4 pytania od czytelników bloga dot. funkcjonowania walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej

prawo w spółdzielni socjalnej

Wracam do kwestii odpowiedzi na pytania czytelników bloga. Tym razem zajmę się sprawami dot. zasad działania walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej. Dowiesz się m.in. czy walne zgromadzenie może się odbyć w oparciu o środki komunikacji elektornicznej? Co zrobić by zawiadomienia o walnym wysyłać drogą elektroniczną? Które kompetencje Walnego nie mogą być przeniesione na radę nadzorczą i muszą pozostać w gestii Walnego Zgromadzenia wszystkich członków spółdzielni? Jak można zabezpieczyć się przed sytuacją, w której część członków celowo nie będzie przychodzić na walne i uniemożliwi podjęcie decyzji przez walne zgromadzenie?

Czy walne zgromadzenie może się odbyć w formie elektronicznej?

Tego rodzaju rozwiązanie nie zostało przewidziane w prawie spółdzielczym. Czy jest możliwe? Moim zdaniem nie ma możliwości odbywania walnego zgromadzenia w formie np. widekonferencji. Wynika to chociażby z faktu, że prawo spółdzielcze wymaga podania miejsce walnego w zawiadomieniach wysyłanych do członków spółdzielni oraz mówi o obecności członków spółdzielni by można było podjąć decyzję. W przypadku walnego on line tego rodzaju wymogi nie zostałyby spełnione.

Co zrobić by zawiadomienia o walnym wysyłać drogą elektroniczną?

Przypominam, że sposób i terminy przesyłania informacji o walnym zgromadzeniu musi zostać uregulowany w statucie. Aby zawiadomienia mogły być wysyłane również drogą mailową należy w statucie dopisać:

 • w części dot. zawartości deklaracji członkowskiej następujące zdanie: “(deklaracja zawiera)…. oraz adres e-mail osoby przystępującej do spółdzielni (jeśli osoba ta taki adres posiada)”,
 • w części dot. sposobu wysyłania zawiadomień następujące zdanie: “(zawiadomienia zostaną dostarczone) … oraz drogą mailową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez członka spółdzielni”.

Pierwsze rozwiązanie gwarantuje, że wyślemy zawiadomienie na właściwy adres e-mail. Drugie zapewnia możliwość udowodnienia, że członek otrzymał zawiadomienie (odpowiednie potwierdzenie powinno być przechowywane w dokumentacji spółdzielni).

Oczywiście w statucie można również przewidzieć najczęściej stosowane rozwiązania, czyli wysyłanie zawiadomienia pismem poleconym za potwierdzeniem odbioru czy osobiste przekazywanie zawiadomienia (również za potwierdzeniem odbioru).

Które kompetencje Walnego nie mogą być przeniesione na radę nadzorczą i muszą pozostać w gestii Walnego Zgromadzenia wszystkich członków spółdzielni?

Kompetencje walnego zgromadzenia określone są na zasadzie wyłączności, a to oznacza, że nie można ich przenieść na żaden inny organ w spółdzielni. Mowa tutaj o kompetencjach wskazanych w art. 38. § 1 prawa spółdzielczego, czyli np.:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni.

Dodam jeszcze, że statut może zastrzec do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych sprawach (np. przyjmowanie nowych członków, wykluczenie, wykreślenie członków).

Jak można zabezpieczyć się przed sytuacją, w której część członków celowo nie będzie przychodzić na walne i uniemożliwi podjęcie decyzji przez walne zgromadzenie?

Przede wszystkim musimy pamiętać o ogólnej zasadzie z prawa spółdzielczego: uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej (dla dociekliwych: art. 41. § 2. prawa spółdzielczego).

Oznacza to, że jeśli w statucie nie ustaliliśmy progu obecności większego niż połowa uprawnionych do głosowania, by wystąpiła opisywana sytuacja, musiałaby się w taki sposób zbuntować większość członków. Tym samym jest to raczej mało prawdopodobne, a jeśli już tak się stanie, to wygląda na to, że mamy spore kłopoty…. Ale nawet w takiej sytuacji mamy wyjście. Spotkałem się z takim zapisem statutu:

„Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności, co najmniej 50% uprawnionych członków. W przypadku nieobecności wymaganej liczby członków Zarząd zwołuje zebranie w innym terminie z takim samym porządkiem obrad. W tym przypadku Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.”

Sądzę, że to w 100% rozwiązuje problem.

To tyle, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania dot. zasad działania walnego zgromadzenia. Zachęcam do komentowania, a w jednym z kolejnych wpisów zajmę się pytaniami dot. funkcjonowania zarządu.

Rate this post

5 thoughts on “4 pytania od czytelników bloga dot. funkcjonowania walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej

 1. evka says:

  Dzień dobry, na początku walnego zgromadzenia wybierany jest przewodniczący, który, jak wiadomo, prowadzi obrady. Przeważnie jest to prezes ale sama nie będąc członkiem zarządu, pełniłam nieraz tę funkcję. Czy walne zgromadzenie może poprowadzić osoba, która nie jest członkiem spółdzielni /jak w przypadku naszej pani prezes/ ?
  I jeszcze 🙂 członkowie otrzymują zawiadomienie o walnym nie później, niż na 14 dni przed. Zmiany do porządku obrad członkowie mogą wnieść nie później niż 7 dni przed. A jak jest z zapraszaniem gości, czy tak samo? /Jedna z koleżanek zrobiła nam niespodziankę kiedyś – dopiero, gdy wszyscy się zebrali, okazało się, że mamy gości/ Czy wtedy należy przegłosować zgodę na ich obecność? Pozdrawiam:)

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Moim zdaniem nie ma przeszkód by prezes niebędący członkiem prowadził obrady, choć oczywiście spokojnie może to być jakiś inny członek spółdzielni wybrany przez dane walne zgromadzenie. Powiedziałbym nawet, że jest to rozwiązanie zalecane, bo pozwala uniknąć sytuacji w której prezes “rządzi” również walnym.

   Jeśli chodzi o zapraszanie gości, to prawo spółdzielcze nie przewiduje tutaj specjalnego sposobu postępowania, w szczególności członek nie musi wcześniej informować, że zaprosi gościa, choć oczywiście jest to mile widziane.

   Proszę pamiętać, że zaproszony gość nie ma prawa do zabierania głosu (może jedynie szeptać na ucho członka spółdzielni, który go zaprosił :)) Pytanie po co w ogóle ten gość ma przyjść. Prawo spółdzielcze (art. 36 § 7) mówi tak: “Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.”

   pozdrowienia,

   • evka says:

    Dziękuję:)
    Ps. Gościem był pełnoletni członek rodziny, jako obserwator.

 2. ecka24 says:

  Witam,

  Panie Waldemarze, czy do wycofania pełnomocnictwa udzielonego jakiś czas temu wybranym członkom spółdzielni socjalnej (do podejmowania określonych czynności w imieniu zarządu spółdzielni – pod jego nieobecność) i udzieleniu teraz pełnomocnictwa o takim samym zakresie, tylko innym osobom konieczne jest zwoływanie walnego zgromadzenia i podejmowanie uchwały? Nie wystarczy uchwała zarządu spółdzielni?
  Jeśli konieczne jest zwoływanie Walnego Zgromadzenia, czy wycofanie i udzielenie pełnomocnictwa może być podjęte jedną uchwałą, czy dwiema (jedna dot. wycofania poprzedniego pełnomocnictwa, a druga udzielenie pełnomocnictwa nowym osobom)?

 3. Waldemar Żbik says:

  Dzień dobry,

  Jeśli statut nie wymaga zgody walnego zgromadzenia, ew. rady nadzorczej to wystarczy uchwała zarządu w tej sprawie.

  Można podjąć dwie oddzielne uchwały.

  pozdrowienia,
  Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *