Co powinieneś/naś wiedzieć o zasadach pracy Walnego Zgromadzenia spółdzielni socjalnej? cz. 2

prawo w spółdzielni socjalnej

Dzisiaj wracam do tematu Walnego Zgromadzenia. Skupimy się na czterech sprawach: Jak często powinno się odbywać Walne Zgromadzenie? Co, jeśli należy podjąć jakąś decyzję, a zarząd celowo nie zwołuje Walnego Zgromadzenia? Czy w Walnym Zgromadzeniu trzeba brać udział osobiście? Jak udokumentować decyzje Walnego Zgromadzenia?

Na początek przypominam, że o przykładowych decyzjach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie oraz procedurze zwoływania Walnego pisałem we wpisie: Co warto wiedzieć o zasadach funkcjonowania Walnego Zgromadzenia spółdzielni socjalnej? cz. 1 Dzisiaj czas na cztery kolejne sprawy.

1. Jak często powinno odbywać się Walne Zgromadzenie?

Najprostsza odpowiedź:w razie potrzeby. To znaczy, że jeśli jest potrzeba np. zmiany statutu czy zmiany członka zarządu należy zwołać i zorganizować Walne. Jest tutaj jedno „ale”. Ustawa prawo spółdzielcze mówi bowiem, że Walne powinno odbyć się przynajmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego. Dlaczego? Należy wówczas podsumować poprzedni rok, czyli zatwierdzić sprawozdania finansowe za miniony rok, podjąć uchwałę o podziale nadwyżki bilansowej lub sposobie pokrycia straty oraz podjąć uchwałę o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom zarządu.

Zarząd ma więc obowiązek zwołać Walne w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego (najczęściej pokrywa się z rokiem kalendarzowym; dla dociekliwych art. 39, § 1 prawa spółdzielczego), czyli do 30 czerwca 2012 r. powinno odbyć się Walne Zgromadzenie, które zatwierdziło sprawozdania finansowe za 2011 r.

2. Co jeśli należy podjąć jakąś decyzję, a zarząd celowo nie zwołuje Walnego Zgromadzenia?

Czasem może zdarzyć się taka sytuacja (np. członkowie spółdzielni chcą odwołać jednego z członków zarządu). Wówczas członkowie spółdzielni mają prawo wystąpić do zarządu z pisemnym żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem celu jego zwołania (dla dociekliwych: sprawy te reguluje art. 39 prawa spółdzielczego).

Zarząd ma wówczas obowiązek zwołania Walnego w taki sposób by mogło się ono odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. A co jeśli tego nie zrobi? Spokojnie. W takiej sytuacji zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.

Pojawia się pytanie: Ilu członków może wystąpić z takim żądaniem? Czy wystarczy dwóch? Nie, nie wystarczy i wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem (dla dociekliwych: ustawa stanowi, że wymagana jest 1/10 wszystkich członków, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków). Jeśli bowiem nie znajdzie się trzech członków, którzy popierają daną sprawę to i tak na Walnym Zgromadzeniu taka sprawa nie zostałaby przegłosowana (przy minimalnej liczbie 5 członków spółdzielni socjalnej, zakładając, że wszyscy będą obecni i nikt nie wstrzymał się od głosu, aby przegłosować uchwałę potrzebne są co najmniej trzy głosy „za”).

3. Czy w Walnym Zgromadzeniu trzeba brać udział osobiście?

Nie, prawo spółdzielcze (dla dociekliwych: art. 36, § 3) dopuszcza tutaj możliwość uczestnictwa w Walnym przez pełnomocnika (pod warunkiem, że przepis szczególny ustawy lub statut konkretnej spółdzielni nie stanowi inaczej). Jednocześnie prawo spółdzielcze formułuje tutaj szczegółowe wymogi (np. forma pisemna pełnomocnictwa, dołączenie do protokołu z Walnego, pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka).

4. Jakie dokumenty należy sporządzić by prawidłowo udokumentować decyzje Walnego Zgromadzenia?

Przede wszystkim z Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół (odpowiedzialny za to jest protokolant). Następnie protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego Walnego zgromadzenia oraz inne osoby wskazane w statucie (np. protokolant) (najlepiej – oprócz podpisu na końcu protokołu – parafować każdą stronę). Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna być również udokumentowana i podpisana przez Przewodniczącego i inne osoby wskazane w statucie. W dokumentacji spółdzielni powinna być również przechowywana lista obecności.

Tym samym mamy trzy dokumenty: protokół, uchwały/ę i listę obecności.

Godny uwagi jest też fakt, że protokoły są jawne dla członków spółdzielni. Oznacza to, że jeśli nie mogłeś być akurat w danym dniu na Walnym, to możesz przejrzeć protokół i dowiedzieć się co było dyskutowane i jakie uchwały zostały podjęte.

Na dzisiaj wystarczy … 🙂 Mam nadzieję, że Cię nie zanudziłem. Z ważniejszych spraw dot. Walnego Zgromadzenia pozostało jeszcze dokładniejsze omówienie tematu wymaganej większości głosów do podjęcia uchwały oraz podsumowanie dot. ważności uchwał. Ale o tym napiszę w jednym z kolejnych wpisów.

To tyle nt. walnego zgromadzenia w dniu dzisiejszym. Tradycyjnie: jakby coś było dla Ciebie niejasne, nie wahaj się dopytać np. komentując ten wpis.

Rate this post

8 thoughts on “Co powinieneś/naś wiedzieć o zasadach pracy Walnego Zgromadzenia spółdzielni socjalnej? cz. 2

 1. evka says:

  Dzień dobry, w związku ze zbliżającym się Walnym, chciałabym wnieść do porządku obrad ważny punkt. Nadmieniam, że byłam jednym z inicjatorów tego zebrania. Czy też muszę pozbierać podpisy. Porządek obrad już podano. Zgodnie z postanowieniami statutu mamy 7 dni na uzupełnienia. Czy zarząd musi uwzględnić mój wniosek obligatoryjnie, czy niekoniecznie. W Prawie spółdzielczym nic na ten temat nie znalazłam. Pozdrawiam serdecznie

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Proszę zerknąć na art. 40, par. 2 prawa spółdzielczego: Uprawnieni do żądania zwołania walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli), w myśl art. 39 § 2 i 3, mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie przez statut określonym.

   Czyli minimum 3 członków (jeśli w statucie nie zastrzeżono tego uprawnienia dla większej liczby osób) może żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie przez statut określonym.

   pozdrowienia,

   • evka says:

    Dzień dobry, bardzo dziękuję za wskazówki. Jak rozumiem, zarząd nie może zlekceważyć takiego żądania? Życzę pogodnych, spokojnych Świąt i pozdrawiam.

    • Waldemar Żbik says:

     Oczywiście zarząd powinien to uwzględnić w porządku obrad.

     Dziękuję i również życzę wszystkiego dobrego,

     pozdrawiam serdecznie,

 2. Grzegorz says:

  1) cyt: “Zarząd ma więc obowiązek zwołać Walne w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego (najczęściej pokrywa się z rokiem kalendarzowym; dla dociekliwych art. 36, § 1 prawa spółdzielczego),..” Art 39 par 1, nie 36.

  2) cyt: “Ustawa prawo spółdzielcze mówi bowiem, że Walne powinno odbyć się przynajmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.” – a w sytuacji, kiedy pierwszym rokiem obrachunkowym Spółdzielni jest rok 2017, “połączony” z miesiącem grudniem 2016r (zapis w Statucie)? Jak należy rozumieć ten rok, jako “rok obrachunkowy”, czy rok kalendarzowy? A może rok od ostatniego Walnego? Tyle, że u nas było tylko założycielskie… Podpowie Pan kiedy zrobić Walne? Z góry dziękuję.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   1. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Poprawiłem.
   2. Do końca czerwca 2018 r., bo ten jeden miesiąc doliczany jest do 2017 r. i stanowią one jeden rok obrotowy.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 3. Kamil says:

  Witam, a co w przypadku gdy pod protokołem z obrad WZ podpisze się tylko przewodniczący, a sekretarz już nie. Że statutu wynika że protokół powinien być podpisany przez obie te osoby. Czy ma to jakieś znaczenie dla ważności protokołu lub samych uchwał podjętych na walnym?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Aż tak daleko bym nie szedł, ważniejsze jest, że uchwała została faktycznie podjęta, ale oczywiście podpisy mają znaczenie również dowodowe. Proponuję po prostu uzupełnić to przy okazji, a przy następnych walnych pilnować.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *