Co warto wiedzieć o zasadach funkcjonowania Walnego Zgromadzenia spółdzielni socjalnej? cz. 1

prawo w spółdzielni socjalnej

Być może już słyszałeś, że Walne Zgromadzenie to najważniejszy organ spółdzielni tworzony przez wszystkich członków. Właśnie ten organ podejmuje najważniejsze decyzje dot. działania spółdzielni. Co warto wiedzieć o działaniu tego organu by uchwały (decyzje) były zgodne z prawem?

Na początek przykłady decyzji Walnego Zgromadzenia.

Walne podejmuje uchwały m.in. w następujących sprawach:

 1. czym będziemy się zajmować, czyli kierunek naszej działalności,
 2. zmiany statutu,
 3. likwidacja, połączenie, podział spółdzielni,
 4. zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 5. podział nadwyżki bilansowej, czyli decyzji na co przeznaczymy zysk wypracowany w naszej spółdzielni socjalnej,
 6. często również wybór członków zarządu (choć to ostatnie może należeć do Rady Nadzorczej, ale w przypadku spółdzielni socjalnej najczęściej tylko teoretycznie).

Z punktu widzenia praktycznego ważne jest, że tych kompetencji (za wyjątkiem ostatniej) nie można przenieść na inne organy (np. zarząd).

Jak zwołać Walne Zgromadzenie?

Aby Walne Zgromadzenie mogło się odbyć i podjąć decyzję zgodnie z prawem, wszyscy członkowie spółdzielni oraz Krajowa Rada Spółdzielcza (dodatkowo związek rewizyjny, jeśli spółdzielnia jest w nim zrzeszona) powinni otrzymać zawiadomienie o Walnym w sposób i w terminie określonym w statucie (dla dociekliwych: wynika to z art. 40 prawa spółdzielczego). Odpowiedzialny jest za to zarząd. Tym samym członkowie założyciele decydują w statucie (wpisując tam odpowiednie rozwiązanie):

 1. jaki to będzie sposób zawiadomienia np. listowny, poprzez przekazanie zawiadomienia członkom pracującym w siedzibie spółdzielni, w grę wchodzi również droga mailowa; najważniejsze jest to, że zarząd spółdzielni powinien przechowywać potwierdzenie odebrania zawiadomienia przez wszystkich członków.
 2. jaki będzie termin, w którym członkowie powinni zostać powiadomieni o Walnym Zgromadzeniu; może to być np. 7 albo 14 dni przed Walnym.

Dlaczego to takie ważne?

Z kilku powodów. Przede wszystkim członek spółdzielni powinien wiedzieć jakie sprawy będą omawiane by móc przygotować się do obrad Walnego Zgromadzenia. Jeśli otrzyma informację wcześniej  może również tak zorganizować swój czas by zjawić się na Walnym (uwaga: od 1 lipca 2011 r. w wyniku zmian w prawie spółdzielczym jest możliwość brania udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika). Z punktu widzenia zarządu ten czas też jest potrzebny na przygotowania do Walnego – wcześniej powinny być gotowe projekty uchwał, a niektóre sprawy wymagają często przedyskutowania z poszczególnymi członkami. Takie działania przygotowawcze zminimalizują ryzyko „pyskówki” na Walnym Zgromadzeniu i zwiększają szanse na podjęcie uchwały.

Sposób postępowania.

Procedura zwołania Walnego jest więc taka, że zarząd najpierw przygotowuje porządek obrad, ustala termin i miejsce spotkania (najczęściej siedziba spółdzielni, ale niekoniecznie), a następnie dostarcza zawiadomienie zwierające  w/w informacje dla członków spółdzielni (członek musi dostać zawiadomienie wcześniej, jeśli statut mówi tutaj o siedmiu dniach, to siedem dni przed Walnym członek powinien otrzymać zawiadomienie).

I tu ciekawostka: inaczej niż w przypadku spółek, członkowie spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu (nawet jeśli są wszyscy) nie mogą podejmować decyzji (uchwał) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad (dla dociekliwych: wynika to wprost z art. 41, § 1 prawa spółdzielczego; dla bardzo dociekliwych :): jest od tego jeden wyjątek, ale to może innym razem… mhm … jeśli jesteś ciekawy, zawsze możesz też dopytać np. komentując ten wpis :)).

Tym samym Walne Zgromadzenia ma charakter czasowy tzn. będziemy z nimi mieli do czynienia tylko wtedy, gdy zostało prawidłowo zwołane (będzie też miało ściśle określony początek i ściśle określony koniec), a nie wtedy gdy spotykają się wszyscy członkowie.

To tyle na temat Walnego Zgromadzenia w spółdzielni socjalnej w tym momencie. Jest to sprawa dosyć rozległa, więc w jednym z następnych wpisów poruszę inne kwestie (jak często powinno odbywać się Walne Zgromadzenie, ilu powinno być członków by podjąć decyzję, kwestie dokumentacji) związane z Walnym Zgromadzeniem. Zachęcam do komentowania wpisu.

Rate this post

8 thoughts on “Co warto wiedzieć o zasadach funkcjonowania Walnego Zgromadzenia spółdzielni socjalnej? cz. 1

 1. evka says:

  Czy mógłby Pan napisać, jak powinno wyglądać zawiadomienie o Walnym do KRS? Czy zawsze należy je wysłać, tzn. z okazji każdego Walnego? Zwołujemy je obecnie w celu wyboru nowego prezesa, bo poprzedni zrezygnował.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Zawiadomienie do Krajowej Rady Spółdzielczej powinno zawierać wszystkie elementy, które wysyła się w zawiadomieniu do członków spółdzielni, czyli czas, miejsce walnego i porządek obrad. Takie zawiadomienie należy wysłać w terminie określonym w statucie i przed każdym walnym.

   pozdrawiam serdecznie,

 2. Gosia says:

  Co dzieje się w przypadku nie powiadomienia KRS o Walnym?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Raczej nic. Niedopełnienie wymogów formalnych może być powodem sądowego zakwestionowania ważności uchwały, jeśli miało lub mogło mieć wpływ na wynik głosowania. W tym przypadku trudno raczej o tym mówić.

   Oczywiście niezależnie od tego jest obowiązek powiadomienia Krajowej Rady Spółdzielczej o walnym, więc należy to robić.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 3. Iwona says:

  Witam serdecznie. Przygotowujemy się do naszego pierwszego walnego zgromadzenia. Dowiedziałam się, że musimy podjąć na nim między innymi uchwałę o otwarciu spółdzielni, uchwałę o polityce rachunkowości. Proszę powiedzieć czy jest jeszcze jakaś uchwała, która musimy podjąć na pierwszym walnym?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Iwono,

   Jeśli chodzi o uchwałę o otwarciu spółdzielni, to nie jest ona obowiązkowa w każdej spółdzielni. Obowiązek podjęcia uchwały o terminie rozpoczęcia działalności istnieje, jeśli korzystamy z dotacji z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni socjalnej.

   Jeśli chodzi o uchwałę o polityce rachunkowości, to nie jest to w ogóle w kompetencjach walnego zgromadzenia (ani rady nadzorczej), więc decyzję w tym zakresie podejmuje zarząd.

   Generalnie nie ma jakiegoś obligatoryjnego zestawu uchwał walnego zgromadzenia “na dzień dobry”. Może to być uchwała o kierunkach rozwoju działalności gospodarczej, ale też jeśli np. od początku było wiadomo, na czym chcemy się skupić i znalazło to wyraz w statucie, to nie widzę powodu, by taką uchwałę podejmować.

   Aby uporządkować myślenie o organach, ich kompetencjach i sposobie podejmowania decyzji polecam pakiet Niezbędnik praktyka z wzorami dokumentów. Więcej info tutaj: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/prawo-w-spoldzielni-socjalnej-niezbednik-praktyka

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 4. Kasia says:

  Członkowie złożyli pismo o dołożenie punktów do porządku obrad WZ zatwierdzonego przez RN. Powiadomienia będą dopiero wysyłane do członków.
  Czy można zmienić ten porządek przed wysłaniem powiadomień do członków? Czy lepiej dołączyć to pismo do powiadomień i przegłosować na początku obrad WZ?

  • Waldek Żbik says:

   Dzień dobry,

   W pierwszej kolejności proszę sprawdzić, czy statut mów coś w temacie takiego uzupełniania porządku obrad. Druga sprawa, jeśli chcemy uzupełnić, to do członków powinna już pójść informacja z uzupełnionym porządkiem obrad, bo jak zbierze się walne, to już nic tutaj nie dołożymy.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *