Tag Archives: dotacja z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni socjalnej

4 pytania, które powinieneś zadać ubiegając się o dotację na założenie spółdzielni socjalnej

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Jaki wpływ na spółdzielczość socjalną będzie miała nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia?

zmiany w prawie dot. spółdzielni socjalnych