Spółdzielnia socjalna a stowarzyszenie – podobieństwa i różnice.

co to jest spółdzielnia socjalna

Dzisiaj porównamy spółdzielnię socjalną i stowarzyszenie. Coraz więcej stowarzyszeń decyduje się na założenie spółdzielni socjalnej. W niektórych przypadkach kilkuosobowe grupy szukając ciekawych form aktywności mogą się zastanawiać czy założyć spółdzielnię socjalną, czy stowarzyszenie. Między innymi dla nich poniżej krótka ściągawka podobieństw i różnic.

Najpierw podobieństwa

Będą to następujące sprawy:

 • spółdzielnia socjalna i organizacja pozarządowa mogą prowadzić działania statutowe, nieodpłatne na rzecz innych ludzi, w szczególności mogą to być działania w sferze zadań publicznych (określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), czyli np. może to być promocja zdrowia, działalność na rzecz seniorów,
 • spółdzielnia i stowarzyszenie mogą startować w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego (możliwość niedostępna dla zwykłych firm); konkurs ofert dotyczy zadań mieszczących się w w/w sferze pożytku publicznego; tym samym stowarzyszenie i spółdzielnia socjalna (i jeszcze kilka innych podmiotów, ale nie firmy komercyjne) mają tutaj prawną możliwość współpracy z samorządem; mogą również wystąpić z wnioskiem o realizację konkretnego zadania,
 • możliwość angażowania wolontariuszy do działań w zakresie pożytku publicznego (uwaga: ustawa o działalności pożytku publicznego wyklucza możliwość angażowania wolontariuszy do działalności gospodarczej),
 • spółdzielnia i stowarzyszenie są zarządzane w sposób demokratyczny (najważniejsze decyzje podejmują wszyscy członkowie, poziom demokratycznego zarządzania w stowarzyszeniu w dużym stopniu uzależniony jest od statutu stowarzyszenia),
 • spółdzielnia i stowarzyszenie (rejestrowe) podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (oprócz stowarzyszenie rejestrowego jest jeszcze tzw. stowarzyszenie zwykłe, które już wpisowi do KRS nie podlega).

Różnice

Przede wszystkim:

 • szczegóły działania spółdzielni określa prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach socjalnych – są to regulacje dosyć szczegółowe, sposób działania stowarzyszenia określa ustawa prawo o stowarzyszeniach – jest to ustawa dosyć elastyczna,
 • spółdzielnia socjalna zawsze prowadzi działalność gospodarczą; stowarzyszenie może, ale nie musi prowadzić działalności gospodarczej; dodatkowo w przypadku stowarzyszenia działalność ta powinna mieć charakter uboczny, dodatkowy w stosunku do działalności statutowej,
 • spółdzielnia może być założona przez 5 osób fizycznych (w tym co najmniej 50% muszą stanowić osoby defaworyzowane na rynku pracy, np. bezrobotne) lub 2 osoby prawne; stowarzyszenie może być założone przez 15 osób fizycznych,
 • zarząd spółdzielni może być wynagradzany za pełnienie tej funkcji (czyli np. prezes zarządu może mieć umowę na zarządzanie spółdzielnią i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie), zarząd organizacji pozarządowej pełni tą funkcje społecznie,
 • obowiązkiem członka spółdzielni jest praca w niej, spółdzielnia jest zobowiązana zatrudniać swoich członków; w stowarzyszeniu członkowie nie muszą pracować (ale mogą),
 • z uwagi na specyfikę spółdzielni socjalnej zakładając ją można otrzymać dotację m.in. na zakup sprzętu czy wyposażenia np. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy z Funduszu Pracy; w przypadku stowarzyszenia tego rodzaju dotacji nie ma.

To tyle w kwestii podobieństw i różnic między spółdzielnią socjalną a stowarzyszeniem. Zachęcam do komentowania wpisu, zwłaszcza jeśli chciałbyś uzupełnić powyższą listę o własne spostrzeżenia.

Jeśli masz pomysł na kolejny wpis, zapraszam do skorzystania z funkcji „Zaproponuj temat”. Spokojnie, jeszcze trochę pomysłów na wpisy mi zostało, ale robię to przecież dla Ciebie, więc śmiało 🙂

Rate this post

6 thoughts on “Spółdzielnia socjalna a stowarzyszenie – podobieństwa i różnice.

 1. Anna says:

  Witam czy spółdzielnia socjalna jest organizacją pozarządową czy tylko dzieli cechy organizacji pozarządowej?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Wiem, że są różne interpretacje w tej sprawy. Moim zdaniem raczej to drugie, czyli dzieli cechy organizacji pozarządowej.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 2. Anna says:

  Doprecyzowując pytanie czy Pana zdaniem jest bardziej przedsiębiorcą czy organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?

  • Waldemar Żbik says:

   Na pewno jest przedsiębiorcą. A jaki jest kontekst pytania?

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 3. Aleksandra Dąbrowska-Piotrowska says:

  Czy Stowarzyszenie jako osoba prawna może być jednym z założycieli spółdzielni socjalnej?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak, jak najbardziej, przy czym mam tutaj na myśli stowarzyszenie rejestrowe.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *