Jak przyjąć nowego członka do spółdzielni socjalnej?

prawo w spółdzielni socjalnej

Dzisiaj skupimy się na kwestii przyjmowania nowych członków do spółdzielni socjalnej. Jeśli działalność gospodarcza idzie dobrze, to wcześniej czy później pojawi się taka kwestia. Jak to zrobić zgodnie z prawem i o czym warto pamiętać?

Czy spółdzielnia socjalna może zatrudniać osoby z zewnątrz tj. pracowników niebędących członkami spółdzielni?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że spółdzielnia może zatrudniać osoby nie będące członkami spółdzielni. Tak więc jeśli potrzebujemy zwiększyć liczbę pracowników, to nie ma problemu – możemy zatrudniać osoby niebędące członkami spółdzielni. Musimy przy tym pamiętać, że co najmniej 50% wszystkich pracowników i członków spółdzielni muszą stanowić osoby defaworyzowane na rynku pracy (np. bezrobotne czy niepełnosprawne).

Dlatego też w kontekście przyjmowania członków najczęściej będziemy mieli do czynienia z dwoma sytuacjami:

 • chcemy otrzymać dotację na przyjęcie nowego członka z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • chcemy lub musimy przyjąć w poczet członków pracownika spółdzielni („chcemy” – dot. osoby, którą już sprawdziliśmy i chcemy by też uczestniczyła w podejmowaniu decyzji; „musimy” – może mieć miejsce zarówno w spółdzielni socjalnej założonej przez osoby fizyczne jak i prawne – jeśli jesteś ciekaw w jakiej konkretnie sytuacji, zapraszam do komentowania wpisu :)).

Jak będzie przebiegał proces przyjęcia nowego członka?

Na początku oczywiście musimy mieć osobę, która chciałaby być członkiem. Taki kandydat na członka składa tzw.deklarację członkowską, czyli wyraża chęć przystąpienia do spółdzielni. Deklaracja powinna być sporządzona w formie pisemnej. Jej zawartość wynika z prawa spółdzielczego (art. 16, § 1: Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także inne dane przewidziane w statucie), ale może być rozszerzona w statucie.

Po złożeniu deklaracji właściwy w sprawie organ spółdzielni (może to być walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd – nie dot. zarządu jednoosobowego) podejmuje decyzję. Ma na to miesiąc od dnia złożenia deklaracji, chyba że statut stanowi inaczej (dla dociekliwych: art. 17, § 3 prawa spółdzielczego). Jeśli organem tym nie będzie walne zgromadzenie, statut powinien wskazywać organ, do którego służy odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia oraz określać terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwołania. Po podjęciu decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydat powinien być zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni.

Dodam jeszcze, że przyjęcie nowego członka powinno być potwierdzone podpisem na deklaracji (dwóch członków zarządu lub osób upoważnionych przez zarząd) z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

To tyle na temat przyjmowania nowych członków do spółdzielni. Jeśli chciałbyś podzielić się swoim doświadczeniem lub wątpliwościami, zapraszam do komentowania wpisu.

5/5 - (1 vote)

25 thoughts on “Jak przyjąć nowego członka do spółdzielni socjalnej?

 1. nusiag7 says:

  Witam,
  Mam pytanie dotyczące przyjęcia nowego członka do spółdzielni. W moim przypadku jest to bardziej zagmatwane. Dołączyłam do grupy prowadzącej już spółdzielnię, celem zastąpienia jednego z jej członków. Jakie dokumenty w związku z tym powinnam z nimi podpisać? Bo mam podpisaną tylko umowę o pracę na czas określony od 04.11.13 do 17.02.14. Co po tym czasie? mam kontynuować pracę, czy nie? jakie są tego aspekty prawne?

  • WaldemarZbik says:

   Dzień dobry,

   Jeśli nie podpisywała Pani deklaracji przystąpienia do spółdzielni i właściwy w sprawie organ spółdzielni nie podjął decyzji o przyjęciu Pani w poczet członków, to jest Pani pracownikiem, a nie członkiem spółdzielni.

   Spokojnie może Pani świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę.

   Po zakończeniu aktualnej umowy, aby mogła Pani dalej pracować, powinna zostać podpisana nowa umowa.

   pozdrawiam serdecznie,

 2. ela_s says:

  Witam,

  Czy przy przyjęciu nowego członka w porządku obrad walnego zgromadzenia powinno być coś jeszcze czy tylko uchwała o przyjęciu nowego członka ? Czy kwestie dotyczące zatrudnienia powinny być też poruszone na walnym? Czy taka uchwałę podpisuje sekretarz i przewodniczący czy wszyscy członkowie walnego? Czy przyjęcie nowego członka zgłasza się do sądu?

  Pozdrawiam

  • Waldemar Żbik says:

   Witam,

   Więc po kolei:
   1. Czy przy przyjęciu nowego członka w porządku obrad walnego zgromadzenia powinno być coś jeszcze? Nie.
   2. Czy kwestie dotyczące zatrudnienia powinny być też poruszone na walnym? Nie, chyba że mówimy jednocześnie o członku zarządu, ale to oddzielna kwestia. Oczywiście nawet w przypadku zwykłego członka spółdzielni można to przedyskutować, ale zatrudnianie leży w kompetencji zarządu.
   3. Czy taka uchwałę podpisuje sekretarz i przewodniczący czy wszyscy członkowie walnego? Wystarczy, że każda uchwała walnego zgromadzenia będzie podpisana przez przewodniczącego i sekretarza.
   4. Czy przyjęcie nowego członka zgłasza się do sądu? Nie.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 3. Ania89 says:

  Czy spółdzielnia socjalna może przyjąć w poczet członków osobę, która pracuje już w spółdzielni?
  Czy ta osoba musi spełniać jakieś wymagania (np. byc bezrobotna)?

  • Waldemar Żbik says:

   Witam,

   A jaki był status tej osoby w momencie zatrudnienia w spółdzielni? Osoba ta była wtedy bezrobotna?

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 4. bezpiecznipodopieczni says:

  Witam.
  Czy po przyjęciu nowego członka do Spółdzielni należy zgłosić to do KRSu czy też innego urzędu?
  Jeśli tak to do jakiego i jakie dokumenty muszą zostać złożone?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Jeśli ta osoba nie pełni żadnej innej funkcji w spółdzielni (nie została członkiem zarządu czy rady nadzorczej), to nie ma potrzeby zgłaszania tego faktu w żadnym urzędzie.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 5. Maria says:

  Witam.
  Kiedy skuteczne staje się wypowiedzenie członkostwa jeśli nastepuje ono z dniem 1 sierpnia a statut podaje miesieczny okres wypowiedzenia? Czy prawdą jest, że członkostwo musi trwać jeszcze przez 3 miesiace od wypowiedzenia- aż do momentu kiedy spółdzielnia znajdzie nowego kandydata? Jakie dokumenty potwierdzają rezygnację z członkostwa ( może jakas uchwała Walnego o przyjęciu rezygnacji członka bądź też jakieś potwierdzenie od zarządu) i w jakim terminie powinny być wydane zainteresowanemu. Czy w ogóle Walne zajmuje się rozpatrywaniem rezygnacji członków i czy zmiany składu członków spółdzielni zgłasza się gdziekolwiek?
  Pytam żeby wreszcie móc spać spokojnie:-) Pozdrawiam
  Pytam żeby móc spać spokojnie:-) Pozdrawiam

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   O wystąpieniu ze spółdzielni pisałem tutaj: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/jak-wystapic-ze-spoldzielni/

   W opisywanej sytuacji, przestała być Pani członkiem od 1 października. Nie ma przepisu, który wydłużałby okres wypowiedzenia do czasu znalezienia zastępstwa.

   Walne nie zajmuje się akceptacją rezygnacji, bo nie ma takiej potrzeby – członkostwo jest dobrowolne, wiec członek zawsze może zrezygnować, niezależnie od stanowiska walnego zgromadzenia czy zarządu. Zmian w składzie członkowskim spółdzielni nigdzie się nie zgłasza.

   Jeśli chodzi o potwierdzenie, to nie spotkałem się z wystawianiem jakiś dodatkowych dokumentów przez zarząd. Wystarczy potwierdzenie wpływu do spółdzielni rezygnacji. W tej rezygnacji można napisać, jaki (zgodnie ze statutem) jest okres wypowiedzenia i kiedy członkostwo ustaje.

   Oczywiście warto mieć swoją kopię rezygnacji z potwierdzeniem wpływu do spółdzielni.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

   • evka says:

    Przeważnie rezygnacja z członkostwa wiąże się z rozwiązaniem przez osobę stosunku pracy, więc dokumentem potwierdzającym jest, w pewnym sensie, świadectwo pracy, nieprawdaż:] ?
    Pozdrawiam

    • Waldemar Żbik says:

     Może to być pewne przybliżenie, zwłaszcza jeśli członek był zatrudniony na spółdzielczą umowę o pracę. Byłbym jednak ostrożny. Świadectwo pracy mówi o ustaniu stosunku pracy, a nie stosunku członkostwa.

     pozdrowienia,
     Waldek Żbik

 6. Maria says:

  Dziękuję za ekspresowa i wyczerpującą odpowiedź. Wszelkie moje wątpliwości zostały rozwiane po wgłębieniu się w lekturę. Nieoceniona pomoc:-)
  Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam:-)

 7. natasza says:

  Witam,
  mam takie pytanie: jakie dokumenty powinni złożyć przyszli członkowie spółdzielni będący parą małżeńską, na emeryturze. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ osoby te mają być członkami zarządu. Czy emeryci w wieku 62 lata znajduje się w grupie osób defaworyzowanych na rynku pracy?

  Pozdrawiam serdecznie

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Nataszo,

   A czy te osoby mają status osoby bezrobotnej czy niepełnosprawnej? Proszę sprawdzić, czy jest szansa na wpisanie się w grupy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Są tam też osoby powyżej 50 r.ż. poszukujące pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, więc chyba najprościej będzie wpisać się w tę grupę, ale akurat ta nie ma co liczyć na dotację.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

   • natasza says:

    Witam,
    dziękuję bardzo za odpowiedź, interesuje nas tylko to aby 50% osób w spółdzielni było w grupie osób defaworyzowanych, nie bierzemy pod uwagę dotacji. Interesuje mnie jeszcze kwestia następująca: jeśli te osoby są w związku małżeńskim i mają wspólnotę majątkową i obydwie wstępują do zarządu spółdzielni to dokument/ zgoda od współmałżonka jest potrzebna?

    Pozdrawiam serdecznie

    • Waldemar Żbik says:

     Witam ponownie,

     Szczerze mówiąc, nie wiem o jakiej zgodzie Pani pisze… Nie spotkałem się z wymaganiem tego rodzaju zgody od współmałżonka i nie wiem, czemu miałoby to służyć.

     pozdrawiam serdecznie,
     Waldek Żbik

 8. Panna says:

  Czy walne zgromadzenie może odmówić przyjęcia nowego członka po przepracowaniu roku w spółdzielni, jak powinien wyglądać proces odwoławczy

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Czy mówimy tutaj o sytuacji, w której osoba defaworyzowana przepracowała rok w spółdzielni socjalnej osób prawnych? Jeśli tak, to jest to jedna z dwóch sytuacji, w których nie można odmówić przyjęcia takiej osoby w poczet członków. Proces odwoławczy określony jest w statucie, ale jeśli decyzje podjęło walne zgromadzenie, to pewnie zostanie droga sądowa.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 9. pola says:

  Czy osoba zatrudniona na umowę cywino prawną po roku zatrunienia w Sp S mozna odmowic przyjęcia w poczet członków spółdzielni.

 10. pola says:

  Czy osoba zatrudniona na umowę cywino prawną po roku zatrunienia w Sp S mozna odmowic przyjęcia w poczet członków spółdzielni.

 11. pola says:

  Czy osobie zatrudnionej na umowę cywilno prawną po roku zatrunienia w Sp S mozna odmowic przyjęcia w poczet członków spółdzielni.

  • Waldemar Żbik says:

   Mam za mało szczegółów, by odpowiedzieć na to pytanie. Czy ta osoba to jedna z 5 osób defaworyzowanych, która została zatrudniona w spółdzielni socjalnej osób prawnych w ciągu 6 miesięcy od dnia rejestracji spółdzielni? Czy też nie? A może mówimy o spółdzielni socjalnej założonej przez osoby fizyczne?

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 12. pola says:

  To osoba ktora pracuje od roku i nie chca jej dac umowy o pracę. W zakldzie jest zatrudnionych 8 osób

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *