Rejestracja i zmiany wpisu w KRS spółdzielni socjalnej od 1 lipca 2021  r. Jak to działa po zmianach? 

zmiany w prawie dot. spółdzielni socjalnych
1 lipca 2021 r. rozpoczęła się istna rewolucja w sposobie składania wniosków o rejestrację spółdzielni w KRS, a także zgłaszanie zmian. Właśnie od tej daty wnioski tego rodzaju zgłasza się on-line przez specjalny Portal Rejestrów Sądowych. Przyjrzymy się dzisiaj szczegółom. 
 

Co się zmieniło?

 
Kluczowa zmiana jest taka, że nie ma już formularzy papierowych KRS. Od tego momentu nie powinny więc już Ci się śnić po nocach dziwne oznaczenia – KRS W5, WM, WK, ZK… 
 
Zarówno rejestracja podmiotu, jak i zgłoszenie zmian będzie wymagało zalogowania się na Portalu Rejestrów Sądowych (należy następnie wybrać zakładkę “e-formularze KRS”). Do zalogowania wystarczy posiadać profil zaufany ePuap. 
 

Złożenie wniosku o rejestrację spółdzielni socjalnej w KRS

 
Na złożenie wniosku składać się będą następujące kroki:
 

1.Po zalogowaniu na Portalu Rejestrów Sądowych wybieramy opcję „Wnioski o rejestrację” i „Przejdź do wniosku”.

2. Wybieramy formę prawną – oczywiście spółdzielnia. Wybór potwierdzamy na kolejnym ekranie.

3. Następie z prawej strony ekranu mamy nawigacje po dokumencie. Będzie nas ona kierować przez wypełnienie poszczególnych pól wniosku. Po rozwinięciu treści wniosku (podstawowej i uzupełnienia) będziemy mieć przegląd wszystkich pól.

4. Uzupełniamy po kolei wszystkie pola, które nas dotyczą 😊 Na pewno będą to pola z części podstawowej. 

5. Teraz naszedł czas na dodanie załączników. 
 
W tym celu przechodzimy do sekcji załączniki i wybieramy opcję „Dodaj dowolny dokument”. Następnie pola dotyczące numeru aktu notarialnego w CREWAN należy pozostawić niewypełnione (nie dotyczy to spółdzielni) i przejść od razu do „Pliku dokumentu” lub „Pliku zawierającego oddzielny podpis” (jeśli podpis jest w oddzielnym pliku). 
 
Co ciekawe zgodnie z instrukcją obsługi załączników do e-formularzy KRS (instrukcja nr 8 dostępna na tej stronie) w przypadku dodania „Pliku dokumentu” dokument może, ale nie musi być podpisany podpisem elektronicznym. 
 
Sąd poprosi nas natomiast o dosłanie wersji papierowych załączników.  
 

 
Jakie dokumenty należy załączyć?
 
Wszystkie te, który standardowo dołączane były w wersji papierowej, czyli:
 
 • protokół zgromadzenia założycielskiego i uchwały (o powołaniu spółdzielni,  o przyjęciu statutu, wyborze zarządu),
 • statut, 
 • uchwały organów stanowiących założycieli o powołaniu spółdzielni socjalnej (dot. spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne),
 • potwierdzenie uprawnienia osób fizycznych do założenia spółdzielni (np. zaświadczenie z urzędu pracy; dot. spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby fizyczne),
 • oświadczenie członków zarządu o zgodzie na kandydowanie (jeśli dany członek zarządu nie będzie podpisywał wniosku) oraz o adresie do doręczeń. 
 
6. Pamiętaj na końcu sprawdzić poprawność wniosku (panel „Działania” na dole z prawej strony).
 
7. Ostatnie zadanie to kliknięcie „Złóż wniosek”. 
 

Zgłoszenie zmian wpisu spółdzielni socjalnej w KRS

 
Po zalogowaniu się do portalu wybieramy odpowiedni temat – najczęściej „Wnioski o zmianę” lub ewentualnie odpowiednio:
 
 • Wnioski o wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców
 • Zaległości/Wierzytelności
 • Inne wnioski.
 
Po wybraniu opcji „Wnioski o zmianę” podajemy nr KRS podmiotu, którego będą dotyczyć zmiany, klikamy „wyszukaj w KRS” i „Przejdź do wniosku”. Następnie weryfikujemy wstępnie uzupełnione pola tj.:
 
 • Nazwa wniosku. 
 • Dane podmiotu.
 • Wnioskodawca / pełnomocnik.
 • Sąd.
 
Kluczowa część wniosku to zakres informacyjny objęty zmianą. Tutaj będziemy zaznaczać to, co uległo zmianie. Do wyboru mamy następujące opcje:
 
 • Informacje o podmiocie
 • Organ reprezentacji / organ nadzoru / prokurenci / pełnomocnicy
 • Przedmiot działalności pożytku publicznego
 • Likwidacja / rozwiązanie
 • Zarząd komisaryczny
 • Połączenie / podział / przekształcenie
 • Zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności

Wybieramy więc tę opcję, która nas dotyczy i uzupełniamy odpowiednio poszczególne pola. 

Na koniec dodajemy załączniki, które potwierdzają zaistnienie zmiany (np. protokół i uchwałę dot. wyboru członka zarządu). 

Pierwsze wnioski

Pierwsze doświadczenia z obsługi portalu są bardzo pozytywne. Całość przebiega sprawnie, system sam sprawdza wniosek i pokazuje ewentualne błędy. Dużym plusem jest tutaj to, że nie będzie już zwrotu wniosku, bo np. jakieś pole nie zostało przekreślone. Jest więc duża szansa, że portal spełni swoją rolę. 

To tyle nt. rejestracji i zgłaszania zmian spółdzielni socjalnej w KRS po 1 lipca 2021 r. Nie ukrywam, że na ten moment moje doświadczenia z Portalem Rejestrów Sądowych są jeszcze niewielkie. Planuję więc aktualizację wpisu, jeśli z praktyki będzie wynikać coś ciekawego. Zachęcam też do podzielenia się Twoimi doświadczeniami. 

4.1/5 - (7 votes)

30 thoughts on “Rejestracja i zmiany wpisu w KRS spółdzielni socjalnej od 1 lipca 2021  r. Jak to działa po zmianach? 

 1. Lidia says:

  Tym czasem to nie działa…. . Łączymy 2 spółdzielnie, 1 się już wyrejestrowała, druga nie ma możliwości wystawiania faktur :((( Wiem, że nagminne są przypadki braku możliwości wysłania wniosku. A administrator każe czekać ……

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Dziękuję za komentarz. Przykro to słyszeć. Ja mam póki co pozytywne doświadczenia…

   Co do tego, że “1 się już wyrejestrowała, druga nie ma możliwości wystawiania faktur”, to nie bardzo rozumiem. Wyrejestrowała się zapewne spółdzielnia przejmowana, a z czego wynika brak możliwości wystawiania faktur w drugiej spółdzielni (przejmującej?)?

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 2. Rafał says:

  Witam, a co ze zmianami w statucie? Czy też zgłaszamy w PRS, jeśli tak, to jaka jest procedura?

  Pozdrawiam,
  Rafał

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Oczywiście. Od 1 lipca wszelkie zmiany w KRS zgłasza się on-line.

   Jeśli chodzi o to, jak to zrobić, to po zalogowaniu się do portalu wybieramy „Wnioski o zmianę”. Następnie podajemy nr KRS podmiotu, którego będą dotyczyć zmiany, klikamy „wyszukaj w KRS” i „Przejdź do wniosku”. Następnie weryfikujemy wstępnie uzupełnione pola tj.: nazwa wniosku, dane podmiotu, wnioskodawca / pełnomocnik, sąd. Następnie należy przejść do sekcji “zakres informacji objętych zmianą” i wybrać tam “informacje o podmiocie”.

   Dalsze kroki:
   * wybór “informacji o statucie” (środkowe pole w górnym wierszy w “informacji o podmiocie”),
   * uzupełnienie nowych danych: daty zmiany statutu i numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) – opcja ta pojawi się po kliknięciu z prawej strony w sekcji nawigacja po dokumencie, w części zakres zmian i informacja o podmiocie w pole “informacja o statucie”,
   * dodanie załączników (lista obecności, protokół z walnego, uchwała o zmianie statutu, tekst jednolity statutu),
   * sprawdzenie poprawności,
   * złożenie i podpisanie wniosku.

   Dosyć ciężko to opisać, ale mam nadzieję, że będzie to dla Pana przydatne.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 3. funbudgarden.pl says:

  niestety w systemie jest błąd dotyczący opłat, spółdzielnie są zwolnione z opłat i powinno to być zaprogramowane w systemie składania wniosków

  • Waldemar Żbik says:

   Dziękuję za komentarz. Podpytam o to w OZRSS, bo faktycznie warto na tę sprawę zwrócić uwagę w ministerstwie.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 4. Kate says:

  Witam.
  Jakie dokumenty należy dołączyć w PRS zgłaszając zmiany w zarządzie spółdzielni socjalnej osób prawnych (jst)?
  Czy oprócz protokołu z WZ i uchwały o wyborze nowego członka zarządu powinniśmy załączyć również :
  – listę obecności z WZ
  – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących członków spółdzielni (jst) na Walnym
  – oświadczenie byłego członka zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji,
  – dokumentację komisji skrutacyjnej
  czy nie jest to konieczne?

  • Waldek Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak, najlepiej załączyć wszystkie wymienione dokumenty (pełnomocnictwo, jeśli osoba prawna nie jest reprezentowana zgodnie z ogólnymi zasadami; w przypadku JST oznacza to, że jeśli jednostka jest reprezentowana przez wójta / burmistrza / prezydenta, to nie ma potrzeby dołączania pełnomocnictwa).

   Proszę też pamiętać o konieczności aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 5. Artur says:

  Dzień dobry,
  Złożyłem wniosek o utworzenie Spółdzielni Socjalnej lecz nie załączyłem skanu dokumentów o potwierdzeniu uprawnienia osób fizycznych do założenia spółdzielni takich jak zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu. Co teraz ? czy sąd odrzuci mój wniosek ?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Prawdopodobnie sąd wezwie do uzupełnienia braków.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 6. pati says:

  Witam , czy za zmianę w KRS Statutu muszę uiścić opłatę.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak. Zmiany wpisu w KRS zwolnione są z opłat.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 7. Spółdzielnia says:

  Dzień dobry, w naszej spółdzielni odbyły się podczas walnego zgromadzenia wybory do Rady Nadzorczej. Jakie należy przesłać dokumenty?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Na pewno będzie to protokół z walnego (tutaj zaznaczyłbym też, czy wybór wynika z faktu, że liczba członków przekroczyła 15 osób, czy też członków jest mniej, ale zgodnie ze statutem chcemy powołać radę), uchwałę o powołaniu członków rady nadzorczej (również z podpisami członków Komisji Skrutacyjnej), listę obecności, zgody członków RN na kandydowanie.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

   • Spółdzielnia says:

    Dziękuję za odpowiedź. Potrzebuję też porady typowo technicznej, tzn. w jaki sposób wysłać te dokumenty elektronicznie? Oczywiście trzeba je podpisać podpisem elektronicznym ale przez którą stronę wysłać te dokumenty?

    • Waldemar Żbik says:

     Dzień dobry ponownie 🙂

     Oczywiście przez Portal Rejestrów Sądowych https://prs.ms.gov.pl/ (Krajowy Rejestr Sądowy). Wybieramy wniosek o zmianę, podajemy numer KRS. W zakresie informacyjnym objętym zmianą wybieramy II. ORGAN REPREZENTACJI / ORGAN NADZORU / PROKURENCI / PEŁNOMOCNICY. Zaznaczamy odpowiednie opcje w organie nadzoru i wypełniamy dalszą część wniosku (w tym podajemy dane osób wybranych do rady nadzorczej. Proszę nie zapomnieć o załącznikach.

     pozdrowienia,
     Waldek Żbik

     • Spółdzielnia says:

      Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem że zmianę zgłaszamy przez S24?

     • Waldemar Żbik says:

      No nie 🙂 Portal Rejestrów Sądowych, a potem e-formularze KRS.

      pozdrowienia,
      Waldek Żbik

 8. Spółdzielnia says:

  Jeszcze zapytam. Czy dokumenty te wysyłamy jako skany? I czy musimy też dosłać do sądu oryginały?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak, zwykle załącza się to jako skany, a potem sąd prosi o wersje papierową. Jest też opcja, by ten skan podpisać wcześniej ePUAPem przez odpowiednie osoby, ale w przypadku np. listy obecności będzie to zwykle kłopotliwe, więc prościej skan, a potem papier.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

   • Gosia says:

    Witam

    Jak z powyższego wynika to oznacza, że np Uchwała podjęta przez WZ powinna być podpisana elektronicznie przez Przewodniczącego WZ oraz Sekretarza WZ. Czy mam rację?

    • Waldemar Żbik says:

     Dzień dobry,

     Tak, jeśli nie chcemy potem wysyłać wersji papierowej dokumentów. Przyznam, że nie testowałem tego w odniesieniu do spółdzielni, bo np. problemem jest zwykle podpisanie listy obecności w tym trybie przez kilka osób. Ale w odniesieniu do spółki takie podpisy sprawiły, że sąd nie żądał już wersji papierowych dokumentów.

     pozdrowienia,
     Waldek Żbik

 9. Justyna says:

  Dzień dobry,
  złożyłam wniosek o zmiany w zarządzie, niestety otrzymałam decyzję odmowną wynikającą z błędów. Czy musze złożyć nowy wniosek, czy istnieje możliwość wprowadzenia poprawek?
  Czy musze ponownie ponosić opłatę za złożenie wniosku?

 10. Magdalena says:

  Dzień dobry, dostaliśmy zgłoszenie o nieprawidłowym wypełnionym formularzu odnośnie zmian w składzie zarządu, nie zgloszo wykreślenia z rejestru członków zarządu. Czy mogę prosić o podpowiedz jak powinno być to złożone poprawnie?

  • Waldek Żbik says:

   Dzień dobry,

   Nie wiedząc, co dokładnie się zmieniło i jak to zostało zgłoszone będzie mi trudno coś podpowiedzieć.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 11. Joanna says:

  Witam 🙂
  jeżeli poprzedni zarząd zgłosił rezygnację, dodam że wchodzę w skład nowego zarządu spółdzielni socjalnej, to wniosek o zmiany w prs wysyła nowy zarząd logując się przez własny epuap razem z wszystkimi uchwałami i rezygnacją poprzedniego zarządu?
  Czy jest jakaś inna procedura w przypadku zmiany całego zarządu?
  Proszę o podpowiedź, Pozdrawiam serdecznie:)

  • Waldek Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak, wniosek składa już nowy zarząd.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *