O płynności finansowej w spółdzielni socjalnej cz. 2

Dzisiaj wracamy do kwestii płynności finansowej w spółdzielni socjalnej. Wprowadzenie mamy już za sobą, więc skupimy się na konkretnych rozwiązaniach. Dowiesz się: jak, zanim spółdzielnia rozpocznie działalność, uwzględnić potrzebę zachowania płynności finansowej? Jakie rozwiązania stosują zwykłe firmy, by zapewnić płynność finansową? Jakie dodatkowe możliwości powinny być dostępne już wkrótce?

O prewencji, czyli co powinniśmy zrobić już przed startem firmy

Przede wszystkim musimy uwzględnić ten czynnik w planowaniu naszych wydatków. Dotyczy to w szczególności wydatków w ramach dotacji, czy to z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czy też z Funduszu Pracy. Założenia dotacji są takie, że nie możemy zostawić sobie pewnej kwoty, np. 10% dotacji na kapitał obrotowy. Aby móc rozliczyć dotację, trzeba ją w całości wydać. Jakie więc mamy wyjście? Widzę tutaj co najmniej dwie możliwości:

 • w przypadku niektórych branż można rozważyć zakup surowców, materiałów czy towarów; ich wykorzystanie w procesie produkcyjnym (surowce, materiały) i dalsza sprzedaż lub odsprzedaż (dot. towarów) do klientów pozwoli na powrót środków pieniężnych, którymi możemy już potem swobodnie obracać w ramach działalności gospodarczej,
 • zamiast od razu kupować całość sprzętu czy wyposażenia możemy wziąć pod uwagę wzięcie jego części w leasing, który można sfinansować w ramach wsparcia pomostowego (dotyczy tylko spółdzielni powstałych w ramach PO KL), a zaoszczędzoną w ten sposób kwotę można przeznaczyć na zakup surowców i materiałów; dla przykładu: zamiast kupić ze wsparcia finansowego samochód za 10 000 zł i wyposażenie kuchni za 40 000 zł, kupujemy wyposażenie kuchni, samochód bierzemy w leasing, a zaoszczędzoną kwotę 10 000 zł wydajemy na zakup surowców i towarów.

Planowanie wydatków na surowce powinno się oczywiście odbywać w sposób racjonalny. Musi to wszystko wynikać z biznes planu i rozmów prowadzonych z klientami. Warto zaplanować zakup takich materiałów czy towarów, co do których mamy największe przekonanie, że w miarę szybko nam się zwrócą. Po cóż nam magazyn pełny np. płytek w sytuacji gdy akurat mamy zlecenie na malowanie?

Możliwości typowe dla spółdzielni

Jeśli członkowie spółdzielni dysponują własnymi środkami pieniężnymi, to zawsze mogą wnieść dodatkowe udziały lub wkłady pieniężne (jeśli statut przewiduje taką możliwość). Na pewno poprawi to płynność finansową spółdzielni. Z drugiej strony musimy pamiętać, że takie dodatkowe udziały lub wkłady podlegają zwrotowi. O szczegółach będzie stanowił statut.

Na pewno jest to korzystniejsze niż pożyczka udzielona np. przez członka zarządu spółdzielni. Zwykle bowiem taka pożyczka będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilno-prawnych (PCC) w wysokości 2%.

Rozwiązania wprost z biznesu

Skupię się na rozwiązaniach, które – jak sądzę – są w największym stopniu możliwe do zastosowania w spółdzielni socjalnej.

Po pierwsze, negocjuj terminy płatności z dostawcami. Czasem wystarczy zapytać i poprosić (zwłaszcza jeśli mamy już utrwaloną współpracę), a czasem nic z tego nie wyjdzie, ale warto próbować. Generalnie zawsze lepiej negocjować niż nie płacić i schować głowę w piasek.

Po drugie, negocjuj z pracownikami / członkami spółdzielni. Bywa to bardzo trudne, zwłaszcza jeśli członkowie mają niską świadomość jak działa firma. Przypominam do tego, że termin wypłaty wynagrodzenia, w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę, nie podlega negocjacjom. Dlatego też na początek (jeśli to możliwe biorąc pod uwagę np. uwarunkowania projektu czy wymagania urzędu pracy) zalecam angażowanie członków na umowę zlecenia.

Po trzecie, weź pod uwagę leasing zwrotny. Aby z niego skorzystać musisz mieć jakiś środek trwały, najlepiej o znacznej wartości. Leasing zwrotny polega na tym, że przedsiębiorca (spółdzielnia socjalna), poszukujący środków na prowadzenie działalności, może je uzyskać poprzez odsprzedaż środka trwałego z jednoczesną gwarancją dalszego jego użytkowania w zamian za raty leasingowe. Inaczej mówiąc leasingodawca wykupuje nieruchomość od leasingobiorcy (spółdzielni socjalnej), a następnie oddaje mu ją na podstawie umowy leasingu. Kiedy umowa leasingu skończy się spółdzielnia może ponownie stać się właścicielem nieruchomości.

Dzięki temu mamy możliwość poprawy swojej płynności finansowej przy jednoczesnym dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej. Oczywiście nie możemy czegoś takiego zrobić z nieruchomością zakupioną z dotacji w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności.

Po czwarte, poszukaj kredytu obrotowego. Wiem, wiem.. Spółdzielnia socjalna ma w banku pod górkę, ale rozejrzyj się. Weź pod uwagę oferty dedykowane nie tylko dla podmiotów ekonomii społecznej (PAF PIO czy TISE, o których pisałem ostatnio), ale również dla zwykłych firm. Przykładowo, można znaleźć ofertę dla mikroprzedsiębiorstw, które wystawiły co najmniej 1 fakturę opłaconą przez kontrahenta.

Idzie nowe, czyli o rozwiązaniach (prawdopodobnie) dostępnych już wkrótce

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przewiduje powołanie w 2015 r. Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Wśród wielu możliwości korzystania z finansowania zwrotnego (Działanie III.2. KPRES: Zwrotne instrumenty finansowe, str. 78 i dalsze) są również pożyczki krótkoterminowe (do 2 lat) na utrzymanie płynności (np. pomostowe, pod cesję itp.). Miejmy nadzieję, że faktycznie zostanie to wprowadzone i będzie krokiem w stronę rozwiązania przynajmniej części problemów spółdzielni socjalnych z płynnością finansową.

To tyle nt. płynności finansowej w spółdzielni socjalnej. Zachęcam do dzielenia się doświadczeniem w tym obszarze.

P.S Jeśli uważasz, że ten wpis jest wartościowy, zachęcam Cię do podania go dalej przez swoje kanały społecznościowe. Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z tej treści.

 

Rate this post

6 thoughts on “O płynności finansowej w spółdzielni socjalnej cz. 2

 1. Małgorzata says:

  Czy przy braku płynności finansowej Spółdzielnia może sprzedać zbędny sprzęt na wynagrodzenia ?

  • Waldemar Żbik says:

   Witam Pani Małgorzato,

   Spółdzielnia dysponuje samodzielnie swoim majątkiem i może podjąć taką decyzję, pomijam tutaj kwestie wymogów wynikających z dotacji (np. przy dotacji PO KL sprzęt nie może być zbyty w ciągu 12 miesięcy od podpisania stosownej umowy).

   pozdrawiam serdecznie,

 2. Ecka24 says:

  Witam,

  Czy po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dotację, w ramach POKL, spółdzielnia socjalna może sprzedać sprzęt zakupiony właśnie z tej dotacji? Zaznaczę , że w umowie nie ma żadnych obwarowan zabraniajacych sprzedaży sprzetu po upływie wspomnianego wyżej okresu. Jednak może istnieją jakieś odrębne przepisy w świetle, których nie można tego zrobić?
  Często zdarza się, że jak spółdzielnia socjalna kupuje np samochód z dotacji, w ramach POKL, to musi brać oswiadczenie od sprzedawcy potwierdzające, że samochod ten nie został w ciagu ostatnich 5 lub 7 lat zakupiony ze środków publicznych. Z czego to wynika i czy w jakiś sposób jest powiązane i wyklucza możliwość sprzedaży sprzętu po 12 miesiacach od dnia podpisania umowy? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

  Pozdrawiam,
  Ecka24

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tego rodzaju sprzęt jest własnością spółdzielni i po okresie wymaganym umową o wsparcie finansowe, spółdzielnia dysponuje nim na normalnych zasadach (tzn. może go sprzedać, wypożyczyć etc.). Nie znam żadnych regulacji ogólnie obowiązujących, które stanowiłyby inaczej w tym zakresie.

   Wymóg brania oświadczeń wynikał z tego, by nie dopuścić do sytuacji, w której dana rzecz (sprzęt, wyposażenie etc.) jest wielokrotnie kupowana ze środków unijnych. Z tego, co pamiętam wynikało to z Wytycznych dot. realizacji tego rodzaju projektów (przeniesiono te zapisy z Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL).

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

   P.S. Zachęcam Panią do podzielenia się Waszym doświadczeniem tutaj: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/okiem-zaprawionych-w-boju/

   • Ecka24 says:

    Witam,

    Bardzo dziękuję za odpowiedź.

    Pozdrawiam ,

    Ecka24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *