Opinie nt. szkoleń

Temat szkolenia: Tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych

“Na podstawie naszych doświadczeń z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z p. Waldemarem Żbikiem (…). Jest to osoba, którą cechuje m.in.: duża wiedza w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym znajomość uwarunkowań prawnych i biznesowych prowadzenia firm społecznych, umiejętności komunikacyjne pozwalające na przekazywanie wiedzy w sposób przyjazny i zrozumiały dla uczestników (…).”. Zobacz całość. 

Sonia Lenarczyk, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS


Tematyka szkoleń: ABC przedsiębiorczości społecznej, Akademia ekonomii społecznej

“Pan Waldemar Żbik dał się poznać jako ekspert z obszaru przedsiębiorczości społecznej z dużą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem praktycznym. Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o zaangażowanie uczestników, wykorzystanie atrakcyjnych form przekazu oraz pełna realizacja zakładanych celów szkolenia.” Zobacz całość.

Agata Dziubińska-Gawlik, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw


Temat szkolenia: Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej / przedsiębiorstwa społecznego

Założone cele szkoleniowe zostały zrealizowane. Szkolenia otrzymały bardzo wysokie noty w ankietach wypełnianych przez uczestników. Pan Waldemar Żbik zaprezentował wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Dzięki przeprowadzonym podczas szkolenia warsztatom, zaktywizował uczestników i zadbał o praktyczny wymiar spotkania. Szkolenie zostało przeprowadzone sprawnie i profesjonalnie. Zobacz całość. 

Magdalena Wojtczak, prezes Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego “Teatr Grodzki”


Temat szkolenia: Zasady zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych

“Niewątpliwą zaletą zajęć prowadzonych przez pana Waldemara jest wykorzystanie różnego rodzaju metod aktywnych, m.in. studium przypadku, wykładów interaktywnych czy też ćwiczeń mających na celu utrwalenie i sprawdzenie zdobytej wiedzy.” Zobacz całość.

Anna Łyżwa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji


Tematyka szkoleń: Przygotowanie organizacji pozarządowej do działalności zarobkowej – biznes plan, Zakładanie podmiotów ekonomii społecznej

“Wyniki ankiet i opinie uczestników (…) wskazują na bardzo dobrą ocenę przygotowania teoretycznego i praktycznego p. Waldemara Żbika do pracy trenerskiej. Szkolenia (…) miały charakter warsztatowy – aktywizowały uczestników do zdobywania/podnoszenia kompetencji poprzez ćwiczenia praktyczne. (…) Wiedza ekspercka przekazywana jest w sposób przystępny z dbałością o dostosowanie programu szkolenia do wcześniej analizowanych potrzeb edukacyjnych uczestników. ” Zobacz całość.

Anna Pasieka, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa


Tematyka szkolenia: Spółdzielnie socjalne w świetle zadań powiatowych urzędów pracy na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługa została wykonana w sposób należyty, zgodnie z zwartą umową. Zobacz całość.

Marzena Horbaczewska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu


Temat szkolenia: Zakładanie i zarządzanie spółdzielnią socjalną

“Współpracę z p. Waldemarem Żbikiem oceniam bardzo dobrze. Na uwagę zasługuje dbałość p. Waldemara o dostosowanie programu szkolenia, jego treści i przebiegu do potrzeb i możliwości uczestników szkolenia. (…) Godna uwagi jest również umiejętność inicjowania sytuacji edukacyjnych sprzyjających wzrostowi kompetencji uczestników.” Zobacz całość.

Ireneusz Żak, Centrum Ekonomii Społecznej w Zgorzelcu


Wybrana tematyka szkoleń: Zakładanie firmy społecznej – od pomysłu do rozpoczęcia działalności, Zakładanie i funkcjonowanie firm społecznych, Źródła finansowania firm społecznych

“Szkolenia i doradztwo realizowane przez p. Waldemara Żbika cechuje wysoki poziom merytoryczny oraz atmosfera sprzyjająca nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności. P. Żbik potrafi przekazać trudne zagadnienia w przystępny sposób, łącząc wiedzę i bardzo dobrą znajomość tematyki z licznymi przykładami praktycznymi. (…) Współpracę z p. Waldemarem Żbikiem cenię bardzo wysoko i na tej podstawie z pełnym przekonaniem polecam go, zarówno jako trenera, jak i doradcę.” Zobacz całość.

Ilona Jerzok, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa  


Tematyka szkoleń: Zakładanie spółdzielni socjalnej krok po kroku, Tworzenie biznes planu, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Warta podkreślenia jest również umiejętność kreowania sytuacji edukacyjnych i nauki przez doświadczenie. Przykładem jest przeprowadzona przez p. Waldemara gra decyzyjna „Kosmiczny biznes”. Pozwoliła ona uczestnikom podnieść umiejętności m.in. zarządzania firmą (…) i podejmowania skutecznych decyzji biznesowych. Zobacz całość.

Ewa Kwiesielewicz, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK


Tematyka szkolenia: Zarządzanie w spółdzielni socjalnej

“Z największą przyjemnością polecamy usługi szkoleniowe świadczone przez p. Waldemara Żbika. Poziom zajęć, ich merytoryczna strona oraz skuteczność oddziaływania budzą podziw. (…) Wyrażamy swoje uznanie dla reprezentowanych przez p. Żbika umiejętności trenerskich i interpersonalnych, które bez wątpienia wpływają na rezultat przeprowadzonych szkoleń.” Zobacz całość.

ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej


Temat szkolenia: Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej, przygotowanie biznes planu

“Współpraca z p. Waldemarem przebiegała wzorcowo. Przygotowane materiały szkoleniowe oraz zaprojektowanie ćwiczeń i warsztatów pod zdiagnozowane potrzeby uczestników szkolenia świadczą o wysokim profesjonalizmie i bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i trenerskim p. Waldemara. Potwierdzają to również opinie uczestników szkolenia. Na tej podstawie z pełnym przekonaniem rekomenduję usługi szkoleniowe wykonywane przez p. Waldemara Żbika.” Zobacz całość.

Tadeusz Buzarewicz, Akademia Szybkiej Nauki z Warszawy


Tematyka szkolenia: Lustracja w spółdzielni socjalnej

“Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone z należytą starannością. Stosunkowo trudna tematyka została przedstawiona przez p. Waldemara w przystępny i zrozumiały sposób, zaś ćwiczenia i warsztaty pozwoliły zaplanować przygotowanie spółdzielni socjalnej do lustracji.” Zobacz całość.

Dariusz Bożek, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być Razem” z Cieszyna


Temat szkolenia: Kurs tworzenia biznes planu

“Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone z należytą starannością. P. Waldemar Żbik wykazał się umiejętnością dostosowania programu szkolenia i jego przebiegu do potrzeb uczestników szkolenia oraz wiedzą merytoryczną w obszarze tworzenia biznes planu. Na tej podstawie polecam usługi szkoleniowe wykonywane przez p. Waldemara Żbika.” Zobacz całość

Renata Kowalska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

 

Opinie Uczestników

Joanna 01.08.2012 13:52

“Uczestniczyłam w cyklu szkoleń nt. Spółdzielni Socjalnych prowadzonych przez Pana Waldemara w toruńskim TŁOKU. Były to rzetelne, profesjonalne i ciekawe szkolenia. Duża wiedza teoretyczna i praktyczna – widoczna zarówno przy prezentacji materiału jak i odpowiedzi na pytania, dodatkowo Pan Waldemar zaoferował nam możliwość konsultacji drogą e-mailową. Doskonałe wyważenie organizacyjne w podziale na część teoretyczną oraz warsztatową.”

CIS, Skarżysko 13.06.2012 20:00
“Pan Waldemar Żbik wykazał się wysokim poziomem przygotowania merytorycznego, znajomością zagadnień spółdzielczości socjalnej oraz umiejętnością prowadzenia szkolenia w oparciu o metody aktywne.”
Karolina Gałczyńska Szymczyk, Centrum Integracji Społecznej, Skarżysko Kamienna

FAO, Przeworsk 13.06.2012 19:58
Z pełną odpowiedzialnością polecam pana Waldemara Żbika jako odpowiedzialnego i merytorycznego współpracownika.
Kamila Michalik, Fundacja Akademia Obywatelska

Kuba 15.07.2012 17:54 Toruń, TŁOK, czerwiec-lipiec 2012r. 
“Witam, uczestniczyłem w cyklu szkoleń nt. spółdzielczości socjalnej prowadzonych przez Pana Waldemara i jestem naprawdę zadowolony. Poziom wiedzy, przygotowanie merytoryczne jak i samo prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie, nie można się było nudzić. Każde zajęcia miały część teoretyczną potrzebną do zrozumienia danego zagadnienie, następnie praktyczną aby zagadnienie owe przyswoić sobie w jeszcze większym stopniu. Nie było pytań, które Pan Waldemar pozostawiłby bez odpowiedzi. Poza tym podczas omawianych tematów przytaczana była cała masa cennych wskazówek praktycznych niezbędnych do sprawnego prowadzenia spółdzielni socjalnej.”
Pozdrawiam, Kuba G. 🙂

Dodaj opinie!

[cfwc]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *