5 pytań dot. zatrudniania członków zarządu w spółdzielni socjalnej

W ciągu ostatnich miesięcy otrzymałem kilka pytań od czytelników bloga dot. pracy i zatrudniania członków zarządu w spółdzielni socjalnej. Zatem dziś dowiesz się: Czy zarząd w spółdzielni socjalnej może pracować i zarabiać? Czy można zawrzeć kontrakt menedżerski z członkiem zarządu spółdzielni socjalnej? Jak podpisać umowę z członkiem zarządu spółdzielni socjalnej? Czy w przypadku zmiany warunków umowy, trzeba po raz kolejny zwoływać walne? Na jakim stanowisku można zatrudnić członka zarządu?

Czy zarząd w spółdzielni socjalnej może pracować i zarabiać?

Jak najbardziej, wręcz jest wskazane, by uregulować wzajemne prawa i obowiązki właśnie przez podpisanie umowy. Spółdzielnia socjalna to nie jest stowarzyszenie, w którym zarząd musi pełnić swoją funkcję społecznie.

Czy można zawrzeć kontrakt menedżerski z członkiem zarządu spółdzielni socjalnej?

Kontrakt menedżerski jest formą umowy zlecenia lub umowy o pracę (zależnie od szczegółowych zapisów jego postanowień). W związku z tym nie ma przeszkód, by zaangażować członków zarządu na tej podstawie (jak już pewnie pamiętasz: jeśli członek zarządu jest jednocześnie członkiem spółdzielni, to możliwość zaangażowania członków spółdzielni na podstawie umowy zlecenia powinna być przewidziana w statucie). Szczególnie ciekawe może być zatrudnienie członków zarządu na kontrakcie menedżerskim zbliżonym do umowy zlecenia, bo wówczas np. możemy wprowadzić nielimitowany czas pracy (brak roszczeń o nadgodziny).

Z drugiej strony można spotkać się z restrykcyjną interpretacją, zgodnie z którą z członkami zarządu w przypadku spółdzielni pracy (a więc również w przypadku spółdzielni socjalnej) można zawrzeć wyłącznie spółdzielczą umowę o pracę. Taki wniosek niektórzy wyciągają z art. 52 § 1 prawa spółdzielczego, który mówi: „Z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu pracy). Nie dotyczy to spółdzielni pracy, w których zatrudnienie członków następuje bez względu na stanowisko na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (..)”.

Pamiętam, że sam zastanawiałem się w Spółdzielni Socjalnej „Szansa i Wsparcie”  czy – jako prezes zarządu – mogę pracować na podstawie umowy zlecenia. Wówczas prawniczka zwróciła moją uwagę na fakt, że przepis powyższy mówi o zatrudnieniu członka zarządu, które w prawie pracy utożsamiane jest z umową o pracę lub właśnie spółdzielczą umową o pracę. Umowa zlecenia jest odrębnym trybem zaangażowania członka zarządu (na podstawie kodeksu cywilnego) i nie mieści się w pojęciu „zatrudnienie”. Dlatego przepis ten nie wyklucza zaangażowania członków zarządu na podstawie umowy zlecenia.

Warto zauważyć, że jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie członków zarządu, to musi to być spółdzielcza umowa o pracę, więc członkowie zarządu muszą być jednocześnie członkami spółdzielni. 

Jak podpisać umowę z członkiem zarządu spółdzielni socjalnej?

Kiedyś poruszałem już ten temat. Zwracałem wówczas uwagę, że umowy z członkiem zarządu nie mogą podpisać pozostali członkowie zarządu. Organem przeznaczonym do tego będzie rada nadzorcza. Jeśli jej nie powołano, to do podpisania umowy z członkiem zarządu niezbędna będzie uchwała walnego zgromadzenia o wyborze dwóch reprezentantów walnego do podpisania umowy z członkiem zarządu. Co ważne, tego rodzaju uchwała powinna zawierać główne punkty umowy (np. wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy).

Czy w przypadku zmiany warunków umowy, trzeba zwoływać kolejne walne zgromadzenie?

To zależy. Musimy pamiętać, że reprezentanci walnego zgromadzenia nie wyrażają własnej woli, tylko działają w imieniu walnego zgromadzenia. Ich działanie musi być więc zgodne z uchwałą walnego. Jeśli uchwała mówiła o zatrudnieniu na ¾ etatu, a teraz chcemy zwiększyć etat do całego, to trzeba zwołać walne i zmienić treść tej uchwały.

Dlatego też najlepiej, by ta uchwała była możliwie elastyczna np. określenie etatu nie więcej jak 1, określenie wynagrodzenia – nie więcej jak 2 500 zł. Wówczas w tak określonych widełkach możemy się poruszać.

Z drugiej strony forma umowy powinna być określona sztywno (jest znaczna różnica między spółdzielczą umową o pracę, a umową zlecenia, więc jeśli członek zarządu ma przejść z umowy zlecenia na umowę o pracę zajdzie konieczność zwołania kolejnego walnego zgromadzenia i zmiana treści uchwały).

Na jakim stanowisku może być zatrudniony prezes zarządu?

W małych spółdzielniach prezes zarządu, oprócz rzeczy związanych z zarządzaniem wykonuje zwykle działania będące przedmiotem działalności danej spółdzielni (np. oprócz zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji czy reprezentowaniem spółdzielni, jednocześnie w pewnym zakresie maluje, tynkuje czy pomaga kucharzowi). Warto więc zadbać (zwłaszcza po okresie rozruchu, gdy mamy już środki na wypłatę wynagrodzeń), by to wszystko znalazło się w zakresie obowiązków tej osoby, np. zatrudnienie na stanowisku pracownika budowlanego w wymiarze ¾ etatu i prezesa zarządu w wymiarze ¼ etatu.

Wymagana jest tutaj rozwaga i znalezienie złotego środka. Sytuacje skrajne (prezes, który zajmuje się zarządzaniem przez 8 godzin dziennie w małej spółdzielni lub prezes, który wykonuje tą funkcje de facto po godzinach, a w czasie pracy maluje, gotuje etc.) wcześniej czy później doprowadzą do problemów.

To tyle nt. zatrudniania członków zarządu w spółdzielni socjalnej. Zachęcam Cię do zostawienia w komentarzu informacji, jakie rozwiązania najlepiej sprawdzają się w Twojej spółdzielni.

P.S Jeśli uważasz, że ten wpis jest wartościowy, zachęcam Cię do podania go dalej przez swoje kanały społecznościowe. Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z tej treści.

Oceń ten wpis

Etykiety:, , ,

25 komentarzy do “5 pytań dot. zatrudniania członków zarządu w spółdzielni socjalnej”

 1. Avatar
  23 sierpnia 2014 na 17:55 #

  Dzień dobry:)
  Co w takim razie Pan sądzi o przypadku, gdy walne zgromadzenie wybrało na prezesa osobę, nie będąca członkiem spółdzielni lecz stażystką z PUP? Nie chciała, by z tytułu sprawowania funkcji podpisać z nią umowę a staż kończy się w grudniu. Jaką w takim razie ponosi odpowiedzialność, bo to, że na walnym będzie miała tylko głos doradczy jest oczywiste?

  • Waldemar Żbik
   25 sierpnia 2014 na 15:31 #

   Dzień dobry,

   Sytuacja nie jest idealna, ale nie jest też fatalna 🙂 Po pierwsze odpowiedzialność i przynajmniej część obowiązków wynika z prawa spółdzielczego i innych ustaw. W takiej sytuacji dobrze byłoby mieć przynajmniej Regulamin zarządu, który precyzowałby podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków zarządu.

   Zwykle jest tak, że jak wszystko idzie dobrze, dogadujemy się, to nie ma większego problemu. Gorzej, jeśli przestajemy się dogadywać i pojawiają się wątpliwości. Stąd w umowie warto doprecyzować np. kwestie dni wolnych, kwestie związane z poufnością i zakazem konkurencji, jakie dokładnie zadania i w jakich terminach należy wykonywać (jeśli można to określić), kiedy strony mogą rozwiązać umowę (można wprowadzić np. okres wypowiedzenia).

   pozdrowienia,

 2. Avatar
  25 sierpnia 2014 na 10:33 #

  Wielkie dzieki za poruszenie tego tematu.

  • Waldemar Żbik
   25 sierpnia 2014 na 15:31 #

   Polecam się 🙂

   Zachęcam też do popularyzacji tej strony.

   pozdrowienia,

 3. Avatar
  25 sierpnia 2014 na 16:20 #

  Dziękuję, jednak dalej mam wątpliwości. Pani prezes nie chce żadnej umowy ze spółdzielnią bo się boi odpowiedzialności finansowej. Być może (bo wiadomo, pełnienie takiej funkcji nie jest łatwe) będzie chciała zrezygnować, o czym nieraz wspomina. Chyba, że przetrwa do końca stażu a potem zobaczymy…
  Ps. Na ostatnim walnym została podjęta uchwała o udzieleniu pani prezes (właśnie wybranej) pełnomocnictwa do podpisywania umów o pracę z członkami zarządu. Czy Pan uważa, je jest to niezgodne z prawem?

  • Waldemar Żbik
   25 sierpnia 2014 na 18:41 #

   Witam ponownie,

   Generalnie odpowiedzialność wynika z ustaw (np. prawa spółdzielczego czy ustawy o rachunkowości). Umowa może to jeszcze nieco zaostrzyć wpisując np. kary umowne. Przyjmując, że treść umowy jest negocjowalna (tzn. prezes nie podpisze umowy, z którą się nie zgadza), nie rozumiem oporu przed umową, wręcz na miejscu prezesa zarządu dążyłbym do uregulowania wzajemnych praw i obowiązków i podziału zadań w zarządzie. Dla własnego bezpieczeństwa.

   Może to być zgodne z prawem, ale pod warunkiem, że:
   a) prezes nie występuje jako członek zarządu tylko jako członek spółdzielni,
   b) jest jednocześnie jedną z dwóch osób upoważnionych do reprezentowania walnego zgromadzenia przy podpisaniu takiej umowy,
   c) uchwała w tej sprawie zawiera główne punkty umowy.

   Z tego, co Pani pisała pani prezes nie jest członkiem spółdzielni, więc warunek 1 na pewno nie jest spełniony.

   pozdrowienia,

 4. Avatar
  25 sierpnia 2014 na 21:05 #

  Dziękuję bardzo i pozdrawiam 🙂

 5. Avatar
  8 września 2014 na 10:56 #

  dzień dobry
  mam pytanie dotyczące zatrudnienia.
  Zarząd jest zatrudniony na umowę o pracę i wykonuje zadania związane z prowadzeniem spółdzielni- szukanie klientów, marketing, księgowość…- to mamy zapisane w umowach o pracę.
  Spółdzielnia prowadzi działalność projektową- budowlaną i projektowanie stron www, pozycjonowanie.
  Wszystkie te prace to sa tkz. dzieła.
  Moje pytanie. Czy spółdzielnia może zatrudnić co jakiś czas swojego członka będącego w zarządzie i zatrudnionego na kawałek etatu (obowiązki nie związane z dziełem) na umowę o dzieło w celu wykonania jakiegoś projektu. Projekty robi się długo- nie w cyklu miesięcznym, nie jesteśmy w stanie określić wypłaty miesięcznej najwygodniej jest nam opłacić za wykonane dzieło.
  Chyba jasno wytłumaczyłam o co mi chodzi 🙂
  pozdrawiam
  Barbara machnowska

 6. Avatar
  5 sierpnia 2015 na 11:03 #

  Witam,

  Po przeczytaniu powyższych komentarzy zrodziła mi się pewna wątpliwość i chciałabym prosić Pana o jej wyjaśnienie. Czy dobrze rozumiem, że osoby będące w Zarządzie spółdzielni socjalnej wcale nie muszą być zatrudnione w jakiejkolwiek formie (spółdzielcza umowa o pracę, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) w tejże spółdzielni?

  Ecka24

  • Waldemar Żbik
   5 sierpnia 2015 na 14:17 #

   Dzień dobry,

   Członek zarządu powinien być w niej zatrudniony (w jakiejkolwiek formie), choć w praktyce w spółdzielniach socjalnych zdarzają się okresy bez takiego zatrudnienia.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

   • Avatar
    5 sierpnia 2015 na 14:24 #

    Bardzo dziękuję za odpowiedź.

    Pozdrawiam,
    Ecka24

 7. Avatar
  30 grudnia 2015 na 20:02 #

  Witam,
  czy restrykcyjna interpretacja, mówiąca że członek zarządu nie może być zatrudniony na podstawie „zwykłej” umowy o pracę jest na pewno właściwa? Zgadza się Pan, że członek zarządu koniecznie musi być zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

  Pozdrawiam
  Weronika Pliszka

  • Waldemar Żbik
   30 grudnia 2015 na 21:54 #

   Dzień dobry Pani Weroniko,

   Z przytoczonego przepisu wynika, że w przypadku członków zarządu wchodzi w grę albo spółdzielcza umowa o pracę, albo umowy cywilno-prawne. Ciężko byłoby to interpretować inaczej i stwierdzić, że zwykła umowa o pracę również jest OK (jeśli spotkałaby się Pani z inną interpretacją, będę wdzięczny za informację).

   Przypominam, że komentowany przepis (art. 52 § 1 prawa spółdzielczego) dotyczy spółdzielni pracy, czyli w naszym kontekście:
   a) spółdzielni socjalnej założonej przez osoby fizyczne lub
   b) spółdzielni założonej przez osoby prawne, w której członkami są już osoby fizyczne.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 8. Avatar
  8 marca 2016 na 13:48 #

  Witam.
  Jestem zatrudniona na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia SS utworzonej przez osoby prawne na czas określony do 31.03.2016 na stanowisku Prezesa Zarządu. Na najbliższym Walnym(10.03.2016r) mam złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji z dniem zakończenia zatrudnienia, tj.31.03.2016r. Czy Walne musi podjąć uchwałę o moim odwołaniu czy tylko oświadczenie zaprotokołować i ogłosić rekrutację, a na następnym Walnym zatrudnić nowego Prezesa?

  • Waldemar Żbik
   8 marca 2016 na 20:34 #

   Dzień dobry,

   Wystarczy rezygnacja + zaprotokołowanie przyjęcia do wiadomości rezygnacji przez walne zgromadzenie.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 9. Avatar
  9 marca 2016 na 09:58 #

  Dziękuję i pozdrawiam.
  Ewa A.

 10. Avatar
  16 sierpnia 2016 na 22:08 #

  Witam.
  Mam do Pana pytanie, otóż jestem zatrudniony w spółdzielni socjalnej, założonej przez osoby prawne na stanowisku Prezesa Zarządu do 31.08.2016. Moja umowa ma zostać przedłużona na kolejny okres czasu, pytanie dotyczy tego czy muszę w tym celu zwołać walne zgromadzenie, czy nie jest to konieczne aby taka umowę przedłużyć?

  • Waldemar Żbik
   17 sierpnia 2016 na 09:12 #

   Dzień dobry,

   To zależy 🙂 Rozumiem, że kadencja zarządu jeszcze trwa i nie ma potrzeby dokonywania ponownego wyboru członków zarządu. Rozumiem też, że nie ma rady nadzorczej. W takiej sytuacji zależy co było napisane w poprzedniej uchwale walnego dot. wyboru osób uprawnionych do podpisania umowy z prezesem. Jeśli dotyczyła ona tylko poprzedniej umowy, to teraz należy podjąć kolejną uchwałę, czyli zwołać walne i przeprowadzić ponownie całą procedurę.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 11. Avatar
  17 sierpnia 2016 na 13:55 #

  Tak kadencja zarządu jeszcze trwa. Jest to zarząd jednoosobowy, nie ma rady nadzorczej gdyż spółdzielnia ma 6 pracowników. Do podpisania umowy z prezesem wybranych było dwóch uprawnionych przedstawicieli władz samorządowych. Uchwała dotyczyła poprzedniej umowy, która właśnie kończy się końcem miesiąca. Rozumiem więc ze aby zawrzeć nowa umowę musi być podjęta nowa uchwała walnego zgromadzenia? Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Waldemar Żbik
   18 sierpnia 2016 na 08:24 #

   Tak, w takiej sytuacji jeszcze raz musi być podjęta uchwała o wyborze dwóch reprezentantów walnego do podpisania umowy z członkiem zarządu.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 12. Avatar
  15 lutego 2018 na 10:07 #

  Witam. Czy zatem dobrze rozumiem, że w przypadku spółdzielni socjalnej osób prawnych prezesa zarządu, nie będącego członkiem spółdzielni można zatrudnić na podstawie umowy zlecenia lub odpowiednio kontraktu menadżerskiego?

  pozdrawiam
  ania

 13. Avatar
  7 kwietnia 2018 na 21:33 #

  Dzisiaj chciałabym zapytać Pana o sytuację odwrotną; jeśli spółdzielnia chce wypowiedzieć dwóm członkom zarządu umowę o pracę (jedna spółdzielcza, druga zwykła na czas nieokreślony) to jak to powinno wyglądać w praktyce? Czy wypowiedzenie podpisane tylko przez jednego członka zarżądu – drugiemu (zarząd trzyosobowy) będzie ważne?

  • Waldemar Żbik
   10 kwietnia 2018 na 20:39 #

   Dzień dobry,

   A ma się to wiązać z odwołaniem z członkostwa w zarządzie? Jeśli nie, to jest to czynność prawna między członkiem zarządu, a spółdzielnią, czyli spółdzielnia jest reprezentowana przez radę nadzorczą, ew. dwóch wcześniej wybranych pełnomocników walnego zgromadzenia.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

   • Avatar
    11 kwietnia 2018 na 17:52 #

    Dziękuję; nie, walne zgromadzenie przyjęło rezygnację obu pań. Również pozdrawiam

Dodaj komentarz

Zabezpieczenie antyspamowe *