Publikacja dot. spółdzielczości socjalnej / przedsiębiorczości społecznej udostępnione bezpłatnie

Publikacje mojego autorstwa lub współautorstwa dostępne on line:

  • praca zbiorowa pod moją redakcją pt. Jak przygotować spółdzielnię socjalną do lustracji?, Wydawca: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, rok wydania 2015, znajdziesz tu m.in. opisany proces lustracji oraz listy sprawdzające poprawność dokumentacji w spółdzielni socjalnej,
  • broszura Porozmawiajmy o pieniądzach na działalność pożytku publicznego, Wydawca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, rok wydania 2015, znajdziesz tu m.in. informacje o działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz opis źródeł finansowania działań spółdzielni socjalnych w zakresie pożytku publicznego,
  • broszura “Wnioski z działań przedsiębiorców społecznych. Case study.” Wydawca: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet Gineka, Bydgoszcz 2016, przedstawiam kilkadziesiąt wniosków wynikających z funkcjonowania kilku spółdzielni socjalnych (tych działających z sukcesem i tych, których działalność zakończyła się porażką),
  • broszura “Przedsiębiorczość społeczna, czyli załóż, pracuj i zarabiaj“, Wydawca: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2017 r., publikacja przedstawia i porównuje różne formy prawne przedsiębiorstw społecznych.

Publikacje płatne

To przede wszystkim dwie książki:

  • “Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny”, Wydawca: Waldemar Żbik szkolenia ES, Wydanie V, 2019 r., dedykowany dla osób początkujących w spółdzielczości socjalnej, zainteresowanych założeniem spółdzielni lub prowadzących taki podmiot,
  • “Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”, Wydawca: Waldemar Żbik szkolenia ES, Wydanie III, 2018 r., dedykowany m.in. dla osób prowadzących spółdzielnię socjalną, które chcą uporządkować lub przygotować dokumentację w spółdzielni.

Zapraszam do sklepu.