Kiedy i jak skorzystać z preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni socjalnych?

zarządzanie spółdzielnią socjalną

Uruchomiono specjalny fundusz, który zajmuje się udzielaniem preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni socjalnych. Funduszem zarządza Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA. Dzisiaj przyjrzymy się zasadom udzielania tych pożyczek oraz zastanowimy się kiedy warto skorzystać z tego narzędzia w spółdzielni socjalnej.

Dla kogo pożyczki?

Dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym dla spółdzielni socjalnych.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Należy:

 • prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku), czyli spółdzielnia powinna: być zarejestrowana minimum 12 miesięcy oraz osiągać przychód z działalności gospodarczej w ciągu ostatniego roku,
 • być mikro lub małym przedsiębiorcą, czyli zatrudniać od 1 do 50 osób w działalności gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów (życzę Ci byś miał takie obroty w spółdzielni),
 • nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu ZUS,
 • mieć zdolność do spłaty pożyczki (wymóg oczywisty – w końcu to pożyczka, a nie dotacja, spółdzielnia będzie musiała ją oddać; zaletą jest niskie oprocentowanie, o czym poniżej),
 • przedstawić zabezpieczenie w formie co najmniej weksla in blanco z deklaracją wekslową (zwykle wystarczy weksel; jest to podejście przyjazne – w zwykłym banku najczęściej tak łatwo by nie było).

Najważniejsze elementy oferty:

a) kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia),
b) maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy, czyli do 5 lat,
c) możliwość rozpoczęcia spłat kapitału po 6 miesiącach (jest to tzw. okres karencji, który wliczony jest w okres kredytowania),
d) oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,8125% i 1,625%), przy czym spółdzielnia socjalna:
– która w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągnęła przychody niższe niż 100 000 zł, lub
– u której nie mniej niż 50% pracowników pochodzi z grup: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osób niepełnosprawnych (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), lub
– która przeznacza co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego
może skorzystać z niższego oprocentowania w wysokości 25% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,81% w skali roku);
e) bezpłatne specjalistyczne doradztwo po udzieleniu pożyczki.

Na co?

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup maszyn, urządzeń, materiałów, licencji, oprogramowania, adaptację pomieszczeń). Cel pożyczki musi być zgodny z aktualnie prowadzoną działalnością gospodarczą lub jej nowymi kierunkami.

Kiedy warto wziąć pożyczkę?

Co najmniej w dwóch przypadkach:

 • kiedy możemy rozwijać działalność gospodarczą w oparciu o zakupy dokonane z pożyczki np. możemy zwiększyć sprzedaż poprzez świadczenie dodatkowych usług dla aktualnych klientów (np. adaptujemy lokal i prowadzimy dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków) lub pozyskanie nowych (np. obok przedszkola otwieramy również żłobek); oczywiście musimy tutaj pamiętać o ryzyku – dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy zadbać o pewność spłaty pożyczki, np. podpisując (jeśli to możliwe) umowy z klientami,
 • pożyczka może też być wykorzystywana jako kredyt obrotowy, czyli pozwoli sfinansować opóźnienie czasowe wpływu przychodów (np. klienci spółdzielni płacą w ciągu 30 dni za dany miesiąc świadczenia usługi; spółdzielnia przynajmniej część kosztów ponosi wcześniej np. wynagrodzenia płatne są do 10-go danego miesiąca za miesiąc poprzedni; powstaje problem z płynnością finansową i właśnie pożyczka może pozwolić sfinansować opisaną powyżej lukę); musimy przy tym pamiętać, że pożyczka z Funduszu ES to nie jest prosty kredyt obrotowy; również w tym przypadku powinien być więc realizowany cel rozwojowy.

Więcej informacji tutaj.

Na koniec dodam, że Fundusz ES ma charakter pilotażowy. W przyszłym okresie programowania funduszy unijnych częściej będziemy mieli do czynienia właśnie z pożyczkami niż z dotacjami.

 

Rate this post

7 thoughts on “Kiedy i jak skorzystać z preferencyjnych pożyczek dla spółdzielni socjalnych?

 1. Waldek Żbik says:

  Drobne uzupełnienie po ostatnich informacjach, jakie uzyskałem: pożyczka nie może działać jako zwykły kredyt obrotowy, ale powinna w jakimś stopniu generować wzrost przychodów lub zatrudnienia.

 2. Małgorzata says:

  Czy Spółdzielnia Socjalna może ubiegać się o pożyczkę po okresie 12 m-cy, a z czego może korzystać do 12 m-cy oprócz oczywiście wsparcia pomostowego ? Mam na myśli pisanie projektu pod działalność Spółdzielni Socjalnej w UM.

  • Waldek Zbik says:

   Dzień dobry,

   Jeśli chodzi o pożyczkę do 12 miesięcy, to zostaje oferta banków komercyjnych, z tym że może być ciężko znaleźć bank, który podjąłby się współpracy z firmą na początku jej działalności (dodatkowo spółdzielnia socjalna jest dla banku firmą raczej egzotyczną). Kluczowe może być: czy spółdzielnia ma stałe umowy lub majątek (ma to znaczenie w kontekście zabezpieczenia zwrotu pożyczki, kredytu). Osobiście mam dobre doświadczenia współpracy najpierw z PAF PIO, a w dalszej kolejności z bankiem spółdzielczym.

   Jeśli chodzi o drugą część pytanie, to oczywiście spółdzielnia socjalna może otrzymywać dotację z UM na działania w zakresie pożytku publicznego (nie na rozwój działalności gospodarczej). Najczęściej będzie się to wiązało z występowaniem w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez UM.

   Nie jestem pewny czy odpowiedziałem na pytanie :), więc w razie wątpliwości proszę pisać.

   pozdrawiam serdecznie,

   • Małgorzata says:

    Dziękuję za odpowiedź tak, tak w zupełności odpowiedział Pan na pytanie 🙂 Gdzie można zaznajomić się z zasadami współpracy z PAF PIO ?

    • Waldek Żbik says:

     Podaję linka: http://pafpio.pl/pozyczki#oferta

     Na pewno pomoże, jeśli ktoś Was uwiarygodni i poleci (np. jeśli korzystaliście z dotacji, to może to być podmiot, który udzielił Wam wsparcia finansowego).

     pozdrawiam serdecznie,

     • Małgorzata says:

      Jak to wygląda jeśli osoby z zarządy chciałyby wnieść do Spółdzielni Socjalne środki finansowe własne ok 1.200,00 zł na zakup dodatkowego sprzętu – czy jest to realne i możliwe w trakcie trwania działalności Spółdzielni a co w przypadku jej likwidacji…?Czy lepiej prosić o wsparcie finansowe w innych instytucjach ? Jeśli pierwszy pomysł jest skomplikowany ?

     • Waldek Zbik says:

      Jest to możliwe. Najlepiej by taki członek zarządu był jednocześnie członkiem spółdzielni, bo wtedy może wnieść te pieniądze w formie udziałów (jeśli statut przewiduje wniesienie dodatkowych udziałów) lub wkładów (jeśli statut przewiduje ich wnoszenie).

      O zasadach zwrotu udziałów decyduje w dużej mierze prawo spółdzielcze (art. 21: “Członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu). Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art. 19 § 2). Sposób i termin zwrotu określa statut.”).

      O zasadach zwrotu wkładów z kolei decyduje statut.

      Nie jest to nadmiernie skomplikowane, ale dużo zależy od statutu konkretnej spółdzielni.

      Oczywiście można też szukać zewnętrznego wsparcia finansowego, przy czym takowe dla działających spółdzielni wiążą się zwykle z koniecznością przyjęcia nowego członka z tzw. grup defaworyzowanych.

      pozdrawiam serdecznie,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *