Organy w spółdzielni socjalnej [video animacja]

prawo w spółdzielni socjalnej

W tym wpisie zajmiemy się funkcjonowaniem organów spółdzielni socjalnej. Dowiesz się m.in. jakie organy są obowiązkowe, jaka jest ich rola i charakter. Wpis wyjątkowy, bo z wykorzystaniem animacji, a w jego treści znajdziesz sporo linków pozwalających pogłębić wiedzę. Tym bardziej zapraszam.

Organy w spółdzielni socjalnej – video animacja


Poniżej znajdziesz transkrypcje nagrania z dodatkowymi informacjami (m.in. linkami do innych wpisów na blogu).

Spółdzielnia Socjalna jako osoba prawna

Zacznijmy od tego, że spółdzielnia jest osobą prawną, tworzoną przez majątek i ludzi. To znaczy, że występuje w obrocie jako samodzielny podmiot, ale nie ma ust, by mówić, ani rąk, by coś podpisać. Dlatego potrzebuje organów, by mogła np. podpisać umowę lub zaciągnąć zobowiązania, czy też podjąć po prostu jakąkolwiek decyzję.

W spółdzielni mamy co najmniej dwa organy: walne zgromadzenie i zarząd.

Walne zgromadzenie spółdzielni jako najważniejszy organ

Walne to członkowie spółdzielni podczas odpowiednio zwołanego zebrania. Oni podejmują najważniejsze decyzje, m.in. co do kierunków rozwoju spółdzielni czy zmiany statutu. Walne zgromadzenie musi się odbyć co najmniej raz w roku, by zatwierdzić sprawozdania finansowe i ocenić pracę zarządu.

Warto znać trzy podstawowe zasady podejmowania decyzji przez walne:

 1. jedna osoba = jeden głos, czyli niezależnie od tego, ile wniosłem udziałów lub na ile jestem zaangażowany w spółdzielni, na walnym zgromadzeniu mam jeden głos, dokładnie taki sam, jak pozostali członkowie spółdzielni,
 2. konieczność wcześniejszego powiadomienia członków o walnym zgromadzeniu, działanie to wykonuje zarząd, z kolei sposób i termin powiadomienia będzie określał statut, to zawiadomienie określa również porządek obrad i z tym związana jest ostatnia rzecz,
 3. możliwość podjęcia uchwał jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, czyli walne może podejmować tylko takie uchwały, o których wiedzieli wcześniej członkowie.

Walne zgromadzenie – jakie wpisy na blogu warto przeczytać?

Poniżej polecam kilka wpisów na blogu dot. funkcjonowania walnego zgromadzenie:

 1. Kiedy i w jaki sposób przeprowadzić głosowanie tajne na walnym zgromadzeniu?
 2. Odpowiedzi na pytania czytelników dot. walnego zgromadzenia:
  • Czy walne zgromadzenie może się odbyć w formie elektronicznej?
  • Co zrobić by zawiadomienia o walnym wysyłać drogą elektroniczną?
  • Które kompetencje Walnego nie mogą być przeniesione na radę nadzorczą i muszą pozostać w gestii Walnego Zgromadzenia wszystkich członków spółdzielni?
  • Jak można zabezpieczyć się przed sytuacją, w której część członków celowo nie będzie przychodzić na walne i uniemożliwi podjęcie decyzji przez walne zgromadzenie?
 3. Jak prawidłowo przeprowadzić walne zgromadzenie podsumowujące poprzedni rok działalności?
 4. Jakie kompetencje są przypisane do walnego zgromadzenia? Jak prawidłowo zwołać walne?
 5. Zasady pracy walnego zgromadzenia, gdzie odpowiadam na poniższe pytania:
  • Jak często powinno odbywać się Walne Zgromadzenie?
  • Co jeśli należy podjąć jakąś decyzję, a zarząd celowo nie zwołuje Walnego Zgromadzenia?
  • Czy w Walnym Zgromadzeniu trzeba brać udział osobiście?
  • Jakie dokumenty należy sporządzić by prawidłowo udokumentować decyzje Walnego Zgromadzenia?
 6. Ostatni wpis z serii dot. zasad pracy walnego, w nim zajmuję się poniższymi kwestiami:
  • Jaka jest minimalna liczba członków podczas obrad walnego zgromadzenia, by można było podjąć decyzję?
  • Jaka powinna być przewaga głosów by dana uchwała przeszła?
  • Kiedy uchwała organu spółdzielni jest ważna?
Jeśli chcesz dokładnie poznać zasady pracy oraz sposób podejmowania decyzji przez organy spółdzielni socjalnej, a przy okazji wyposażyć spółdzielnię we wzory i przykłady dokumentów, to polecam pakiet “Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka.” Na zachętę przytaczam jedną z opinii:

Korzystaliśmy z Niezbędnika praktyka. Bardzo fajny pomysł na uzupełnienie treści poprzez dołączenie płyty z wzorami dokumentów.

Czasami można coś znaleźć w Internecie, ale nigdy nie wiadomo, czy to jest poprawne i aktualne, a tutaj mamy zestaw sprawdzonych i przydatnych dokumentów.

Prowadząc spółdzielnię, nie kojarzę, by nam brakowało jakiegoś dokumentu, czy pliku.

Anna Borowiec, prezes zarządu, Spółdzielnia Socjalna Szansa

Zarząd jako organ zarządczo – wykonawczy.

W skład zarządu wchodzą osoby wybrane (zwykle) przez walne zgromadzenie. Zajmuje się on kierowaniem działalnością spółdzielni, w tym zarządza majątkiem, ludźmi oraz reprezentuje spółdzielnię na zewnątrz. Dzięki temu spółdzielnia może funkcjonować w obrocie.

Warto tutaj pamiętać o zasadzie dwuosobowej reprezentacji, czyli w imieniu spółdzielni podpiszą się zawsze dwaj członkowie zarządu. Pomijam przy tym sytuacje wyjątkowe, jak np. zarząd jednoosobowy czy udzielone przez zarząd pełnomocnictwa.

Funkcjonowanie zarządu – jakie wpisy na blogu warto przeczytać?

Poniżej polecam kilka wpisów związanych z zarządem:

 1. Na podstawie jakiej umowy zatrudnić członka zarządu spółdzielni socjalnej po nowelizacji ustawy w 2018 r.?
 2. Kto nie może być członkiem zarządu spółdzielni socjalnej?
 3. Jakie zadania ma zarząd spółdzielni socjalnej?
 4. Zarząd w spółdzielni socjalnej. Fakty i mity.
 5. 5 zasad zarządzania spółdzielnią socjalną
 6. Jak podpisać umowę z członkami zarządu spółdzielni?
 7. Zmiany w zarządzie, a dokładniej:
  • Czy rezygnacja członka zarządu wymaga akceptacji walnego zgromadzenia?
  • Kiedy członek zarządu przestaje pełnić swoją funkcję? Z chwilą dokonania zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym czy też w momencie podjęcia uchwały o odwołaniu?
  • Jakie dokumenty należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym?
  • W jakim terminie należy zgłosić zmiany w zarządzie?
 8. Jak odwołać członka zarządu spółdzielni socjalnej?
 9. Zarząd w niepełnym składzie, czyli o organie kadłubowym w spółdzielni socjalnej
 10. Upadłość w spółdzielni socjalnej. Co powinien wiedzieć każdy członek zarządu spółdzielni?
 11. Trzy wpisy dot. odpowiedzialności karnej członków zarządu:

Rada nadzorcza jako organ nieobowiązkowy

Rada nadzorcza to organ, który patrzy zarządowi na ręce i pilnuje, by działał w interesie członków. Rada nadzorcza jest obowiązkowa, gdy liczba członków przekroczy 15 osób. W mniejszych spółdzielniach jej powołanie wynika ze statutu.

Dwie kluczowe sprawy przypisane do rady nadzorczej to:

 • ocena sprawozdań finansowych,
 • podpisywanie umów z członkami zarządu.

Jeśli jedną stroną umowy jest spółdzielnia, a drugą członek zarządu, to spółdzielnia jest w takiej sytuacji reprezentowana przez radę nadzorczą. Co więcej, kompetencje rady są przypisane do tego organu jako całości, więc takie podpisanie umowy z członkiem zarządu musi być poprzedzone stosowną uchwałą rady. Taka uchwała określa dwie rzeczy: główne punkty umowy i dwóch członków rady którzy podpiszą umowę.

Ostatnia rzecz dot. rady: jeśli w spółdzielni nie wybrano rady nadzorczej, to jej kompetencje przechodzą na walne zgromadzenie.

Jeśli chodzi o radę nadzorczą, to do tej pory na blogu znajduje się jeden wpis pt. Po co Ci rada nadzorcza w spółdzielni socjalnej osób prawnych?

Organy w spółdzielni socjalnej. Podsumowanie.

Na koniec wrócimy do tego, po co są potrzebne osobie prawnej organy. Mówiliśmy, że osoba prawna nie ma ust, by mówić, ani rąk, by coś podpisać. W pewnym uproszczeniu możemy więc powiedzieć, że zarząd to oczy, usta, uszy i ręce osoby prawnej. Jednocześnie zarząd podejmuje bieżące decyzje, czyli jest też mózgiem spółdzielni socjalnej. Walne zgromadzenie z kolei to szyja, która wskazuje głowie kierunek, a rada nadzorcza to serce, które sprawdza, czy głowa, czyli zarząd podejmuje decyzje służące interesowi całej spółdzielni socjalnej.

Tyle z mojej strony nt. organów spółdzielni socjalnej. W razie pytań, pisz poniżej. Będę również wdzięczny za informacje zwrotną dot. prezentacji treści w formie animacji, jak powyżej.

 

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *