Jak zmienić statut spółdzielni socjalnej?

prawo w spółdzielni socjalnej

Dzisiaj przyjrzymy się kwestii zmiany statutu spółdzielni socjalnej. Sprawa wydaje się dosyć prosta. Jest jednak kilka rzeczy, o których warto tutaj pamiętać.

Zmiana statutu leży w kompetencji walnego zgromadzenia

To jest podstawowa sprawa. Zawsze tego rodzaju decyzję będzie podejmować walne zgromadzenie. Oznacza to m.in. konieczność zwołania walnego zgodnie z postanowieniami statutu, czyli wysłania zawiadomień o walnym do wszystkich członków spółdzielni oraz Krajowej Rady Spółdzielczej (ewentualnie związku rewizyjnego, jeśli spółdzielnia do takiego należy). Warto do takiego zawiadomienia dołączyć planowane zmiany statutu (zwłaszcza jeśli są to zmiany dużego kalibru), by członkowie mogli się z nimi zapoznać.

Dodatkowo, jeśli to możliwe i w konkretnym przypadku uzasadnione, warto też wcześniej te zmiany przedyskutować. Nie wystarczy bowiem, jeśli za podjęciem uchwały będzie zwykła większość głosów, gdyż…

Tego rodzaju uchwała musi być podjęta przynajmniej większością 2/3 głosów

Oznacza to, że w pięcioosobowej spółdzielni za podjęciem uchwały musi być 4 członków (przy założeniu, że wszyscy członkowie przyjdą i nikt nie wstrzyma się od głosu).

Przygotowałem dla Ciebie wzór statutu spółdzielni socjalnej z komentarzem oraz wariantowymi zapisami. Zawiera on m.in. konkretne rozwiązania organizacyjne, które polecam oraz miejsca, które trzeba uzupełnić zależnie od decyzji członków.

 

Co dalej?

Po zmianie statutu zarząd spółdzielni ma 30 dni na zgłoszenie tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, załączając przy tym dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia (dla dociekliwych: powyższe wynika wprost z art. 12a prawa spółdzielczego).

Kiedy zmieniony statut będzie obowiązywał?

Warto również wiedzieć, że zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed wpisaniem tej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że sąd – podobnie jak w postępowaniu rejestrowym – będzie badał zgodność zmian z przepisami wyższego rzędu, np. ustawą prawo spółdzielcze czy ustawą o spółdzielniach socjalnych.

Czy inicjatywa w zakresie zmiany statutu może pochodzić od członków spółdzielni?

Oczywiście. Przypominam, że zgodnie z prawem spółdzielczym (dla dociekliwych: chodzi o art. 30 §) zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie przynajmniej 1/10, nie mniej jednak niż trzech członków (jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków).

I na koniec podchwytliwe pytanie :): jaka większość jest wymagana, by przyjąć statut? 2/3? Nie do końca. Statut jest przyjmowany podczas walnego zgromadzenia założycielskiego i wówczas wymagane jest, by wszyscy zaakceptowali treść jego postanowień (jeśli ktoś na tym etapie nie zgadza się z zapisami statutu, to … nie ma dla niego miejsca w spółdzielni lub trzeba dalej negocjować treść statutu).

To tyle nt. zmian statutu spółdzielni socjalnej. Jeśli treści zawarte na tej stronie uważasz za przydatne, zachęcam do jej popularyzacji, np. korzystając z przycisków społecznościowych poniżej.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *