6 pytań o dotacje dla spółdzielni socjalnej ze środków unijnych 2014-2020

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Zajmiemy się dzisiaj tematyką dotacji dla spółdzielni socjalnych ze środków unijnych w perspektywie 2014 -2020. Poznaj kluczowe fakty składające się na system finansowania spółdzielni socjalnej w najbliższych latach. Dowiesz się też, kiedy te środki będą dostępne w poszczególnych województwach.

Dla kogo będą przeznaczone dotacje?

Dotacje będą dostępne:

 • dla nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych),
 • dla istniejących przedsiębiorstwach społecznych (w tym spółdzielni socjalnych),
 • dla podmiotów ekonomii społecznej, wyłączenie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (dot. sytuacji, w której np. stowarzyszenie podejmuje działalność gospodarczą).

Dotacje będą dostępne w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy dla np. osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych.

Na jakie kwoty wsparcia może liczyć spółdzielnia socjalna?

Podobnie, jak w poprzednich latach przewidziane są dwie formy wsparcia pieniężnego:

 • wsparcie finansowe w maksymalnej kwocie ok. 24 tys. zł na osobę (a dokładniej na stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej), przy czym maksymalna kwota wsparcia na jeden podmiot to 120 tys. zł,
 • wsparcie pomostowe w maksymalnej kwocie 1 750 zł brutto na osobę na miesiąc (uwaga: ze wsparcia pomostowego będzie mogła skorzystać tylko nowo założona spółdzielnia socjalna).

Przypominam przy tym, że rzeczywiste możliwości wsparcia będą zależne od założeń danego projektu, ew. wytycznych regionalnych (np. województwo małopolskie przewidziało mniejsza kwotę wsparcia pomostowego).

Na co będzie można przeznaczyć dotacje?

Celem dotacji jest tworzenie miejsc pracy w w/w podmiotach. Dotacje mogą być przeznaczona na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym:

 • wsparcie finansowe – na środki trwałe, wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności (najprawdopodobniej również sfinansowanie kosztów remontu, zakup środków transportu czy reklamę, ale w tym momencie nie ma jeszcze szczegółowych wytycznych),
 • wsparcie pomostowe – na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania (w okresie minimum 6, a maksymalnie 12 miesięcy).

Jakie są wybrane warunki skorzystania z dotacji w przypadku spółdzielni socjalnej?

Podstawowe wymagania to:

 • trwałość miejsc pracy: 12 miesięcy (zakończenie stosunku pracy będzie możliwe wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika)
 • status osób, dla których tworzone są miejsca pracy:
  • osoby bezrobotne (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, czyli osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy), lub
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (czyli np. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, osoby uzależnione po skończeniu odpowiedniego programu leczenia, osoby niepełnosprawne i inne, które podlegają wykluczeniu społecznemu), lub
  • osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga: aktualizacja 27.10.2015:

 • nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym i niektórych innych ustaw (w tym ustawy o spółdzielniach socjalnych) zmieniła potencjalny krąg założycieli spółdzielni np. nie ma tam już w/w osób, o których mówi ustawa o zatrudnieniu socjalnym (więcej info znajdziesz w tym wpisie).

Więcej informacji nt. dotacji, preferencji i udogodnień dla spółdzielni socjalnych znajdziesz w poniższych książkach (jeśli prowadzisz spółdzielnię socjalną lub jesteś już na nią zdecydowany to polecam poradnik dot. spółdzielczości socjalnej;  w przeciwnym wypadku polecam poradnik dot. przedsiębiorstwa społecznego, który uwzględnia inne dostępne formy prawne). 

[products ids=”6783,8090″ per_page=”4″ columns=”2″]

Gdzie będzie można ubiegać się o dotacje?

Przyznawaniem dotacji będą się zajmować Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które:

 • uzyskają akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • będą realizowały projekt związany ze wsparciem ekonomii społecznej finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego danego województwa na lata 2014 – 2020.

Kiedy dotacje będą dostępne dla spółdzielni socjalnej?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Szacuję, że za ok. 4-5 miesiąca do ok. 12 miesięcy, ale będzie to zależało od:

 • województwa i tempa uruchomienia konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego danego województwa na lata 2014 – 2020,
 • czasu, kiedy dany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej uzyska akredytację.

W tym momencie trwają konkursy na pełnienie roli OWES w dwóch województwach: śląskim i wielkopolskim. W tych województwach (oraz jeszcze w łódzkim) zakończył się też proces akredytacji. Listę OWES, które uzyskały już akredytację znajdziesz tutaj.

Poniższa tabela przedstawia planowane terminy konkursów na pełnienie roli OWES w poszczególnych województwach (jeśli w danym województwie OWES-y zostaną już wybrane, zamieszczę link do odpowiednich wyników).

[Aktualizacja 28.02.2017] Uwaga: poniższe zestawienie nie jest już aktualizowane. Aktualną listę OWES znajdziesz pod tym linkiem.

 
Województwo / poddziałanie RPO Planowany termin ogłoszenia konkursów w ramach RPOAktualizacje
dolnośląskie  

9.4 RPO

wrzesień 2015 r.zobacz wyniki
kujawsko-pomorskie

9.4.1 RPO

II kwartał 2016 r.,zobacz wyniki
lubelskie

11.3 RPO

czerwiec 2016 r.zobacz wyniki cząstkowe
lubuskie

7.6.1 RPO

 styczeń 2016 r.zobacz wyniki
łódzkie

X.3.1 RPO

III kwartał 2015 r.zobacz wyniki
małopolskie

9.3 RPO

II kwartał 2016zobacz wyniki
mazowieckie 

9.3 RPO

luty 2016 r.zobacz wyniki
opolskie 

8.3 RPO

III kwartał 2015 r. zobacz wyniki
podkarpackie

działanie 8.5

II kwartał 2016 r.21.07.2016

konkurs ogłoszony, nabór 5-19.08.2016; źródło

podlaskie 

7.3 RPO

 II kwartał 2016 r. 21.07.2016

nabór zakończony 17.05.2016, wyniki oceny formalnej

pomorskie

6.3.1 mechanizm ZIT, 6.3.2 pozostały obszar

w odniesieniu do obszaru ZIT – wsparcie w trybie pozakonkursowym, pozostały obszar konkurs planowany w 1 kwartale 2016 (źródło)zobacz wyniki
śląskie 

9.3.1 RPO

konkurs trwał do 10.08.2015 zobacz wyniki

zobacz wyniki na obszar centralno-zachodni (na dole strony)

świętokrzyskie

9.3 RPO

IV Kwartał (październik 2015 r.)zobacz wyniki
warmińsko-mazurskie

11.3 RPO

III kwartał 2015 r.zobacz wyniki
wielkopolskie

7.3.2 RPO

konkurs trwa do 13.08.2015zobacz wyniki
zachodnio-pomorskie

7.3 (wsparcie ekonomii społecznej)

7.4 (tworzenie miejsc pracy, w tym dotacje)

IV kwartał 2015 r.7.3 zobacz wyniki

7.4 zobacz wyniki

[Aktualizacja 28.02.2017] Uwaga: poniższe zestawienie nie jest już aktualizowane. Aktualną listę OWES znajdziesz pod tym linkiem. 

Uwaga: Pierwotna wersja tabeli została przygotowana w oparciu o harmonogramy konkursów dostępne na stronach RPO poszczególnych województw na dzień 27 lipca 2015 r. Staram się ją aktualizować, ale pamiętaj, że warto sprawdzić jak to wygląda w Twoim województwie w danym momencie.

Jeśli chodzi o faktyczne możliwości skorzystania z dotacji przez spółdzielnię socjalną, to do terminu ogłoszenia konkursu należy dodać ok. 5-6 miesięcy (czas potrzebny na przygotowanie i ocenę wniosku w ramach danego konkursu oraz rozpoczęcie działań w ramach danego projektu już po decyzji o dofinansowaniu).

Co oprócz dotacji?

Warto też wiedzieć, że oprócz wsparcia finansowego projekty będą przewidywać usługi towarzyszące przyznawaniu dotacji polegające m.in. na:

 1. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania spółdzielni socjalnej,
 2. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 3. pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

To tyle nt. dotacji dla spółdzielni socjalnej ze środków unijnych 2014-2020. Jeśli chcesz, podziel się tym tekstem w mediach społecznościowych lub komentuj do woli 🙂

Zachęcam też do zapisania się na newsletter

Dzięki temu informacja o nowym wpisie na blogu oraz dodatkowe niepublikowane nigdzie indziej informacje trafią wprost na Twoją skrzynkę. Na zachętę przytoczę dwie opinie czytelników:

Dziękuję bardzo za ciekawe maile i zawarte w nich treści. Z niecierpliwością czekam na nowe.

Liliana

Jestem pełen podziwu, ze masz tak szczegółową wiedzę, a jeszcze większy podziw budzi to, ze chcesz sie ta wiedzą dzielić i robisz to wyśmienicie.

Sylwester

Na newsletter możesz zapisać się pod tym linkiem.

Rate this post

4 thoughts on “6 pytań o dotacje dla spółdzielni socjalnej ze środków unijnych 2014-2020

 1. Grafryb says:

  Czy będą tworzone ze środków UE spółdzielnie socjalne osób fizycznych, czy tylko przewiduje się tworzenie spółdzielni osób prawnych?

  • Waldemar Żbik says:

   Witam,

   Na poziomie wytycznych ogólnokrajowych nie ma tego rodzaju regulacji. Takie preferencje mogą się pojawić na poziomie poszczególnych projektów, ale nie zakładam by ktoś całkowicie wykluczył możliwość udzielania dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnej składającej się z osób fizycznych.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 2. Ewelina says:

  Witam. Chciałam zapytać co się dzieje ze sprzętem który został zakupiony z pieniędzy unijnych z dotacji pm likwidacji spółdzielni osób fizycznych? I co to znaczy że należę do funduszu pracy

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Cały majątek spółdzielni w procesie likwidacji jest sprzedawany. Na koniec, po spłacie wszystkich zobowiązań, zostają nam (lub bardziej mogą nam zostać, bo zleży to od konkretnej spółdzielni) środki pieniężne. Wypłacamy udziały i wkłady zgodnie ze statutem i prawem spółdzielczym.

   Kluczowe pytanie: co w sytuacji, gdy zostają nam na koniec środki pieniężne? Zapisy ustawy o spółdzielniach socjalnych są w tym zakresie nieprecyzyjne i dlatego spotkać można różne interpretacje prawne. Niezależnie od mojego zdania, wskażę na komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych (http://ozrsspl.ozrss.iq.pl/wp-content/uploads/2012/08/ustawa_ss_komentarz.pdf, str. 104), z którego wynika, że również w przypadku dotacji ze środków unijnych środki pieniężne pozostałe na koniec procesu likwidacji należy przekazać na Fundusz Pracy w 80%, w pozostałej części można je podzielić pomiędzy siebie.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *