Czy członek spółdzielni powinien mieć dostęp do wszystkich dokumentów spółdzielni cz. 2?

Kontynuujemy dzisiaj temat dostępu członków spółdzielni do jej dokumentów. Ostatnio było o prawach członka w tym zakresie. Dzisiaj skupimy się na wyjątkach i prawie spółdzielni do odmowy dostępu do umów zawieranych z osobami trzecimi. Dowiesz się również czy członek spółdzielni powinien mieć dostęp do wszystkich pozostałych dokumentów spółdzielni?

Wyjątki dot. dostępu do umów, czyli czy zawsze członek spółdzielni powinien mieć wgląd do umów zawieranych z osobami trzecimi?

Zgodnie z art. 18 § 3 prawa spółdzielczego: Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę.

Rozważmy to na przykładzie: mamy spółdzielnię, która zajmuje się odśnieżaniem miejskich dróg; w ostatnim roku wygrała przetarg i zawarła umowę na odśnieżanie kilku ulic w mieście. Zarząd spółdzielni dowiedział się, że osoba związana z jednym z członków spółdzielni rozpoczęła działalność konkurencyjną i zamierza wystartować w przetargu na odśnieżanie w bieżącym roku. W tym czasie ów członek spółdzielni zażądał od zarządu udostępnienia umowy z miastem na odśnieżanie. Moim zdaniem w tej konkretnej sytuacji może istnieć uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę

Inną przyczyną odmowy udostępnienia umowy jest naruszenie praw drugiej strony umowy. Przykładowo, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (dla dociekliwych: wyrok z dnia 3 grudnia 2010 r Sygn. akt I CNP 16/10) udostępnienie przez spółdzielnię członkowi umów zawartych z osobami trzecimi, w których znajdują się zapisy dotyczące tajemnicy handlowej, stanowiłoby naruszenie prawa kontrahenta do zachowania treści umowy w tajemnicy.

Dodam jeszcze, że odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

Jakie możliwości ma członek, jeśli spółdzielnia odmówi mu dostępu do umów z osobami trzecimi?

Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

Powyższe postępowanie zabezpiecza więc interes członka i zapobiega nadmiernemu wykorzystaniu prawa do odmowy.

A jak wygląda sprawa z innymi dokumentami?

Ustawa jasno wskazuje do jakich dokumentów ma dostęp członek spółdzielni (pisałem o tym w poprzednim wpisie). Tym samym jako pojedyncza osoba nie ma on prawa żądać dostępu do innych dokumentów.

Przypominam jednak, że funkcje kontrolne i nadzorcze wykonuje rada nadzorcza, która jako organ może już żądać dostępu do każdego dokumentu spółdzielni. Jeśli rada nadzorcza nie została powołana, jej kompetencje wykonuje walne zgromadzenie.

Oznacza to, że w przypadku braku rady nadzorczej i w razie takiej potrzeby (np. wątpliwości co do działań zarządu) walne zgromadzenie może oddelegować swoich dwóch przedstawicieli do sprawdzenia pozostałej dokumentacji spółdzielni. Wymaga to uchwały walnego zgromadzenia, trzeba więc w tym zakresie zachować wszystkie wymogi z tym związane.

To tyle na temat dostępu członków do dokumentów spółdzielni. Zachęcam Cię do dzielenia się Twoim doświadczeniem oraz, jeśli uznasz to za stosowne, do popularyzacji tego tekstu.

Oceń ten wpis

Etykiety:,

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Zabezpieczenie antyspamowe *