Z jakich dotacji dedykowanych dla spółdzielni socjalnej z PFRON można skorzystać w 2019 r.?

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obok środków unijnych i Funduszu Pracy, to jedno z podstawowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnej. Jest chyba najmniej popularne, ale i tak warto wiedzieć z czego i na jakich zasadach można skorzystać.

Dodam jeszcze, że artykuł dotyczy wsparcia dedykowanego dla spółdzielni socjalnej, czyli nie będziemy się zajmować narzędziami, z których mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy (dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowanej osoby niepełnosprawnej).

Kto może skorzystać z tego wsparcia?

Generalnie wsparcie kierowane jest dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Jakie formy wsparcia są możliwe?

Po nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, która weszła w życie w 2018 r. są tutaj 4 formy wsparcia – dotacja na:

  • założenie spółdzielni socjalnej,
  • przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej,
  • pokrycie kosztów wynagrodzenia w spółdzielni socjalnej.

Warto zauważyć, że w przypadku dwóch pierwszych form wnioskodawcą i stroną umowy jest osoba niepełnosprawna, a w przypadku dwóch ostatnich jest to spółdzielnia socjalna. Ma to daleko idące konsekwencje w kwestii obowiązków i odpowiedzialności za ewentualny zwrot dotacji (jeśli nie będą spełnione warunki określone umową, w tym wymagana trwałość miejsca pracy dotacja podlega zwrotowi).

Dodam jeszcze, że dwie pierwsze formy wsparcia funkcjonują od wielu lat, a dwie ostatnie zostały wprowadzone w zeszłym roku.

Jaka jest wysokość wsparcia i wymagana trwałość?

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Forma dotacji Wysokość wsparcia Wymagana trwałość Wymagany wymiar czasu pracy
założenie spółdzielni socjalnej ok. 29 tys. zł, maks. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia 12 miesięcy przepisy wprost tego nie definiują, ale w praktyce urzędy często wymagają zatrudnienia na pełny etat
ok. 72,5 tys. zł, maks. 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia 24 miesiące
przystąpienie do spółdzielni socjalnej ok. 29 tys. zł, maks. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia 12 miesięcy
ok. 72,5 tys. zł, maks. 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia 24 miesiące
stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej ok. 29 tys. zł, maks. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia 12 miesięcy nie określono, ale środki udzielane są proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej, a podane wartości dotyczą pełnego etatu
ok. 72,5 tys. zł, maks. 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia 24 miesiące
pokrycie kosztów wynagrodzenia w spółdzielni socjalnej 13 500 zł – maks. minimalne wynagrodzenie na osobę niepełnosprawną na miesiąc przez 6 miesięcy
12 miesięcy

Gdzie należy się zgłosić?

W przypadku chęci skorzystania z dotacji z PFRON należy się zgłosić do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. Funkcje starosty w omawianym obszarze wykonuje zwykle urząd pracy, ewentualnie ośrodek pomocy społecznej, więc tam należy skierować swoje kroki. Dotyczy to każdej z omawianych form wsparcia.

Jaka jest podstawa prawna dot. tych dotacji?

Jest to:

oraz przepisy wykonawcze, czyli:

To tyle nt. wsparcia z PFRON dla spółdzielni socjalnych. Jeśli chcesz poznać szczegóły dot. poszczególnych form dotacji, zawartość wniosku, inne obowiązki spółdzielni i takie tam, to daj mi znać w komentarzu lub napisz do mnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *