Mniej absurdów, czyli zmiany w rejestracji spółdzielni socjalnej AD 2014

zmiany w prawie dot. spółdzielni socjalnych

Dzisiaj przyjrzymy się ostatnim zmianom w zakładaniu spółdzielni socjalnej. Od 1 grudnia 2014 r. weszły w życie zmiany m.in. w ustawie o krajowym rejestrze sądowym. Tym samym zmienił się nieco sposób zakładania spółdzielni socjalnej i formularze składanych dokumentów. Zmienił się również sposób zgłaszania zmian w KRS. Dzisiaj przyjrzymy się szczegółom.

Czego już nie będzie trzeba robić?

Do tej pory w związku z funkcjonowaniem jednego okienka przy składaniu wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego należało złożyć również:

 • zgłoszenie identyfikacyjne do celów podatku dochodowego tzw. NIP-2,
 • wniosek o nadanie numeru REGON tzw. RG-1,
 • zgłoszenie płatnika składek ZUS tzw. ZUS ZPA.

Sąd po wpisie przesyłał powyższe wnioski do odpowiednich instytucji (urzędu skarbowego, statystycznego, ZUS-u). Takie podejście niejednokrotnie wydłużało rejestrację i sprawiało nieco problemów. Przykładowo bezsensowne było wymaganie na etapie składania dokumentów do sądu zgłoszenia płatnika składek ZUS. Równie bez sensu było wpisywanie tych samych danych w czterech różnych formularzach kierowanych do różnych instytucji. Teraz będzie lepiej, ale po kolei…

Co dalej trzeba będzie robić?

W sądzie gospodarczym właściwym ze względu na siedzibę spółdzielni będzie się składać wyłącznie dokumenty KRS wraz z załącznikami tj.:

 • KRS W05 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA)
 • KRS WK Organy podmioty (…) – Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (…),
 • KRS WM Przedmiot działalności – Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Jeśli będziesz rejestrować spółdzielnię w najbliższym czasie, to pobierz stąd nowe wzory powyższych formularzy, bo zaszły w nich niewielkie zmiany.

Do tych dokumentów oczywiście dołączamy:

 • komplet dokumentacji z walnego zgromadzenia (uchwały, protokół, lista obecności, lista członków założycieli, statut spółdzielni),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie statutu osoby uprawnionej do założenia spółdzielni socjalnej (np. zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, orzeczenie o niepełnosprawności),
 • w przypadku spółdzielni zakładanych przez osoby prawne: uchwały organu stanowiącego osób prawnych o powołaniu spółdzielni socjalnej.

Jak teraz będzie wyglądał proces rejestracji?

Powyżej określone dokumenty (wnioski KRS i załączniki) składamy (tak jak wcześniej) w sądzie gospodarczym właściwym ze względu na siedzibę spółdzielni. Dane zawarte we wniosku będą przekazywane bez naszego udziału, za pomocą systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Warto też wiedzieć, że na ich podstawie spółdzielni zostanie automatycznie nadany numer REGON oraz NIP. Informacja zawierająca te numery będzie przekazywana automatycznie do Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po ich nadaniu. Potwierdzenie nadania numeru NIP w formie papierowej nie będzie już wydawane.

Po rejestracji spółdzielni w sądzie składamy JEDEN formularz w urzędzie skarbowym (nowy wniosek NIP-8 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających – znajduje się on na str. 8-12 załączonego Rozporządzenia), który będzie obejmował dane uzupełniające:

 • skróconą nazwę (firmę),
 • wykaz rachunków bankowych (do CRP KEP i rejestru ZUS),
 • adresy miejsc prowadzenia działalności (do CRP KEP),
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej (do CRP KEP),
 • dane kontaktowe (do CRP KEP, do rejestru REGON),
 • przewidywana liczba pracujących (do rejestru REGON),
 • forma własności – procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału (do rejestru REGON),
 • data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (do rejestru ZUS).

Spółdzielnia będzie na to miała 21 dni (lub 7 dni jeśli od razu będziemy zatrudniać pracowników) od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (dla dociekliwych: art. 4 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).

Zmiana istotna również dla podmiotów prowadzących już działalność

Warto wspomnieć, że po ostatnich zmianach liczba pozycji PKD podlegających ujawnieniu w KRS zostanie zmniejszona do maksymalnie dziesięciu, w tym należy określić jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Co ważne, podmioty już wpisane w KRS są zobowiązane dostosować informację o przedmiocie ich działalności przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, jednak nie później niż w ciągu 5 lat od wejścia wżycie ustawy (dla dociekliwych: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

W jaki sposób będzie teraz trzeba zgłaszać zmianę danych?

Zmieni się również sposób zgłaszania zmian. Aktualizacji danych, które są objęte wpisem do KRS (tzw. danych podstawowych) spółdzielnia dokona we właściwym sądzie rejestrowym, a następnie sąd przekaże aktualne informacje naczelnikowi urzędu skarbowego, a ten z kolei pozostałym organom.

Z kolei zmianę danych, które nie są objęte wpisem do KRS (np. rachunku bankowego), składa się we właściwym urzędzie skarbowym poprzez zgłoszenie aktualizacyjne danych uzupełniających NIP-8. I tylko tutaj 🙂

Podsumowując, można mieć nadzieję, że powyższe zmiany ułatwią i przyśpieszą rejestrację spółdzielni socjalnych, a tym samym skrócą czas od podjęcia decyzji o założeniu spółdzielni do rozpoczęcia działalności. Wszystko wyjdzie jednak w praniu.

To tyle na dzisiaj. Jeśli uznasz ten tekst za wartościowy, zachęcam do dzielenia się nimi za pomocą poniższych przycisków 🙂

Rate this post

6 thoughts on “Mniej absurdów, czyli zmiany w rejestracji spółdzielni socjalnej AD 2014

 1. Tomek says:

  “liczba pozycji PKD podlegających ujawnieniu w KRS zostanie zmniejszona do maksymalnie dziesięciu”

  Mam pytanie w związku z tym jeśli można.
  Czy w przypadku rejestracji spółdzielni socjalnej w KRS na druku KRS-WM pojawia się dziesięć pozycji a w statucie jest więcej. Czy to przeszkoda do rejestracji?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Panie Tomku,

   Nie, to jest raczej standardowe rozwiązanie. W statucie może być więcej PKD. Proszę zwrócić szczególną uwagę, by w KRS były ujawnione te przedmioty działalności, w stosunku do których w przyszłości może się pojawić kwestia startu w przetargu.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 2. Iwona says:

  Witam serdecznie.
  Mam pytanie odnoście nadanianumeru NIP i REGON na dzień dzisiejszy. Po otrzymaniu wpisu do KRS powinniśmy udać się do GUS i US (wiem, że NIP-8) w celu nadania NIP i REGON czy to co Pan pisze obowiązuje i nie musimy się tam udać lub odebrać te wnioski z KRS i osobiście je złożyć w US i GUS aby przyspieszyć obrót wydarzeń?

  Z góry dziękuje za odp

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Po złożeniu wniosku w KRS, nie musi Pani nic robić, by spółdzielnia otrzymała nr NIP i REGON. Dzieje się to automatycznie.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

   • Iwona says:

    Dziękuję serdecznie za odpowiedź 🙂 Rozumiem, że musimy po otrzymaniu spisu jedynie zgłosić sie do US z wypełnionym formularzem NIP-8?
    Z góry dziękuję za pomoc 🙂
    Pozdrawiam

    • Waldemar Żbik says:

     Tak, ewentualnie jeszcze VAT-R, jeśli chcecie lub musicie być płatnikiem podatku VAT.

     pozdrawiam,
     Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *