Jak dostać od 100 do 700 tys. zł na rozwój spółdzielni, czyli program PROO na lata 2018-2030

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

W tym wpisie zajmiemy się Programem Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018-2030. Faktycznie w jednym z konkursów ogłoszonych kilka dni temu można dostać dotację na rozwój spółdzielni nawet do 700 tys. zł.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – informacje wprowadzające

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich to zupełnie nowa i ciekawa możliwość. Został on przyjęty przez Radę Ministrów 7 sierpnia 2018 r. Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe są następujące:
• Cel szczegółowy 1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne,
• Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym,
• Cel szczegółowy 3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Jedną z form prowadzenia działalności uprawnionych do aplikowania o środki są spółdzielnie socjalne (obok fundacji, stowarzyszeń, czy np. spółek z o.o. non profit).

Na co nie dostaniemy tutaj środków?

Program dotyczy rozwoju organizacji obywatelskich w części dot. ich działań statutowych. W ramach PROO nie dostaniemy więc środków na działalność gospodarczą. Z tych pieniędzy nie kupimy np. wyposażenia wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakie są najważniejsze priorytety programu i co można w ramach nich zrobić?

Poniższa tabela przedstawia priorytety programu wraz z głównymi założeniami.

Priorytet merytoryczneGłówne założenia
Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny
 • budowa stabilności instytucjonalnej (zarówno w zakresie zasobów ludzkich, jak i technicznych),
 • budowa podstawowej niezależności od wyników poszczególnych konkursów dotacyjnych,
 • umożliwienie realnego zarządzania strategicznego – długofalowego planowania działań, aktywnego poszukiwania partnerów, w tym donatorów, angażowanie się w życie lokalnych wspólnot poza działaniami wynikającymi z realizowanych projektów,
Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
 • dofinansowanie realizacji misji i kosztów prowadzenia działalności statutowej, w tym budowanie kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych w ramach spójnych, wieloletnich strategii lub programów rozwoju organizacji,
 • budowanie trwałych modeli finansowania działalności ze środków niepublicznych,
Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny
 • zwiększenie aktywności w zakresie realizacji projektów międzynarodowych oraz sięgania po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne, w tym między innymi Komisję Europejską i jej agencje,
Priorytet 2. Kapitały żelazne
 • wsparcie projektów, których celem będzie przygotowanie i realizacja działań zmierzających do zbudowania, w oparciu o lokalne środowisko organizacji, jej partnerów społecznych i publicznych, początkowych kapitałów żelaznych organizacji obywatelskich (2a),
 • wsparcie początkowych (2b) oraz istniejących (2c) kapitałów żelaznych organizacji,
Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
 • wspieranie działania osób (grup nieformalnych) i instytucji na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych (np. korporacji) w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo,
 • dominującym kierunkiem wsparcia będzie dofinansowanie inicjatyw na poziomie lokalnym,
Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich
 • think tanki są definiowane jako organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji,
 • wsparcie ma zapewnić większą stabilność finansową,
Priorytet 5. Wsparcie doraźne
 • wsparcie na pokrycie kosztów służących zaspokojeniu nagłych, nieprzewidzianych potrzeb,
 • wsparcie na pokrycie kosztów uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym,

Jeśli do powyższego dodać, że w latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji, to widzimy że warto zainteresować się szczegółami.

Priorytet 1a, w którym można dostać dotację do 700 tys. zł i w którym trwa konkurs

Aktualnie do 12 marca 2019 r. trwa konkurs w ramach Priorytetu 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Na co będą przyznawane dotacje?
 1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
 2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
 3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
 4. Okres udzielenia dotacji od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy), przy czym zadanie będzie podzielone na roczne okresy finansowania
Minimalna wysokość dotacji100 tys. zł
Maksymalna wysokość dotacji700 tys. zł
Zasady aplikowaniaNajpierw składane są wnioski wstępne, które podlegają ocenie, a w przypadku pozytywnej oceny składane są wnioski pełne.
Wniosek wstępny zawiera m.in. opis działalności wnioskodawcy, określenie problemów i potrzeb Wnioskodawcy, okres realizacji zaplanowanych działań, plan działań, które Wnioskodawca zamierza zrealizować w ramach uzyskanej dotacji.
Wkład własnyniewymagany

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regulaminu konkursu Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019 (regulamin dostępny tutaj).

Na co konkretnie można dostać środki?

Przykładowo:

 • rozwój kadr,
 • zakup sprzętu do działalności statutowej,
 • remont siedziby,
 • realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jeśli chcesz skonsultować swój pomysł do realizacji w ramach PROO, możesz skontaktować się bezpośrednio z biurem programu:

 • mailowo: proo@niw.gov.pl
 • telefonicznie: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00).

Polecam też śledzić profil NIW na YouTube. W ciągu kilku dni ma się tam pojawić nagranie z webinaru poświęconego PROO.

To tyle nt. Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jeśli uznasz wpis za wartościowy, zachęcam do podzielenia się nim w mediach społecznościowych.

 

5/5 - (2 votes)

6 thoughts on “Jak dostać od 100 do 700 tys. zł na rozwój spółdzielni, czyli program PROO na lata 2018-2030

 1. Edward says:

  Szanowny Panie Waldemarze,

  moja zdolność pojmowania szwankuje. Jeżeli [..] Na co nie dostaniemy tutaj środków? Program dotyczy rozwoju organizacji obywatelskich w części dot. ich działań statutowych. W ramach PROO nie dostaniemy więc środków na działalność gospodarczą.[..] – a równocześnie : [..] Na co konkretnie można dostać środki? Przykładowo:
  rozwój kadr,
  zakup sprzętu do działalności statutowej, [..]
  Proszę o krótkie wyjaśnienie,
  pozdrawiam,
  Edward Chyczewski

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Panie Edwardzie,

   Faktycznie może to wzbudzać wątpliwości, jednak właśnie tak jest to zdefiniowane (ograniczenie pochodzi wprost z regulaminu konkursu, a przykłady z informacji udzielanych przez NIW np. na Facebooku). Nie mam jasności, w jaki sposób będzie weryfikowane to rozgraniczenie od działalności gospodarczej, bo w przypadku spółdzielni na pewno może to być trudne (zwłaszcza, jeśli temat dotyczy spółdzielni jako całości). Próbowałem nawet umówić się na wywiad z kimś z NIW, ale na razie bez rezultatu.

   Tymczasem polecam nagranie z webinaru: https://www.youtube.com/watch?v=8h02mrMai28

   Można też skontaktować się z infolinią pod numerem podanym powyżej.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

   • Waldemar Żbik says:

    Jestem umówiony na rozmowę z przedstawicielem NIW na przyszły tydzień, więc jakby ktoś miał jakieś pytania dot. tego konkursu i udziału w nim spółdzielni, proszę pisać.

    pozdrawiam,
    Waldek Żbik

 2. Anna says:

  Panie Waldemarze, jaki efekt spotkania? Czy mamy już jakiś konkret?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Anno,

   Niestety nie. Wysłałem pytania (byliśmy umówieni na wywiad zdalny), ale odpowiedzi brak. Przypomniałem się jeszcze dzisiaj, ale bez efektu. Jak dostanę odpowiedź, to puszczę też do Pani, zanim pojawi się na blogu.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

  • Waldemar Żbik says:

   Dowiedziałem się dziś, że pytania trafiły do prawników i trzeba jeszcze trochę poczekać.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *