Archiwum | Dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

RSS dla tej sekcji

Dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych – podstawowe informacje

Przede wszystkim warto sobie zdawać sprawę, że życie spółdzielni socjalnych nie jest usłane dotacjami. Mamy sporo możliwości, z których możemy korzystać, a które nie są dostępne dla zwykłych przedsiębiorców. Z drugiej strony, gwarancje są tylko dwie, a reszta ma charakter możliwości.

Grupa inicjatywna, które zdecydują się na założenie spółdzielni pewna jest:

  • zwolnienia z opłat za wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego (oszczędność rzędu 500 zł) i z opłaty za ogłoszenie tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (oszczędność 100 zł); poza tym – jako spółdzielnia socjalna – nie zapłacisz również za zmiany wpisu w KRS, czyli bezpłatne będzie zgłoszenie zmiany zarządu spółdzielni, jej siedziby czy np. statutu – prawda, że fajna sprawa :), zwłaszcza, że normalnie przedsiębiorca zarejestrowany w KRS płaci za to 350 zł,
  • częściowego zwolnienia z podatku dochodowego (dot. dochodów wydatkowanych na bieżąco, w ciągu roku na reintegrację zawodową i społeczną; zwolnienie to jest raczej trudne i spółdzielnie najczęściej z niego nie korzystają).

Co znajdziesz w tej części blogu?

W tej części blogu skupiam się na preferencjach i ułatwieniach dla spółdzielni socjalnych. Znajdziesz tutaj m.in. informacje dot.:

Warto też pamiętać, że:

  • dotacje w przypadku spółdzielni socjalnej, to również wsparcie działań w zakresie pożytku publicznego (spółdzielnie socjalne mogą startować w ramach tzw. otwartych konkursów ofert i ubiegać się o środki na ten cel; dodatkowo są jeszcze konkursy dotacyjne ogólnokrajowe np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich),
  • w prawie zamówień publicznych są tzw. klauzule społeczne, które umożliwiają uwzględnienie w kryteriach oceny ofert (składanych w przetargach publicznych) celów społecznych np. zatrudnienia określonej liczby osób bezrobotnych, tym samym gmina ogłaszając przetarg na remont lokali socjalnych może wprowadzić wymóg zatrudnienia do tej pracy np. 3 osób bezrobotnych lub skierować zamówienie wyłącznie do podmiotów, które zatrudniają ponad 50% osób niepełnosprawnych.

Poniżej znajdziesz wpisy przypisane do kategorii „Dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych”.

Wszystkie wpisy mają charakter praktyczny i wynikają z mojego doświadczenia w prowadzeniu i wspieraniu spółdzielni socjalnych. Zachęcam Cię do popularyzacji tekstów, które uznasz za wartościowe oraz do komentowania wpisów. Możesz w ten sposób podzielić się swoim doświadczeniem lub zadać mi pytanie.

Na koniec życzę Ci smacznego. Jeśli będziesz chciał deser, pamiętaj, że zawsze możesz zaproponować kolejny wpis na moim blogu.

 

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Spółdzielnie socjalne mają takie same szanse, czyli o konkursie PROO 1 a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego [wywiad]

Dzisiaj zapraszam na wywiad z p. Michałem Szczegielniakiem, starszym specjalistą Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Narodowego Instytutu Wolności. Porozmawiamy o trwającym do 12 marca konkursie na wsparcie działań misyjnych i instytucjonalnych Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Waldek Żbik: Spotkałem się z opinią, że „spółdzielnie socjalne mają w PROO marne szanse, bo prowadzą działalność gospodarczą”. […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dotacja z Funduszu Pracy na stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej [Infografika]

Dzisiaj przyjrzymy się dotacji z Funduszu Pracy na stanowisko pracy w spółdzielni. Jest to stosunkowo nowa możliwość dostępna od ostatniego kwartału 2018 r. Jaka jest procedura wnioskowania o środki i jakie warunki trzeba spełnić? Zapraszam. Dotacja na stanowisko pracy – wprowadzenie Po pierwsze, dotacja dotyczy utworzenia nowego stanowiska pracy, czyli musimy zatrudnić skierowaną (przez urząd […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Jak dostać od 100 do 700 tys. zł na rozwój spółdzielni, czyli program PROO na lata 2018-2030

W tym wpisie zajmiemy się Programem Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018-2030. Faktycznie w jednym z konkursów ogłoszonych kilka dni temu można dostać dotację na rozwój spółdzielni nawet do 700 tys. zł. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – informacje wprowadzające Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich to zupełnie nowa i ciekawa możliwość. Został on przyjęty przez Radę […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dotacja z Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2019 r. [Infografika]

Przyjrzymy się dzisiaj szczegółom dwóch dotacji: na założenie oraz przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Ten rodzaj wsparcia funkcjonuje już od kilku lat, natomiast w zeszłym roku, przy okazji nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, dokonano tutaj kilku zmian. Postanowiłem więc opisać tę formę wsparcia. Informacje wprowadzające – uwarunkowania wspólne dla tych dwóch dotacji Po pierwsze, o tym, […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dotacje z Funduszu Pracy dla spółdzielni socjalnych 2019 r.

zarzyjrzymy się dzisiaj dotacjom dla spółdzielni socjalnych z Funduszu Pracy. Są to stosunkowo nowe możliwości wprowadzone lub zmienione przy okazji nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych w 2018 r. Poza tym są to możliwości dedykowane i dostępne wyłącznie dla spółdzielni socjalnych. Opieram się tutaj przede wszystkim na Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Pomoc de minimis w spółdzielni socjalnej. Co warto wiedzieć?

Pomoc de minimis brzmi tajemniczo, ale większość różnych form wsparcia spółdzielni socjalnych (np. dotacje ze środków unijnych, wsparcie z Funduszu Pracy czy refundacja składek ZUS) ma właśnie charakter pomocy de minimis. Z czym się to wiąże i o czym warto pamiętać? Zaczynajmy. Co to jest pomoc de minimis? Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych. Co się zmieni? Cz. 3 Preferencje i dotacje.

Wracam do kwestii nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Tym razem jednak przyjrzymy się kwestii zmian w systemie dotacji i preferencji dla spółdzielni socjalnych, czyli zwrócimy szczególną uwagę na zmiany wykraczające poza samą ustawę o spółdzielniach socjalnych. Jeśli interesują Cię zmiany w aspektach prawnych działania spółdzielni socjalnej, polecam dwa wpisy dot. nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Kto przyznaje dotacje unijne na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych? Aktualna lista OWES.

W tym wpisie znajdziesz aktualną i (prawie) kompletną listę Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które zajmują się udzielaniem dotacji na miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Jeśli więc chcesz skorzystać z tej dotacji, znajdź OWES w Twoim subregionie i zgłoś się bezpośrednio do niego. Na początek podstawy: Co to jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? To podmiot, organizacja, […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Klauzule społeczne po zmianach w 2016 r. Na co realne można liczyć? cz. 2

Wracam do tematu klauzul społecznych. Tym razem omówimy pozostałe przepisy prawne. Sprawdzimy również jak klauzule społeczne działają w praktyce. Oprócz klauzul omówionych ostatnio, w kontekście działania przedsiębiorstw społecznych godne uwagi są jeszcze: nowa klauzula zastrzeżona na podstawie art. 138p prawa zamówień publicznych (PZP), tzw. zamówienia in house, zamówienia podprogowe (dot. zamówień poniżej 30 tys. euro […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Klauzule społeczne po zmianach w 2016 r. Na co realne można liczyć? cz. 1

Dzisiaj przyjrzymy się tematyce klauzul społecznych po ostatnich zmianach (z lipca 2016 r.). Dzisiaj omówię dwa podstawowe przepisy, które regulują kwestię klauzul społecznych oraz przytoczę odpowiednie przykłady. W kolejnym wpisie rozszerzę omówienie przepisów prawnych oraz przytoczę statystyki dot. stosowania klauzul społecznych. Więc zaczynajmy… Co to są klauzule społeczne? Klauzule społeczne to szczególne przepisy prawa zamówień […]