4 pytania od czytelników dot. założenia spółdzielni socjalnej z dotacją ze środków unijnych

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Jakiś czas temu otrzymałem kilka pytań od czytelników dot. założenia spółdzielni socjalnej z dofinansowaniem ze środków unijnych. Pomyślałem, że odpowiedź może być interesująca również dla innych osób rozważających powołanie spółdzielni. I tak powstał ten wpis 🙂 Więc do dzieła…

Pytanie #1: czy jak otwieramy spółdzielnię socjalną to wynagrodzenia dla niepełnosprawnych możemy pokryć z tej miesięcznej dotacji 1,7 tys. złotych?

Moja odpowiedź:

Do tej pory było tak, że wsparcie pomostowe było przeznaczone na pokrycie comiesięcznych kosztów, które mają charakter bieżący (np. księgowość, czynsz, media), w tym składki ZUS od pracowników defaworyzowanych, którzy pracują w spółdzielni socjalnej. Na etapie konstruowania założeń do systemu wsparcia ekonomii społecznej pojawiały się głosy, by dopuścić możliwość finansowania wynagrodzeń netto pracowników spółdzielni, ale – według moich informacji – nie poszło to w tę stronę (przynajmniej nie słyszałem, by któryś OWES pokrywał w aktualnej perspektywie płace netto ze wsparcia pomostowego). Także nie możemy liczyć na pokrycie całości wynagrodzeń ze wsparcia pomostowego.

Szczerze mówiąc, obawiam się, że finansowanie wynagrodzeń netto przyczyniłoby się do jeszcze większego uśpienia i bierności członków spółdzielni, więc nie uważam, by takie rozwiązania mogło korzystanie wpłynąć na stabilność miejsc pracy w spółdzielni socjalnej w dłuższym horyzoncie czasowym.

[Aktualizacja 14.10.2016] Z drugiej strony słyszałem głosy ze strony niektórych OWES, że wynagrodzenie netto może być traktowane jako wkład własny do projektu, właśnie w kontekście wsparcia pomostowego. O ile nie jestem zwolennikiem finansowania z pomostówki całego wynagrodzenia (w tym netto), o tyle traktowanie płacy netto jako wkładu własnego może być ciekawym rozwiązaniem. Przede wszystkim OWES-owi będzie zależeć na tym, by to netto było możliwie wysokie, więc powinno przełożyć się to na jakość wsparcia (przynajmniej na poziomie mentalnym może to mieć znacznie – “jak nie pomożemy zrobić samofinansujących się miejsc pracy, to będzie kłopot z wkładem własnym”; oczywiście jest też ryzyko, że pójdzie to w stronę postawienia warunku np. całego etatu, bez pomocy w jego spełnieniu). Poza tym konieczność wykazania się wkładem własnym może się przełożyć np. na stawianie wymogu, by spółdzielnia miała udział we wsparciu finansowym, co będzie już znacznie trudniejsze do spełnienia przez spółdzielnię.

Co do samej wysokości wsparcia pomostowego, to Wytyczne określają jej maksymalny pułap – jest nim kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w tym momencie kwota 1 850 zł na osobę defaworyzowaną na miesiąc. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że nie jest to kwota gwarantowana i dostępna na każdym terenie. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który zajmuje się przyznawaniem dotacji, określa w budżecie swojego projektu środki, które potem będą dostępne dla spółdzielni. W praktyce najczęściej jest to kwota ok. 1500 zł w ciągu pierwszych 6 miesięcy i nieco mniejsza w kolejnych 6 miesiącach.

Aby jednak dowiedzieć się, jaka konkretna kwota będzie dostępna na Twoim terenie, należy zwrócić się do odpowiedniego OWES-u (w większości woj. OWES-y są już wybrane lub będą wybrane w najbliższych tygodniach – pod tym linkiem znajdziesz listę woj. z informacją nt. zaawansowania wyboru OWES w poszczególnych województwach).

Pytanie #2: Czy każda spółdzielnia dostaje to wsparcie? Czy to jest jakiś konkurs zależny od widzimisię urzędników, albo czy np. koniec kropka, bo brak środków w budżecie albo nie ten termin?

Moja odpowiedź

Wsparcie pomostowe nie jest gwarantowane. Jeśli jednak spółdzielnia socjalna otrzyma dotację inwestycyjną, to z reguły bardzo prawdopodobne jest uzyskanie również wsparcia pomostowego na minimum 6, a maksymalnie 12 miesięcy. Chciałbym jeszcze doprecyzować trzy rzeczy:

 • warunkiem otrzymania dotacji inwestycyjnej dla nowej spółdzielni jest jej założenie w ramach projektu (tzn. trzeba wcześniej przygotować opis pomysłu, przejść jego weryfikację, przygotować biznes plan, uzyskać jego pozytywną ocenę),
 • wytyczne zalecają, by finansowanie pomostowe było stopniowo zmniejszane, zwłaszcza w przypadku wsparcia pomostowego w formie finansowej wydłużonego do 12 miesięcy,
 • prawdopodobne jest, że w przypadku korzystania z przedłużonego wsparcia pomostowego wymagane będzie utrzymanie miejsc pracy przez minimum 18 miesięcy (mówi o tym projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

Zachęcam przede wszystkim do kontaktu z OWES z Twojego subregionu. Tam uzyskasz informację nt. wysokości środków, oferowanego wsparcia oraz terminów naboru (niektóre OWES prowadzą też nabór ciągły, ale raczej należy to do rzadkości).

Proces zakładania spółdzielni z dotacją unijną przedstawia poniższy filmik (mocno uprościłem całość, ale właśnie o to mi chodziło :)).

Pytanie #3: Czy można zamiast dotacji unijnej starać się o dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych?

Moja odpowiedź

Przede wszystkim: dofinansowanie do zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych nie wyklucza korzystania z dotacji i wsparcia pomostowego w projekcie unijnym. Jest przy tym oczywiście jeden warunek. Nie możemy pokrywać tych samych wydatków z dwóch różnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania). W praktyce zwykle oznacza to, że ze wsparcia pomostowego nie są finansowane składki ZUS.

Pamiętając o powyższym, możemy równolegle korzystać z dotacji unijnej, wsparcia pomostowego i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON.

Pytanie #4: Prowadząc fundację, planujemy założyć spółdzielnię socjalną, jednakże nie mamy żadnych dodatkowych środków na rozpoczęcie działalności. Potrzebujemy informacji nt. pozyskiwania środków z różnych źródeł. Czy można łączyć pomoc Państwa z różnych źródeł?

Moja odpowiedź

Środki z dotacji można łączyć, ale pod warunkiem, że nie będziemy finansować tych samych wydatków z dwóch różnych źródeł.

Możliwe źródła finansowania spółdzielni socjalnej to przede wszystkim środki unijne, Fundusz Pracy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Biorąc pod uwagę wysokość środków, możliwość skorzystania ze wsparcia pomostowego, ale i szerszej pomocy (np. doradztwo marketingowe czy biznesowe) najkorzystniejszym rozwiązaniem jest, według mnie, wsparcie unijne.

Załóżmy, że chcemy prowadzić hostel. Potrzeby inwestycyjne to ok. 120 tys. zł. Finansowanie może wyglądać tak:

 • środki unijne – 60 tys. zł w związku z utworzeniem 3 miejsc pracy dla osób bezrobotnych (przeznaczenie dotacji to remont lokalu + niewielka cześć na działania marketingowe),
 • dotacja z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni dla dwóch osób bezrobotnych (innych niż wymienione powyżej) – 30 tys. zł (dotacja ma iść na zakup wyposażenia dla hostelu),
 • dotacja z PFRON na przystąpienie osoby niepełnosprawnej do spółdzielni – 20 tys. zł, z czego ma zostać sfinansowany sprzęt biurowy, wyposażenie biura i kilka innych rzeczy.

Taki montaż finansowy jest możliwy, ale pewnie będzie trudniejszy niż założenie spółdzielni wyłącznie z udziałem środków unijnych (więcej wniosków o dotacje, papierów, telefonów do odpowiednich instytucji, uzgodnień etc.).

Jeśli mówimy z kolei o założeniu spółdzielni socjalnej wyłącznie przez osoby prawne, to w zasadzie zostają nam wyłącznie fundusze unijne, z których można pozyskać środki na zatrudnienie osób defaworyzowanych. Z Funduszu Pracy i PFRON możemy skorzystać w sytuacji przyjęcia w poczet członków odpowiednio osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych.

Osobom zainteresowanym założeniem spółdzielni z udziałem środków unijnych polecam w szczególności dwa wpisy na blogu:

To tyle odpowiedzi na pytania czytelników bloga. Pamiętaj, że Ty też możesz zaproponować temat kolejnego wpisu na blogu lub po prostu zadać mi pytanie (zawsze odpisuję, nawet jeśli nie jestem w stanie pomóc). W tym kontekście polecam też cennik darmowych usług doradczych on line 🙂

Rate this post

2 thoughts on “4 pytania od czytelników dot. założenia spółdzielni socjalnej z dotacją ze środków unijnych

 1. Barbara says:

  Czy mozna się ubiegac o wsarcie pomostowe z pfronu dla czlonka który został przyjęty z wkladem członkowskim z pfronu.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Barbaro,

   Rozumiem, że chodzi o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON (wsparcie pomostowe wypłacane jest tylko w projektach unijnych). Nie znalazłem na szybko spółdzielni socjalnej, która by przerabiała taką sytuację, ale według informacji z Zielonej Linii http://zielonalinia.gov.pl/ nie ma tutaj przeszkód tzn. można otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, która weszła do spółdzielni z wkładem z PFRON.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *