Archiwum | Dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

RSS dla tej sekcji

Dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych – podstawowe informacje

Przede wszystkim warto sobie zdawać sprawę, że życie spółdzielni socjalnych nie jest usłane dotacjami. Mamy sporo możliwości, z których możemy korzystać, a które nie są dostępne dla zwykłych przedsiębiorców. Z drugiej strony, gwarancje są tylko dwie, a reszta ma charakter możliwości.

Grupa inicjatywna, które zdecydują się na założenie spółdzielni pewna jest:

  • zwolnienia z opłat za wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego (oszczędność rzędu 500 zł) i z opłaty za ogłoszenie tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (oszczędność 100 zł); poza tym – jako spółdzielnia socjalna – nie zapłacisz również za zmiany wpisu w KRS, czyli bezpłatne będzie zgłoszenie zmiany zarządu spółdzielni, jej siedziby czy np. statutu – prawda, że fajna sprawa :), zwłaszcza, że normalnie przedsiębiorca zarejestrowany w KRS płaci za to 350 zł,
  • częściowego zwolnienia z podatku dochodowego (dot. dochodów wydatkowanych na bieżąco, w ciągu roku na reintegrację zawodową i społeczną; zwolnienie to jest raczej trudne i spółdzielnie najczęściej z niego nie korzystają).

Co znajdziesz w tej części blogu?

W tej części blogu skupiam się na preferencjach i ułatwieniach dla spółdzielni socjalnych. Znajdziesz tutaj m.in. informacje dot.:

Warto też pamiętać, że:

  • dotacje w przypadku spółdzielni socjalnej, to również wsparcie działań w zakresie pożytku publicznego (spółdzielnie socjalne mogą startować w ramach tzw. otwartych konkursów ofert i ubiegać się o środki na ten cel; dodatkowo są jeszcze konkursy dotacyjne ogólnokrajowe np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich),
  • w prawie zamówień publicznych są tzw. klauzule społeczne, które umożliwiają uwzględnienie w kryteriach oceny ofert (składanych w przetargach publicznych) celów społecznych np. zatrudnienia określonej liczby osób bezrobotnych, tym samym gmina ogłaszając przetarg na remont lokali socjalnych może wprowadzić wymóg zatrudnienia do tej pracy np. 3 osób bezrobotnych lub skierować zamówienie wyłącznie do podmiotów, które zatrudniają ponad 50% osób niepełnosprawnych.

Poniżej znajdziesz wpisy przypisane do kategorii „Dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych”.

Wszystkie wpisy mają charakter praktyczny i wynikają z mojego doświadczenia w prowadzeniu i wspieraniu spółdzielni socjalnych. Zachęcam Cię do popularyzacji tekstów, które uznasz za wartościowe oraz do komentowania wpisów. Możesz w ten sposób podzielić się swoim doświadczeniem lub zadać mi pytanie.

Na koniec życzę Ci smacznego. Jeśli będziesz chciał deser, pamiętaj, że zawsze możesz zaproponować kolejny wpis na moim blogu.

 

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych. Co się zmieni? Cz. 3 Preferencje i dotacje.

Wracam do kwestii nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Tym razem jednak przyjrzymy się kwestii zmian w systemie dotacji i preferencji dla spółdzielni socjalnych, czyli zwrócimy szczególną uwagę na zmiany wykraczające poza samą ustawę o spółdzielniach socjalnych. Jeśli interesują Cię zmiany w aspektach prawnych działania spółdzielni socjalnej, polecam dwa wpisy dot. nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Kto przyznaje dotacje unijne na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych? Aktualna lista OWES.

W tym wpisie znajdziesz aktualną i (prawie) kompletną listę Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które zajmują się udzielaniem dotacji na miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Jeśli więc chcesz skorzystać z tej dotacji, znajdź OWES w Twoim subregionie i zgłoś się bezpośrednio do niego. Na początek podstawy: Co to jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? To podmiot, organizacja, […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Klauzule społeczne po zmianach w 2016 r. Na co realne można liczyć? cz. 2

Wracam do tematu klauzul społecznych. Tym razem omówimy pozostałe przepisy prawne. Sprawdzimy również jak klauzule społeczne działają w praktyce. Oprócz klauzul omówionych ostatnio, w kontekście działania przedsiębiorstw społecznych godne uwagi są jeszcze: nowa klauzula zastrzeżona na podstawie art. 138p prawa zamówień publicznych (PZP), tzw. zamówienia in house, zamówienia podprogowe (dot. zamówień poniżej 30 tys. euro […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Klauzule społeczne po zmianach w 2016 r. Na co realne można liczyć? cz. 1

Dzisiaj przyjrzymy się tematyce klauzul społecznych po ostatnich zmianach (z lipca 2016 r.). Dzisiaj omówię dwa podstawowe przepisy, które regulują kwestię klauzul społecznych oraz przytoczę odpowiednie przykłady. W kolejnym wpisie rozszerzę omówienie przepisów prawnych oraz przytoczę statystyki dot. stosowania klauzul społecznych. Więc zaczynajmy… Co to są klauzule społeczne? Klauzule społeczne to szczególne przepisy prawa zamówień […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

4 pytania od czytelników dot. założenia spółdzielni socjalnej z dotacją ze środków unijnych

Jakiś czas temu otrzymałem kilka pytań od czytelników dot. założenia spółdzielni socjalnej z dofinansowaniem ze środków unijnych. Pomyślałem, że odpowiedź może być interesująca również dla innych osób rozważających powołanie spółdzielni. I tak powstał ten wpis 🙂 Więc do dzieła… Pytanie #1: czy jak otwieramy spółdzielnię socjalną to wynagrodzenia dla niepełnosprawnych możemy pokryć z tej miesięcznej dotacji […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

„To nie są łatwe pieniądze”, czyli o dotacjach dla spółdzielni socjalnych z terenów wiejskich. Wywiad cz. 2

Zapraszam dzisiaj na drugą część wywiadu nt. dotacji dla spółdzielni socjalnych z obszarów wiejskich. Kontynuuję rozmowę z Konradem Stępnikiem z Fundacji Socjometr… WZ: W pierwszej części wywiadu rozmawialiśmy m.in. nt. dotacji na stworzenie miejsc pracy w spółdzielni na obszarach wiejskich. Jakie obowiązki będzie miała spółdzielnia socjalna w przypadku skorzystania z dotacji? KS: W przypadku rozwijania […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

„To nie są łatwe pieniądze”, czyli o dotacjach dla spółdzielni socjalnych z terenów wiejskich. Wywiad cz. 1

Dzisiaj zapraszam na wywiad nt. dotacji dla spółdzielni socjalnych z obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014 – 2020. Rozmawiam z Konradem Stępnikiem z Fundacji Socjometr, który zna ten system od podszewki… Waldek Żbik: Opowiedz na początek czym się zajmujesz oraz z czego wynika Twoja znajomość PROW i Lokalnych Grup Działania… Konrad […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

6 interesujących opcji wsparcia tworzenia miejsc pracy z Funduszu Pracy cz. 2

Dzisiaj kontynuujemy temat możliwości pozyskania dofinansowania do kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w spółdzielni socjalnej. Zajmiemy się dofinansowaniem wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+, grantem na telepracę oraz jednorazową refundacją składek na ubezpieczenia społeczne bez ograniczeń wiekowych. Na koniec zobaczysz infografikę podsumowującą powyższy temat. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+ Cel Jak łatwo […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

6 interesujących opcji wsparcia tworzenia miejsc pracy z Funduszu Pracy (również w przypadku spółdzielni socjalnych) cz. 1

Przyjrzymy się dzisiaj kilku wybranym możliwościom wsparcia miejsc pracy w spółdzielni socjalnej ze środków Funduszu Pracy. Nie są to środki dedykowane spółdzielniom socjalnym, ale możemy z nich też korzystać. Dzisiaj omówimy narzędzia związane ze wsparciem tworzenia miejsc pracy dla osób do 30-tego roku życia. Zajmiemy się refundacją składek na ubezpieczenia społeczne, bonem zatrudnieniowym oraz refundacją części kosztów […]

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

7 pytań dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy z PFRON [Infografika]

Dzisiaj przyjrzymy się możliwościom pozyskania przez spółdzielnię socjalną refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przeciwieństwie do dotacji na wkład do spółdzielni socjalnej z PFRON jest to narzędzie, z którego korzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy. W niektórych przypadkach będzie to ciekawe rozwiązanie dla spółdzielni socjalnych. Dla kogo środki […]