Jak skorzystać z refundacji ZUS w spółdzielni socjalnej?

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dzisiaj przyjrzymy się zasadom refundacji składek ZUS w spółdzielni socjalnej. Osoby, które rozpoczynają indywidualną działalność gospodarczą najczęściej mogą korzystać ze zniżek w składkach na ubezpieczenia społeczne. A czy wiesz, jak to wygląda w przypadku członków i pracowników spółdzielni socjalnej?

Na początek dobra wiadomość: przewidziano również pewne preferencje dla pracowników spółdzielni socjalnej. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych (dla dociekliwych: chodzi o art. 12, ust 3a – 3d ustawy) spółdzielnia ma możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (dla dociekliwych: chodzi o ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, rentowe, wypadkowe; dotyczy to zarówno części składek płaconych przez pracownika, jak i przez pracodawcę) ze środków Funduszu Pracy.

Niestety jest też zła wiadomość: ustawa przewiduje tylko możliwość, a nie obowiązek refundacji. Oznacza to, że refundacja będzie zależeć od dobrej woli urzędu pracy i oczywiście dostępności środków. Niektóre urzędy rozumieją jej potrzebę i sens (i przeznaczają nawet kilkaset tysięcy rocznie na te cele), a inne wciąż takiej potrzeby nie dostrzegają.

Jaka jest podstawa prawna refundacji?

W kontakcie z pracownikiem urzędu najlepiej (oprócz w/w przepisu ustawy o spółdzielniach socjalnych) powołać się na art. 108 pkt. 41 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ustawa znana i rozumiana w urzędach pracy).

Na kogo będzie przysługiwała refundacja?

Refundacja ZUS dotyczy wynagrodzenia pracowników spółdzielni – osób defaworyzowanych na rynku pracy – osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób (więcej o tym, jakie osoby znajdują się w grupie osób defaworyzowanych po nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych znajdziesz w tym wpisie na blogu – zmiana #3).

Gdzie należy się zgłosić w sprawie refundacji składek ZUS?

Należy zgłosić się do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę spółdzielni (najlepiej więc by z tego terenu byli też wszyscy lub przynajmniej większość członków / pracowników spółdzielni).

Jaki rodzaj umowy jest wymagany?

Nie ma to znaczenia. Refundacja składek może być dokonana w stosunku do osób (członków spółdzielni) zatrudnionych w spółdzielni choćby na umowę zlecenia. Kwota refundacji będzie natomiast oczywiście zależna od wysokości faktycznie zapłaconych składek ZUS (przypominam, że członkowie spółdzielni nie płacą stałych składek ZUS, ale zależą one od wynagrodzenia zarobionego w spółdzielni).

Aktualizacja 14.03.2016: praktyka wskazuje, że urzędy pracy zwykle wymagają, by osoby defaworyzowane, w stosunku do których dokonywania będzie refundacja ZUS, zatrudnione były na umowę o pracę.

Kiedy wystąpić o refundację składek ZUS w spółdzielni socjalnej?

Najkrócej: im szybciej wystąpimy z odpowiednim wnioskiem, tym lepiej.

Urzędy pracy planują swoje wydatki. Aby zarezerwować środki na refundację ZUS w spółdzielni socjalnej muszą wiedzieć, że istnieje taka potrzeba. Warto więc już po zebraniu założycielskim (lub nawet szybciej) skierować – jako grupa inicjatywna (lub poprosić o pomoc organizację, która pomaga zakładać spółdzielnię i wystąpić razem z nią) – pismo do urzędu pracy z:

 • informacją od kiedy planowane będzie zatrudnienie, jaka będzie jego wielkość i że wystąpimy z wnioskiem o refundację,
 • prośbą o zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel.

Warto pamiętać, że najlepiej wystąpić o refundację ZUS przed zatrudnieniem osoby defaworyzowanej. Wystąpienie później nie zawsze będzie problemem, ale znam przypadek, w którym urząd pracy odmówił refundacji twierdząc, że po zatrudnieniu nie możemy już mówić o osobie bezrobotnej.

Czy gra jest warta świeczki?

Myślę, że jak najbardziej. Refundacja dot. miesięcznej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia, co daje (dla minimalnego wynagrodzenia z 2018 r. w wysokości 1 750 zł):

 • miesięcznie na osobę ok. 720zł,
 • miesięcznie przy pięciu osobach ok. 3 600 zł,
 • rocznie na 5 osób ok. 43 200 zł.

Ustawa przewiduje refundację w pełnej wysokości przez 24 miesiące (przypominam, że chodzi o składki ZUS płacone pd minimalnego wynagrodzenia) oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy.

Jak ubiegać się o refundację składek ZUS w spółdzielni socjalnej?

Sposób postępowania jest natomiast następujący:

 • pismo (ew. oficjalny wniosek, jeśli urząd pracy taki przewiduje),
 • negocjacje z PUP,
 • umowa PUP – spółdzielnia (z urzędem pracy właściwym ze względu na siedzibę spółdzielni),
 • zapłata ZUS przez spółdzielnię,
 • wniosek spółdzielni o refundację zgodnie z umową (według wzoru określonego w rozporządzeniu, można je znaleźć tutaj),
 • po 3 miesiącach refundacja (możliwość zaliczkowania na podstawie wniosku spółdzielni; warto o to zawalczyć – dzięki temu nie trzeba będzie najpierw zapłacić ZUS i czekać na refundację, bo urząd pracy przekaże wcześniej odpowiednie środki).

Aktualizacja 14.03.2016: niektóre urzędy pracy przygotowują specjalne wnioski o zawarcie umowy o refundację ZUS. Wniosek ten złożony po zarejestrowaniu spółdzielni będzie niezbędnym krokiem w ubieganiu się o refundację ZUS. Przykładowo możesz zerknąć na tego rodzaju wniosek z urzędu pracy z Tarnowa.

A jak to działa w praktyce?

Różnie. Dużo zależy od konkretnego urzędu pracy i od tego czy odpowiednio wcześnie dostał informacje o takiej potrzebie i czy dysponuje środkami na ten cel.

refundacja skłądek ZUS w spółdzielniach socjalnych - statystyka Źródło: Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016–2017.

Jak wygląda refundacja ZUS w przypadku spółdzielni socjalnej założonej przez osoby prawne?

Przed nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych z 2018 r. część urzędów pracy twierdziła, że refundacja jest możliwa w odniesieniu tylko do członków spółdzielni. W tym momencie takich wątpliwości już nie ma. Więcej o tym pisałem tutaj (zmiana #17).

Więcej informacji o refundacji składek ZUS oraz innych udogodnieniach i preferencjach dla spółdzielni socjalnych znajdziesz w książce: “Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny“.

Książka: Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny. V wydanie (2019 r.)

67,00 

Poradnik zawiera wszystkie najważniejsze informacje, które sam chciałbym mieć, gdy w 2007 r. zakładałem spółdzielnię socjalną.

Poradnik jest kierowany przede wszystkim dla:

 • osób, które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej (osób fizycznych, organizacji pozarządowych czy jednostek samorządu terytorialnego, które chcą założyć spółdzielnię socjalną),
 • osób, które są członkami spółdzielni socjalnej lub ją prowadzą,
 • instytucji i podmiotów wspierających spółdzielnie socjalne lub udzielające dotacji na ten cel (np. ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – OWES, powiatowych urzędów pracy).
Czytaj dalej

To tyle nt. refundacji ZUS w spółdzielni socjalnej. Tradycyjnie – w razie np. wątpliwości lub chęci podzielenia się własnym doświadczeniem – zachęcam do komentowania wpisu poniżej.

4.7/5 - (3 votes)

 1. ewaraczynska mówi:

  Pytanie: Reprezentuję spółdzielnię socjalną, która powstała w ramach PO KL. Korzystaliśmy ze wsparcia pomostowego przez 12 m-cy ( od 15.04.2013 do 14. 04. 2014). Zakończyliśmy już udział w projekcie. Dodam, że od września 2013 r.prowadzimy Niepubliczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek , zatrudniamy 6 członków spółdzielni ( w tym 5 założycieli to osoby bezrobotne) oraz 8 osób z zewnątrz( wszyscy na umowy zlecenia). Od lutego 2014 mamy dodatkowo 1 osobę na stażu finansowanym przez Urząd Pracy. Czy teraz, po zakończeniu udziału w projekcie, możemy starać się o refundację składek ZUS przez Urząd Pracy? Ewa Raczyńska ,Spółdzielnia Socjalna Edu-Pasja z Opoczna

  • Waldemar Żbik mówi:

   Dzień dobry,

   Jak najbardziej możecie Państwo ubiegać się o refundację ZUS z urzędu pracy (oczywiście od dnia, w którym ustało wsparcie pomostowe na ten cel). Polecam też interpretację Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://ozrsspl.ozrss.iq.pl/wp-content/uploads/2012/08/interpretacja01.pdf).

   W praktyce spotykałem się z różnym podejściem ze strony urzędów pracy (np. jeden z urzędów w podobnej sytuacji stwierdził, że członkowie spółdzielni w momencie ubiegania się o refundację nie mają już statusu osoby bezrobotnej, więc nie należy im się refundacja). Ciekaw więc jestem, jak będzie w Waszym przypadku.

   Życzę powodzenia i będę wdzięczny za informację czy udało się to załatwić.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

   • ewaraczynska mówi:

    Witam,
    Serdecznie dziękuję za odpowiedź. W najbliższym tygodniu podejmiemy rozmowy z naszym urzędem pracy. O wynikach poinformuję.
    pozdrawiam
    Ewa Raczyńska

 2. mandragor mówi:

  Pytanie: Nasza spółdzielnia socjalna podpisała z PUP umowę na refundację składek, w której napisano: “refundacja będzie finansowana ze środków Funduszu Pracy za okres od dnia 01.05.2014 do dnia 30.11.2014”. Jak interpretować te terminy? Czy to znaczy, że zaczną nam refundować składki opłacone w tym okresie, czy należne za ten okres (od składek opłaconych w maju, czy od wykazanych w deklaracji za maj a opłaconych w czerwcu)? Wnioski o refundację mamy wg tej umowy składać “w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po kwartale, którego refundacja dotyczy”. Czy refundacja dotyczy składek opłaconych w maju i są to składki od wynagrodzenia za marzec wypłaconego w kwietniu i naliczone w deklaracji do ZUS składanej 15 maja , czy składek od wynagrodzeń za kwiecień wypłaconych w maju, które będą naliczone w deklaracji do ZUS za maj, składanej 15 czerwca?

  • Waldemar Żbik mówi:

   Dzień dobry,

   Trudno mi coś w tej sytuacji jednoznacznie wyrokować. Może chodzić o składki opłacone w maju (tj. od wynagrodzenie zapłaconego w kwietniu). Przynajmniej tak wnioskuję z treści wniosku o refundację składek (mowa jest tam o okresie opłacenia składek, więc jeśli traktować wskazany w umowie okres jako okres opłacania składek można wyciągnąć wniosek jak powyżej).

   Z drugiej strony spotkałem się też z sytuacją składania wniosku kwartalnie, ale z dwumiesięcznym opóźnieniem z racji właśnie przesunięcia w czasie płatności ZUS, ale nie mam wiedzy jakie postanowienia były zapisane w umowie w tamtym przypadku.

   Najlepiej po prostu upewnić się w urzędzie pracy jak oni interpretują ten zapis.

   Będę wdzięczny za informację jak ostatecznie jest to rozumiane.

   pozdrawiam serdecznie,

   • mandragor mówi:

    Mamy już pewną wiedzę, zdobytą własną “głupotą”. W naszym przypadku w praktyce wyjaśniło się, że refundacja dotyczy składek ZAPŁACONYCH w danym miesiącu, a nie składek należnych za dany miesiąc ani nie składek za okres składkowy obejmujący ten miesiąc. Sprawdziliśmy to, spóźniając się z zapłatą. Ponieważ refundują od jednej osoby tylko jedną składkę miesięcznie, musieliśmy z następną też się opóźnić, żeby nam refundacja nie przepadła, więc w następnym miesiącu tak samo itd. Okazuje się, że nie jest ważne za jaki miesiąc płacimy składkę w danym miesiącu, ponieważ refundowana jest składka zapłacona w miesiącu objętym refundacją, ale uwaga: tylko jedna składka miesięcznie od jednej osoby. Czyli wynika z tego, że w każdym miesiącu objętym umową możemy zapłacić jedną składkę od jednej osoby, ale za którykolwiek miesiąc… Na pozór wynika z tego, że teoretycznie w momencie opłacania składki i później w chwili jej refundacji ta osoba może już nawet nie pracować. Jednak w wypadku ustania zatrudnienia w trakcie trwania umowy przestaje ta umowa obowiązywać. Są przecież i na to środki zaradcze, a mianowicie urlopy bezpłatne – więc członek-pracownik spółdzielni może mieć refundowane zaległe składki za wcześniejsze miesiące, będąc obecnie na urlopie bezpłatnym, ale pozostając w stosunku pracy – dzięki temu da się zlikwidować “puste przebiegi”. Czyli możemy uniknąć płacenia składek, które nie mogą być zrefundowane, pobierając wciąż refundację wpłat dokonanych w każdym miesiącu. Przecież nigdzie nie powiedziano, że dla uzyskania refundacji musimy opłacać refundowane składki W TERMINE. Umowa nakłada wymóg terminowego opłacania TYLKO tych składek, na które pieniądze PUP przekazuje zaliczkowo (bo teoretycznie “w uzasadnionych przypadkach” jest możliwość “zaliczkowej refundacji”). Oprócz sytuacji z zaliczkowaniem TYLKO w chwili podpisywania umowy trzeba nie zalegać ze składkami, a w trakcie trwania umowy można. Wciąż uczymy się pływać w biurokratycznym gąszczu i żeglujemy dalej. To na razie tyle z linii frontu. Czołem, kapitanie!

    • Waldemar Żbik mówi:

     Dziękuję za raport wprost z linii frontu 🙂 Czołem Żołnierzu 🙂

 3. joanna23 mówi:

  Dzień dobry
  Jestem członkiem spółdzielni socjalnej od 4 miesięcy,staramy się o dotację na składki ZUS z Urzędu Pracy,bardzo mi na tym zależy ponieważ jestem już blisko emerytury a mam umowę na ułamek etatu -na jaki czas maksymalnie można tak być zatrudnionym?
  Czy można jakoś wpłynąć na Urząd Pracy,jakich użyć argumentów aby otrzymać pozytywną odpowiedż ?
  Pozdrawiam
  Joanna From

  • Waldemar Żbik mówi:

   Dzień dobry,

   Co do pierwszej sprawy: prawdo spółdzielcze art. 182 § 2. “Członek ma prawo do zatrudnienia stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz aktualnych możliwości gospodarczych spółdzielni.” Oznacza to, że wymiar czasu pracy powinien odpowiadać możliwościom gospodarczym spółdzielni. Tym samym nie ma ograniczenia czasowego, jeśli chodzi o możliwość pracy na część etatu. Oczywiście w takiej sytuacji zwykle należy podjąć działania by rozwinąć spółdzielnię i zwiększyć wymiar czasu pracy zainteresowanym członkom (w szczególności odpowiada za to zarząd).

   Przypominam, że członkowie spółdzielni mogą pracować na pełny etat, nawet jeśli nie ma refundacji składek ZUS, ale oczywiście zależy to od sytuacji finansowej spółdzielni i właśnie tych możliwości gospodarczych.

   Co do tego, jak przekonać urząd pracy, to potrzebuję chwili czasu by poukładać to sobie w głowie – napiszę to tutaj w przyszłym tygodniu lub zrobię z tego kolejny wpis na blogu.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 4. queensaba mówi:

  Witam.
  Zwracam się do Pana z pewną wątpliwością. Członkami naszej spółdzielni będą dwie osoby prawne. Pracownicy nie będą członkami spółdzielni, będą zatrudnieni na zwykłą umowę o pracę.
  Jak wygląda w tym przypadku sprawa refundacji składek ZUS? Pisze Pan, że rodzaj umowy nie ma znaczenia. Nie mogę jednak znaleźć przepisu, który wprost potwierdzałby ten fakt. Domyślam się, że może to zależeć od interpretacji konkretnego Urzędu Pracy…
  Pozdrawiam,
  Sabina

  • Waldemar Żbik mówi:

   Dzień dobry,

   Nie ma przepisu, który precyzowałby rodzaj umowy w przypadku refundacji ZUS, stąd taki mój wniosek. Urzędy jednak zwykle wymagają by była to umowa o pracę.

   Druga sprawa, że urzędy wymagają zwykle by pracownicy, których ZUS ma być refundowany, byli jednocześnie członkami spółdzielni. Postaram się w najbliższych dniach rozwinąć ten temat poprzez aktualizację powyższego wpisu.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 5. APK mówi:

  Witam,
  proszę o informację, czy otrzymana refundacja składek ZUS od wynagrodzeń dla członków spółdzielni jest przychodem podatkowym ?

  • Waldemar Żbik mówi:

   Dzień dobry,

   Z tego co rozeznałem temat spółdzielnie stosują różne podejścia. Niektóre traktują refundację jako przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tylko wówczas refundowane składki ZUS nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów). Inne traktują refundację jako przychód podatkowy i wówczas składki ZUS są normalnym elementem kosztów.

   Najważniejsze, że niezależnie od podejścia efekt jest podobny – tzn. wynik podatkowy na tej operacji jest zerowy.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 6. Pingback: Jeśli nie OWES, to co? Inne, najpopularniejsze źródła dotacji na stanowisko pracy w przedsiębiorstwie społecznym – Przedsiębiorstwo społeczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.