Kto przyznaje dotacje unijne na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych? Aktualna lista OWES.

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

W tym wpisie znajdziesz aktualną i (prawie) kompletną listę Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które zajmują się udzielaniem dotacji na miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Jeśli więc chcesz skorzystać z tej dotacji, znajdź OWES w Twoim subregionie i zgłoś się bezpośrednio do niego.

Na początek podstawy:

Co to jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?

To podmiot, organizacja, instytucja, a zwykle konsorcjum podmiotów, które spełnia dwa warunki:

  • przeszło pozytywnie akredytację Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej uzyskując potwierdzenie, że będzie w stanie zapewnić wysoką jakość wsparcia podmiotów ekonomii społecznej,
  • otrzymało środki na realizację projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego danego województwa (w tej chwili w większości województw wybrano już OWES-y).

Na jakie wsparcie możemy liczyć?

O tym pisałem już w dwóch poprzednich wpisach, więc odsyłam do nich (pierwszy i drugi).

Lista Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w poszczególnych województwach

Poniżej znajdziesz tabelkę (w formię arkusza Google) ze wszystkimi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej wybranymi na dzień 23 lutego 2017 r. Na ten moment brak jest oficjalnych wyników konkursów dla części subregionów w woj. lubelskim, podlaskim i opolskim. W pozostałych województwach OWES-y zostały wybrane i działają od dłuższego (woj. wielkopolskie, śląskie) lub krótszego (np. woj. świętokrzyskie czy małopolskie) czasu.

W tabeli wyświetlają się wszystkie województwa, jednak korzystając z funkcji filtrów (ikonka lejka nad słowem “województwo” i obok ikony drukarki lub przy innych ustawieniach pod przyciskiem “więcej”) możesz wybrać tylko interesujące Cię województwo. Przełączanie filtrów spowoduje konieczność ponownego przeładowania strony.

[Aktualizacja] Aktualna lista OWES jest opublikowana na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, więc odsyłam tam. Tutaj nie będę już aktualizował tej listy. 

Jeśli chcesz skorzystać z dotacji na miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym, zachęcam Cię do kontaktu z konkretnym OWES. Praktyka pokazuje bowiem, że np. wysokość dostępnych form wsparcia, wymogi stawiane uczestnikom projektu, czy nawet preferowane formy prawne zależą od podejścia danego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz rozwiązań przyjętych na poziomie województwa.

Tyle na dzisiaj. Przypominam, że komentowanie wpisu oraz udostępnianie go np. w mediach społecznościowych mile widziane.

Rate this post

2 thoughts on “Kto przyznaje dotacje unijne na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych? Aktualna lista OWES.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *