Jak przekształcić spółdzielnię socjalną osób prawnych w spółdzielnię socjalną osób fizycznych?

prawo w spółdzielni socjalnej

Wyjątkowo często dostaję pytanie o przekształcenie spółdzielni socjalnej osób prawnych w spółdzielnię osób fizycznych. O tym jak to zrobić i o tym, że to pytanie nie jest do końca prawidłowo sformułowane 😊 powiemy sobie w tym wpisie.

Przekształcenie spółdzielnie socjalnej, czy po prostu zmiana składu osobowego?

Na początku przypomnijmy:

  • spółdzielnia socjalna osób prawnych to po prostu spółdzielnia, w której założycielami, czy też jedynymi członkami są osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne),
  • spółdzielnia socjalna osób fizycznych to z kolei spółdzielnia, w której założycielami / jedynymi członkami są osoby fizyczne.

Gdy mówimy o przekształceniu spółdzielni socjalnej osób prawnych w spółdzielnię osób fizycznych, to tak naprawdę mamy na myśli jedynie zmianę składu osobowego. Oznacza to, że po prostu osoby prawne występują ze spółdzielni, ale przedtem osoby fizyczne przystąpiły do spółdzielni.

Spółdzielnia socjalna pozostaje nadal spółdzielnią socjalną, więc trudno tak naprawdę mówić tutaj o przekształceniu.

Pozostaje w takim razie wyjaśnić nam dwie sprawy:

  • jak przyjąć nowe osoby do spółdzielni, 
  • jak zrezygnować z członkostwa w spółdzielni. 

Przejdźmy do szczegółów. 

Jak przyjąć nowe osoby do spółdzielni?

O tej kwestii pisałem już jakiś czas temu. Odsyłam Cię więc do tego wpisu

Uwaga: Jeśli chcesz szczegółowo poznać uwarunkowania prowadzenia spółdzielni socjalnej, by spać spokojnie będąc w zarządzie, to jest dobry moment, by skorzystać z przedsprzedaży kursu on-line “Spółdzielnia socjalna bez tajemnic”

Jak zrezygnować z członkostwa w spółdzielni?

O tej sprawie również już pisałem, przy czym tamten wpis dotyczył bardziej rezygnacji osoby fizycznej. 

W przypadku osoby prawnej również wymagane będzie złożenie wypowiedzenia i po upływie okresu wypowiedzenia (zgodnie ze statutem) osoba prawna przestanie być członkiem spółdzielni. W tym jednak przypadku złożenie oświadczenia woli może wymagać decyzji organu stanowiącego danej osoby prawnej (np. w stowarzyszeniu będzie to walne zebranie). Szczegóły będą zależeć od statutu danej organizacji.

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego wystąpienie ze spółdzielni będzie wymagało uchwały:

  • rady gminy w przypadku gminy (dla dociekliwych zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. f ustawy o samorządzie gminnym),
  • rady powiatu w przypadku powiatu (dla dociekliwych: zgodnie z art. 12 lit. f ustawy o samorządzie powiatowym).

Na co zwrócić uwagę w całym procesie?

Jest tutaj kilka spraw – przede wszystkim:

  • najpierw należy przyjąć nowe osoby w poczet członków, a dopiero potem osoby prawne występują ze spółdzielni,
  • przyjęcie w poczet członków ma dotyczyć co najmniej 5 osób fizycznych, przy czym co najmniej połowa z nich, a w wyjątkowych przypadkach co najmniej 30%, mają stanowić osoby defaworyzowane (w przypadku przyjęcia w poczet członków aktualnych pracowników spółdzielni liczy się ich status w momencie podjęcia zatrudnienia w spółdzielni),
  • zmiana składu osobowego spółdzielni nie wymaga zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

To tyle nt. przekształcenia spółdzielni socjalnej osób prawnych w spółdzielnię socjalną osób fizycznych, czyli tak naprawdę nt. zmiany składu osobowego w spółdzielni socjalnej 😊 Jeśli chcesz coś dodać, albo zadać pytanie, zachęcam do skorzystania z komentarzy.

 

 

 

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *