Kategoria Archiwum: Zmiany w prawie

Co zmieni się w najbliższych latach w finansowaniu (i nie tylko) spółdzielni socjalnych?

zmiany w prawie dot. spółdzielni socjalnych

Jaki wpływ na spółdzielczość socjalną będzie miała nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia?

zmiany w prawie dot. spółdzielni socjalnych