Wpisowe, udziały, wkłady. Co powinieneś wiedzieć?

prawo w spółdzielni socjalnej

Dzisiaj dowiesz się kilku istotnych faktów dot. wpisowego, udziałów i wkładów w spółdzielni socjalnej. Nauczysz się też rozróżniać te trzy formy zaangażowania kapitałowego członków.

 1. Wpisowe:

 • jest to jednorazowa opłata z tytułu przystąpienia członka do spółdzielni,
 • wpłata wpisowego jest jednym z obowiązków członka spółdzielni,
 • o jego wysokości, trybie i terminie wniesienia decyduje statut (może to być np. regulacja w rodzaju: „Wpisowe wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) i powinno być wpłacone w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni”),
 • jego wpłata powinna nastąpić przed wniesieniem wpłat na udziały,
 • jest niezwrotne, czyli w momencie wystąpienia ze spółdzielni członkowi nie przysługuje zwrot wpisowego,
 • musi mieć formę pieniężną.

2. Udział:

 • kwota pieniężna, którą członek zobowiązany jest zadeklarować w formie pisemnej, a następnie wpłacić do spółdzielni (jest to więc rodzaj zobowiązania członka wobec spółdzielni),
 • termin wniesienia udziałów, jego wysokość i liczbę wyznacza statut konkretnej spółdzielni; członek spółdzielni obowiązany jest zadeklarować przynajmniej jeden udział (dla dociekliwych: art. 20 § 1 prawa spółdzielczego); statut może też stanowić, że np. obowiązkiem członka jest wniesienie dwóch udziałów; jeśli chodzi o termin ciekawym rozwiązaniem w niektórych przypadkach może być jego określenie w odniesieniu do daty rozpoczęcia pracy w spółdzielni (przykładowy zapis statutu: „Zadeklarowane udziały należy wpłacić w ciągu 6 tygodni od daty rozpoczęcia pracy w spółdzielni”),
 • statut może przewidywać wpłacanie udziału w ratach (przykładowy zapis statutu: „Na wniosek członka spółdzielni Zarząd może wyrazić zgodę na płatność udziałów w dwóch ratach miesięcznych. Wówczas raty powinny być wpłacane w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.”),
 • przepisy prawa nie wyznaczają ani dolnej, ani górnej granicy wysokości udziału,
 • statut może też przewidywać wnoszenie udziałów dodatkowych (tj. przekraczających obligatoryjną liczbę udziałów zgodnie ze statutem); takie rozwiązanie musi być jednak zapisane w statucie (wystarczy zapis w rodzaju: „Członek winien zadeklarować co najmniej jeden udział, nie więcej jednak jak 20 udziałów”); warto o tym pamiętać – pozwala to bowiem na dokapitalizowanie spółdzielni, jeśli zajdzie taka potrzeba (np. chcemy kupić dodatkową maszynę),

 

[products ids=”8622,6783,6785″ columns=”3″]
 • udziały obligatoryjne wyznaczają granice odpowiedzialności majątkowej członków spółdzielni (dla dociekliwych: art. 19 § 2 prawa spółdzielczego), czyli tą kwotą ryzykuje członek spółdzielni (przy tym jedna uwaga: jeśli spółdzielnia socjalna osiągnie na koniec roku stratę, a walne zgromadzenie podejmie decyzję o przeznaczeniu części funduszu udziałowego na pokrycie tej straty, to trzeba będzie wnieść wpłatę uzupełniającą na udziały; wartość wniesionych udziałów powinna bowiem odpowiadać postanowieniom statutu),
 • udziały obligatoryjne są zwrotne tylko w sytuacji ustania członkostwa w spółdzielni, przy czym zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem (czyli jeśli członkostwo ustało w lipcu 2013 r., to z żądaniem można wystąpić dopiero w przyszłym roku po zatwierdzeniu sprawozdania za 2013 r.) oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (czyli jeśli była strata i walne podejmie decyzję o pokryciu tej straty z funduszu udziałowego, tracisz wniesione pieniądze, a dodatkowo będziesz musiał dokonać wpłat uzupełniających); sposób i termin zwrotu określa statut (dla dociekliwych wynika to z art. 21 prawa spółdzielczego),
 • wpłaty na udziały dodatkowe mogą być zwrócone w trakcie trwania stosunku członkostwa na żądanie członka.

3. Wkłady:

 • możliwość ich wnoszenia musi wynikać ze statutu (art. 20 § 2 prawa spółdzielczego: Statut może przewidywać wnoszenie przez członków wkładów na własność spółdzielni lub do korzystania z nich przez spółdzielnię na podstawie innego stosunku prawnego. W tym wypadku statut powinien określać charakter i zakres przysługującego spółdzielni prawa do wkładów, wysokość wkładów oraz ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, terminy ich wnoszenia, zasady wyceny i zwrotu w wypadku likwidacji spółdzielni, wystąpienia członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn, a także w innych wypadkach przewidzianych w statucie),
 • są dobrowolne, aczkolwiek statut może też przewidywać obowiązek wniesienia wkładów,
 • mogą mieć postać pieniężną, rzeczową, a nawet postać pracy, musi to być jednak uregulowane w statucie; należy przy tym pamiętać o określeniu w statucie zasad wyceny i zwrotu wkładów.

I na koniec podsumowanie:

 PostaćCzy są obowiązkowe?Czy są zwrotne?
Wpisowepieniężnataknie
Udziałypieniężnataktak, ale pod pewnymi warunkami
Wkładypieniężna, rzeczowa, pracanie, chyba że statut stanowi inaczejzwykle tak, zgodnie ze statutem

To tyle na temat wpisowego, udziałów i wkładów. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub chciałbyś podzielić się spostrzeżeniami lub konkretnymi rozwiązaniami, zapraszam do komentowania wpisu.

4.6/5 - (5 votes)

70 thoughts on “Wpisowe, udziały, wkłady. Co powinieneś wiedzieć?

 1. Ada says:

  Witam Panie Waldemarze!

  zastanawiam się, czy w statucie można zastrzec, że wkłady uzyskane jako dofinansowanie ze źródeł publicznych nie podlegają w ogóle zwrotowi. czy miał Pan jakieś doświadczenia z takim postanowieniem?

  • WaldemarZbik says:

   Dzień dobry,

   Rozumiem, że chodzi o wkład pochodzący z Funduszu Pracy lub PFRON.

   Próbowaliśmy to kiedyś zrobić, ale jeden z sądów zakwestionował te zapisy jako niezgodne z prawem spółdzielczym. Stąd ostatnia propozycja (niezakwestionowana przez sąd) by do 12 miesięcy (lub 24 w przypadku PFRON) wkład był zwrotny, a potem przechodził na własność spółdzielni.

   Tego rodzaju zapisy są we wzorcowym statucie dostępnym w dziale pobierz (dla zalogowanych).

   pozdrawiam serdecznie,

   • Ada says:

    bardzo dziękuję za ekspresową odpowiedź 🙂 również serdecznie pozdrawiam

   • evka says:

    Dzień dobry, jak już wcześniej pisałam, założyciele spółdzielni podpisując pierwszą umowę o pracę zgodzili się na 1/8 etatu, aby zapewnić spółdzielni więcej środków na remont lokalu i wyposażenie. Mieli środki z POKL i 2×6 miesięcy wsparcia pomostowego. Spotkałam się ostatnio z poglądem, który chcę przedstawić Pana opinii; skoro pozostałe 7/8 uposażenia z pomostowego otrzymywała spółdzielnia, to można twierdzić, że był to dodatkowy wkład każdego członka. Czy tak? W takim razie można domagać się jego zwrotu w przypadku wystąpienia i w jakim trybie?

    • WaldemarZbik says:

     Dzień dobry,

     Nie widzę takiej możliwości. Wsparcie pomostowe jest dla spółdzielni, a nie dla każdego z członków spółdzielni. Nie przechodzi przez konta prywatne członków i m.in. stąd też nie ma formy wkładu.

     pozdrawiam serdecznie,

     • Anna says:

      Witam
      Spółdzielnia Socjalna, pięciu członków, którzy wpłacili udziały i wpisowe. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą.

      Przed zawiązaniem spółdzielni dwóch członków pozyskało dotacje z funduszy unijnych na wniesienie wkładów do spółdzielni. Beneficjentami dotacji i wsparcia pomostowego są osoby fizyczne-członkowie spółdzielni. Dotacja główna i wsparcie pomostowe przyznane na okres 12 mcy wpływa na konta prywatne, a następnie niezwłocznie przekazywana jest na konto spółdzielni.

      Zgodnie ze statutem środki pozyskane przez członków są wnoszone do spółdzielni jako wkład. Wkład ten stanowi własność spółdzielni i jest przez nią użytkowany nieodpłatnie. Rozliczeniem wsparcia zajmuje się spółdzielnia i składa comiesięczne rozliczenia w instytucji dotującej.

      Pytania w sprawie CIT.
      Czy wkłady te stanowią podstawę opodatkowania podatkiem CIT?
      Czy należy traktować je jako wkład powiększający fundusz zasobowy czy jako przychód z tytułu dotacji?
      Czy w związku z tym zakupy sfinansowane dotacją główną i pomostową stanowią koszty uzyskania przychodów spółdzielni?
      Czy w jakiś szczególny sposób należy wykazać powyższe w deklaracji CIT8?
      pozdrawiam

     • Waldemar Żbik says:

      Dzień dobry,

      Przyznam, że nie spotkałem się z takim rozwiązaniem w kontekście środków unijnych. Wkład najczęściej zwiększa fundusz zasobowy (zwłaszcza jeśli jest wnoszony na własność Spółdzielni).

      Co do spraw księgowo-podatkowych, to zachęcam do skorzystania z doradztwa specjalistycznego w OWES.

      pozdrawiam,
      Waldek Żbik

   • Mariusz says:

    Czy udziały lub wkłady w spółdzielni spozywców społem podlegają wspólnocie małżeńskiej i w przypadku rozwodu i podziałowi majątku podziałowi na pół dla byłych małżonków?

    • Waldek Żbik says:

     Dzień dobry,

     Nie zajmuje się spółdzielniami spożywców. Wklejam to, co udało mi się znaleźć: Zawartym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przepisom o stosunkach majątkowych między małżonkami podlegają prawa majątkowe wynikające z członkostwa w spółdzielni, w szczególności prawo do wkładu, udziału w spółdzielni, prawo do części majątku spółdzielni w razie jej likwidacji, prawa wynikające ze spółdzielczego stosunku pracy. Mogą one należeć do majątku wspólnego małżonków, także gdy związane są z członkostwem jednego małżonka. W kategoriach przynależności do majątku wspólnego małżonków lub do majątku odrębnego nie mogą być natomiast rozpatrywane uprawnienia wynikające z członkostwa w spółdzielni, który jest stosunkiem prawnym niemajątkowym.
     Źródło: https://www.eporady24.pl/udzialy_w_spoldzielni,pytania,3,19,6780.html

     pozdrawiam,
     Waldek Żbik

  • Chris says:

   A co ze spółdzielniami w których nie wniesiesiono kapitału początkowego, w statucie jest 10.000 ale udziałowcy nie mają takich pieniędzy. Jak to można rozwiązać?

   • Waldemar Żbik says:

    Pozostanie pewnie zmiana statutu w tym zakresie. Innego rozwiązania za bardzo nie widzę.

    pozdrawiam serdecznie,

 2. grzegorz says:

  Witam,
  czy w razie śmierci członka spółdzielni socjalnej i wskazania przez tego członka w deklaracji osoby której należą się udziału po śmierci członka – osoba ta ( wskazana w deklaracji) ma prawo tylko do udziałów wniesionych przez członka spółdzielni czy też również do innych środków otrzymanych wcześniej przez zmarłego np. z Funduszy Pracy itd?

  • WaldemarZbik says:

   Dzień dobry,

   Zgodnie z prawem spółdzielczym (art. 16, par. 3): “Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.” Tak więc spółdzielnia wypłaca udziały osobie wskazanej przez zmarłego członka.

   Jeśli chodzi o dotacje np. z Funduszu Pracy, to są one najczęściej wnoszone w formie wkładu. O zasadach zwrotu wkładów (w tym sytuacji, w której wkład będzie podlegał zwrotowi) decyduje statut konkretnej spółdzielni.

   Inaczej wygląda sytuacja w przypadku dotacji ze środków unijnych (PO KL) – spotkałem się tylko z sytuacjami, w których środki te nie były wnoszone przez członka (w formie wkładu czy jakiejkolwiek innej), ale były przekazywane bezpośrednio na konto spółdzielni.

   pozdrowienia,

   • grzegorz says:

    Witam, czyli udziały otrzymuje osoba tak naprawdę wskazana przez zmarłego członka spółdzielni w deklaracji – o tym jest mowa w prawie spółdzielczym. Ale co się dzieje ze środkami z Funduszu Pracy bądź z PFRON otrzymanymi przez jakąś osobę w celu wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej ( np. przy jej zakładaniu bądź później ) Czy po śmierci członka spółdzielni – jak się zgłosi spadkobierca takiego zmarłego członka spółdzielni i zażąda ich zwrotu – to mu się należą? Spółdzielnia musi je zwrócić? Czy nie? Czy te środki w chwili ich wniesienia do spółdzielni stają się własnością spółdzielni? Co jeśli statut kompletnie nic w tym zakresie nie reguluje? Uprzejmie proszę o wyjaśnienia praktyczne, ewentualnie jakieś orzeczenia Sądów.

    • WaldemarZbik says:

     W praktyce spotkałem się z dwoma rozwiązaniami, w których wkłady te po 12 miesiącach przechodzą na własność spółdzielni i członek nie ma do nich prawa w przypadku wystąpienia ze spółdzielni lub w jakiejkolwiek innej sytuacji. Ale tego rodzaju regulacje powinny znaleźć się w statucie.

     Nie udało mi się znaleźć orzeczenia sądów w tym zakresie. Ponieważ jednak – jak rozumiem – statut nie przewiduje zwrotu wkładów spadkobiercom (a prawo spółdzielcze odsyła w tej sprawie do statutu), to taki zwrot nie przysługuje. To jest jednak tylko moje zdanie w tym temacie.

     pozdrowienia,

     • grzegorz says:

      Czyli ta sytuacja jest tak naprawdę nie doregulowana przez przepisy? Czyli jeżeli nie ma takich zapisów w statucie o przejściu tych środków po ich wniesieniu na własność spółdzielni – spadkobierca zmarłego członka spółdzielni może próbować przed Sądem dochodzić od spółdzielni tych pieniędzy? – i może mu się to udać? Jak Pan uważa?

     • WaldemarZbik says:

      Tak, według mojej wiedzy jest to niedoregulowane, albo inaczej: pozostawione decyzji członków spółdzielni.

      Moim zdaniem, patrząc na cel udzielania tego rodzaju dotacji oraz fakt, że ten wkład nie był wnoszony ze środków prywatnych, dochodzenie zwrotu tych pieniędzy przed sądem byłoby kontrowersyjne (oczywiście zakładam, że minęło już dwanaście miesięcy i dotacja nie podlegają zwrotowi do urzędu pracy).

      Nie podejmuje się oceny jak mogłaby się zakończyć taka sprawa przed sądem. Trudno mi nawet wskazać podstawę prawną do dochodzenia tych pieniędzy w tej sytuacji.

      pozdrowienia,

     • grzegorz says:

      Witam,
      tylko tak naprawdę taka dotacja np. z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni jest przyznawana na osobę prywatną a dopiero ona przenosi to na rzecz spółdzielni. Czyli spółdzielnia jest podmiotem wtórnym tak jak np. w spółkach osobowych gdzie wspólnik wnosi wkład i po jego śmierci są osoby uprawnione do tego wkładu….

     • WaldemarZbik says:

      Zgadza się, co nie zmienia faktu, że nie są to środki wniesione z prywatnego majątku 🙂

      Jeśli postanowi Pan dochodzić tych środków, to będę wdzięczny za informację na czym się skończyło. Nie spotkałem się z taką sytuacją w praktyce, a jestem ciekaw jak to zostanie zinterpretowane.

      pozdrowienia,

 3. Jagoda says:

  a ile może max wpisowe w spółdzielni socjalnej? wiem, że w spółdzielni mieszkaniowej to max 25% minimalnego wynagrodzenia, a w socjalnej?

  • Waldemar Żbik says:

   W przypadku spółdzielni socjalnej nie ma przepisu, który wprost wyznaczałby maksymalną kwotę wpisowego. Jest to pozostawione regulacjom statutowym konkretnej spółdzielni, czyli zależy od decyzji członków spółdzielni.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 4. ulciak says:

  Dzień dobry.
  Kilkoro członków spółdzielni socjalnej wystąpiło z niej. Za rok poprzedni, w którym byli jeszcze członkami, spółdzielnia poniosła straty. Czy w takiej sytuacji byłym członkom należy się zwrot udziałów?
  Członkowie nagle zaczęli się upominać o zwrot, ponad rok od złożenia wypowiedzenia członkostwa…
  Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Pytanie: czy walne podjęło już decyzję o sposobie pokrycia straty? Jeśli została już ona pokryta z funduszu udziałowego, to byłym członkom nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu udziałów.

   Art. 21 prawa spółdzielczego: Członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu). Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art. 19 § 2). Sposób i termin zwrotu określa statut.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

   • ulciak says:

    Była podjęta uchwała Walnego, iż straty zostaną pokryte z udziałów członkowskich oraz będzie pokrywana w latach następnych.
    To więc powinno uciąć wszelkie dyskusje 🙂
    Dziękuję za wszelką pomoc.

 5. timus says:

  witam, mamy wpłacone na konto wpisowe i obowiązkowe udziały jednej z członkiń naszej Spółdzielni, wpłacone tydzień przed formalnym przyjęciem. Czy to stanowi jakiś problem? Ktoś może to zakwestionować?
  Dziękuję

  • Waldemar Żbik says:

   Rozumiem, że ta osoba nie jest członkiem, tylko na razie kandydatem, wpisowe i udziały zostały wpłacone przed przyjęciem na członka, tytuł przelewu został odpowiednio opisany.

   Moim zdaniem można to zostawić i po decyzji organu o przyjęciu traktować te środki jako udziały i wpisowe lub (przy decyzji odmownej) oddać zainteresowanej osobie (chociaż jakbym się uparł, to mógłbym wymyślić potencjalny problem np.: jest to rodzaj presji wywieranej na walne – “macie już moje pieniądze, więc…” – brzmi to jednak trochę śmiesznie, zwłaszcza jeśli kwoty są niewielkie).

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 6. piotrnocun says:

  Witam, szukam szukam i nie moge nigdzie znaleźć. Proszę mi powiedzieć do czego tak naprawdę uprawniają udziały w spółdzielni socjalnej. Jaka jest różnica dla członka czy posiada jeden czy 100. Czy spółdzielnia powinna określić liczbę wszystkich udziałów jakie pozostają do rozdysponowania pomiędzy członków ? Nie rozumiem sensu udziałów w spółdzielni socjalnej.

  • Waldemar Żbik says:

   Panie Piotrze,

   Udziały dodatkowe w warunkach spółdzielni socjalnej nie dają żadnych dodatkowych uprawnień (w zwykłych spółdzielniach jest możliwość przeznaczenia zysku na oprocentowanie udziałów, więc członek miałby korzyści z posiadania dodatkowych udziałów).

   Ma z nich powstać kapitał będący podstawą działalności spółdzielni, ale w spółdzielniach socjalnych to tylko teoria (zwłaszcza, jeśli korzystamy z dotacji).

   Każdy członek ma wnieść minimum 1 udział. Nie ma potrzeby ustalania liczby wszystkich udziałów i dzielenia ich między członków. Kolejność zwykle jest odwrotna tzn. członkowie deklarują i wnoszą udziały. Z tych wpłat tworzony jest fundusz udziałowy.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

   • Andrzej says:

    Dzień dobry, w 2012 założyliśmy spółdzielnie socjalna, udziały były symboliczne, każdy z grupy miał ich równa ilość. Działalność spółdzielni się rozwinęła i działa prężnie. Czy odchodzący członek spółdzielni może w jakikolwiek sposób uzyskać zwaloryzowane udziały po takim czasie? Kto mógłby takie rzeczy wyliczyć i gdzie ewentualnie można szukać pomocy w tym temacie.

    • Waldek Żbik says:

     Dzień dobry,

     Udziały w spółdzielni socjalnej nie podlegają waloryzacji, nie można na ich zwiększenie przeznaczać nadwyżki bilansowej. Nie widzę więc za bardzo opcji zrobienia takiej operacji.

     pozdrowienia,
     Waldek Żbik

 7. sebastian1 says:

  Witam serdecznie,

  czy zwrotny udział członka (dodatkowa wpłata pieniężna na zasilenie kasy spółdzielni) może być wycofany w trakcie roku obrotowego, bez dodatkowej uchwały walnego, na żądanie aktualnego członka spółdzielni, który je wpłacił i może polegać na decyzji prezesa i przelewie na konto bankowe członka (w takiej samej formie wpłaty członek dokonał)?

  Pozdrawiam

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Panie Sebastianie,

   Dodatkowy udział członka podlega zwrotowi na jego żądanie, ale dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z takim żądaniem. O szczegółach (np. terminy zwrotu) powinien decydować statut.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 8. Anna Wycech says:

  Witam.
  Jak zakwalifikować wpłaty członków dokonane na konto spółdzielni, pochodzące z PUP ( zgodnie z umową mają być przeznaczone na zakup wyposażenia spółdzielni, jako wkład bezrobotnego), jeśli w statucie jest mowa, ze wpłaty te stanowią wkład i są bezzwrotne. Pytanie jest istotne z punktu widzenia podatku dochodowego, gdyż nieopodatkowane są wpłaty na fundusz udziałowy oraz wartość wpisowego, przeznaczonego na fundusz zasobowy. Czy więc te wpłaty jako bezzwrotne należy zaliczyć do funduszu zasobowego i potraktować je jako dopłaty do wpisowego ( kwota wpisowego w statucie jest określona na 100 zł) czy jest to wpłata do funduszu udziałowego (udziały wynoszą 50 zł i można objąć ich kilka)? Czy tego typu wpłata może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Wpłaty te należy zakwalifikować zgodnie ze statutem, z reguły faktycznie zasilają one fundusz zasobowy. Według mojej wiedzy od wniesionych wkładów spółdzielni nie płaci podatku dochodowego.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 9. Joanna Szyszko says:

  Dzień dobry, Jesteśmy Spółdzielnią uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, czy wniesienie wkładu pieniężnego przez członka, zwrotnego lub bezzwrotnego na konto funduszu zasobowego spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w Spółdzielni?

 10. Joanna Szyszko says:

  Dzień dobry,
  Tak widziałam ten artykuł ale dotyczy to podmiotu wnoszącego, a jak jest po stronie otrzymującego taki wkład? Będzie to zwiększenie funduszu zasobowego w Spółdzielni i tu mam problem.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Niestety takie wkłady dosyć sporadycznie zdarzają się w spółdzielniach socjalnych, więc mam mało praktyki w temacie. Przejrzałem jeszcze ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i nie udało mi się ustalić nic konstruktywnego. Do tej pory raczej żyłem w przekonaniu, że nie jest to opodatkowane, bo trudno tu mówić o przychodzie, skoro z reguły wkład jest zwrotny (szczegóły oczywiście w statucie) i wkład pieniężny może być traktowany jako rodzaj pożyczki. Nie mam tutaj jednak pewności.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 11. Joanna Szyszko says:

  Dziękuję za zainteresowanie tematem, tez skłaniam się ku temu, że wkład zwrotny nie stanowi definitywnego przysporzenia ale czy zwiększa kapitały czy raczej będą to inwestycje?

  • Waldemar Żbik says:

   W moim odczuciu raczej fundusz zasobowy, ale też może to wynikać ze statutu.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 12. Joanna Szyszko says:

  Patrząc z innej strony, to jeżeli będzie to wkład zwrotny wniesiony na Fundusz zasobowy, czy nie zostanie potraktowany jako pożyczka od członka, co wiązałoby się z PCC oraz przychodem z nieodpłatnych świadczeń? czym się różni wkład pieniężny zwrotny od pożyczki nieoprocentowanej?

 13. Daniel says:

  Dzień dobry. Czy zwrot udziałów byłemu członkowi spółdzielni powinien być zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia lub zarządu, czy też powinien być udokumentowany w inny sposób? W statucie mamy zapisane, że zwrot tych udziałów następuje w całości w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem. Czy wystarczy przelew na konto byłego członka, czy trzeba to jakoś jeszcze dodatkowo udokumentować.

 14. Joanna Szyszko says:

  Podanie o wystąpienie ze Spółdzielni przez członka oraz zatwierdzenie rezygnacji przez walne zgromadzenie jest wystarczające aby zgodnie ze statutem zwrócić udział. Gdy nie mamy pewności co do nr konta to proszę i info na maila.

  • Daniel says:

   Dziękuję za odpowiedź pani Joanno. Moje pytanie wynikało z tego, że we wpisie pana Żbika na temat wystąpienia ze spółdzielni jest taki zapis “wystąpienie członka ze spółdzielni to jednostronne oświadczenie woli i nie wymaga zatwierdzenia ze strony spółdzielni. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w momencie złożenia wystąpienia członka w lokalu spółdzielni lub na ręce jednego z członków zarządu.” Czyli jednak walne zgromadzenie musi zatwierdzić rezygnację członka, aby można było mu zwrócić udziały? A jeśli tak to czy walne zatwierdza tą rezygnację razem z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu udziałów?

   • Waldemar Żbik says:

    Dzień dobry,

    Członkostwo w spółdzielni jest dobrowolne, więc żaden organ nie musi zatwierdzać rezygnacji członka. Chodzi tylko o to, by rezygnacja była skuteczna, czyli złożona na piśmie i dostarczona np. do członka zarządu. Rezygnujący członek przestaje być członkiem po upływie okresu wypowiedzenia.

    Do wypłaty udziałów byłego członka wymagane jest zatwierdzenie sprawozdania za rok, w którym ustało członkostwa i pod warunkiem, że nie było straty pokrytej z funduszu udziałowego.

    pozdrawiam serdecznie,
    Waldek Żbik

 15. Daniel says:

  Dziękuje serdecznie za odpowiedź. Od strony rezygnacji było wszystko załatwione tak jak pan pisze panie Waldemarze (nawet korzystaliśmy z tej formułki odnośnie rezygnacji podanej przez Pana w artykule odnośnie wystąpienia ze spółdzielni 🙂 ). Sprawozdanie finansowe za 2018 r. jest zatwierdzone i nie było straty, więc pozostaje tylko wypłacić udziały byłej członkini.
  Pozdrawiam.

 16. Marlena says:

  Nie wiem czy dyskusja jeszcze aktualna. Czy spółdzielnia może żądać od członka (byłego członka) wniesienia całości zadeklarowanych udziałów w przypadku rezygnacji z członkowstwa przed spłaceniem zadeklarowanych udziałów w całości? Statut i deklaracja daje wybór: jednorazowo lub w ratach miesięcznych i nie mam nic mowy o całkowitej spłacie udziałów w przypadku wcześniejszej rezygnacji.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Marleno,

   Rozumiem, że chodzi o to, że członek nie wpłacił udziałów, a teraz wypowiedział członkostwo… Oczywiście póki jest członkiem (a w okresie wypowiedzenia jest członkiem) jego obowiązkiem jest zapłata udziałów, ale skoro wcześniej nie udało się tej zapłaty wyegzekwować to może być tym bardziej trudniej będzie ją wyegzekwować w okresie wypowiedzenia…

   Jeśli nie odpowiedziałem na pytanie, to proszę o doprecyzowanie 🙂

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 17. Marena says:

  Doprecyzowuję pytanie. W deklaracji członkowskiej członek zadeklarował 10 udziałów po 500 zł. (czyli 5000 zł.). Taką wielkość udziałów określa tez statut. W deklaracji, zgodnie także z zapisami statutu, członek zadeklarował że będzie wpłacał udziały w ratach miesięcznych po 500 zł. (i tak też sumiennie wpłacał). Po kilku miesiącach zrezygnował z członkowstwa a wartość wpłaconych przez niego rat udziałów to 3000 zł. Czy spółdzielnia po rozwiązaniu umowy o pracę i ustaniu członkowstwa może żądać od niego dopłaty tych brakujących udziałów (zadeklarowane 5000 tys. a wpłacone 3000 zł. )?

  • Waldemar Żbik says:

   Moim zdaniem: nie. Wpłacał udziały (zakładam, że udziały, bo statut przewidywał 10 udziałów po 500 zł, więc nie były to raty na udziały), a po ustaniu członkostwa ten obowiązek również ustał.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 18. Marlena says:

  Dziękuję za szybką odpowiedz. Właściwie zapis w statucie jest taki: członek zobowiązany jest do: zadeklarowania i wniesienia co najmniej 10 udziałów przy czy jeden udział wynosi 500 zł.
  Zadeklarowane udziały wpłaca się jednorazowo lub w ratach miesięcznych w wysokości minimum 500 zł.
  Ale myślę że nie zmienia to interpretacji.

  • Waldemar Żbik says:

   Tak, to wiele nie zmienia 🙂
   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 19. Grzegorz says:

  Witam. Zastanawia mnie sytuacja, w której członek zgłasza żądanie zwrotu wkładu finansowego. Widzi, że spółdzielnia zmierza ku upadłości i środków pieniężnych może nie być. Czy ma prawo wystąpić z żądaniem zwrotu wkładu w formie pieniężnej, z zamianą na zwrot w postaci majątku ruchomego spółdzielni? (np. lodówka, miesiarka) Statut nic na ten temat nie mówi. Zarząd wyraża zgodę, bo nie chce krzywdzić spółdzielcy, a wie, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Strony dochodzą do porozumienia w sprawie wyceny. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Może to zrobić zarząd, czy musi walne? (rady nadzorczej nie ma). Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję i życzę zdrowia w tych ciężkich czasach. Grzegorz.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Byłbym tutaj o tyle ostrożny, że jeśli – jak Pan pisze – spółdzielnia zmierza w kierunku upadłości, to tego rodzaju operacja może pokrzywdzić innych wierzycieli. Co z kolei może narazić na odpowiedzialność członków zarządu. Nie mam jednak pełnej wiedzy nt. Waszej sytuacji, by to stwierdzić. Nie czuję się też ekspertem w zakresie prawa upadłościowego, ale takie zagrożenie dostrzegam.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

   • Grzegorz says:

    Sytuacja jest klarowna – pieniędzy wystarczy na uregulowanie należności wobec kontrahentów. Natomiast dwoje członków, którzy jeszcze mają do odebrania wkład pieniężny, zgadzają się ze w razie braku części lub całości kwot pieniężnych, mogą wziąć część wyposażenia. Jeszcze przed datą zgłoszenia Spółdzielni do upadłości. I to ostatnie zdanie jest najważniejsze -przed datą. Rozumiem, że Zarząd lub Walne mogą tak zadysponować majątkiem spółdzielni? Spotkał się Pan z takim przypadkiem? Pozdrawiam, Grzegorz.

    • Waldemar Żbik says:

     Tak, spotkałem się z takim przypadkiem. Warto zadbać o jakąś racjonalną wycenę sprzętu… W zasadzie decyzja zarządu będzie wystarczająca, bo rozumiem, że nie mówimy o nieruchomości, więc nie jest to decyzja zastrzeżona do walnego zgromadzenia.

     Natomiast pisze Pan o upadłości, która dotyczy sytuacji, gdy majątek jest mniejszy od zobowiązań, więc to mi się nie klei z tym, że “pieniędzy wystarczy na uregulowanie należności wobec kontrahentów”.

     Być może chodzi Panu o likwidację. O upadłości pisałem tutaj: https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/upadlosc-w-spoldzielni-socjalnej/

     pozdrawiam serdecznie,
     Waldek Żbik

     • Grzegorz says:

      Dopowiem, że wyjdziemy ze spłatami “na zero”. Wierzyciele nie będą pokrzywdzeni. Zaś na samą likwidację (lustracja likwidacyjna, pensja likwidatora) raczej na pewno nie wystarczy. Pozostaje wnieść o upadłość. Wykańcza nas ten Convid 19 (branża gastronomiczna). 🙁

 20. Grazyna says:

  Wniosłam pełne udziały przy zatrudnieniu na pełny etat.
  W chwili obecnej jestem zatrudniona na 1\3 etatu. Czy mogę wystąpic o zwrot nadpłaconych udziałów.
  Nadmieniam iż statut przewiduje jednomiesięczne wynagrodzienie – wysokość udziału

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Pytanie co przewiduje statut na taką okoliczność, bo może być też tak, że np. liczby się wynagrodzenie wypłacane na początku zatrudnienia.

   Jeśli natomiast zależałoby to od wynagrodzenia wypłacanego w danym momencie, to taką nadpłatę udziałów należałoby prawdopodobnie (do weryfikacji w statucie) traktować jako udziały nadobowiązkowe. A to oznacza, że będą one podlegać zwrotowi dopiero w momencie jak będzie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok, w którym członek zażądał zwrotu udziałów (pod warunkiem, że udziały nie pójdą na pokrycie start w spółdzielni).

   Zacytuję jeszcze art. 21 prawa spółdzielczego:
   Członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu). Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art. 19 § 2). Sposób i termin zwrotu określa statut.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 21. Kazimierz says:

  czy członek spółdzielni socjalnej musi pracować w spółdzielni

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Członek spółdzielni socjalnej (oczywiście mówimy o osobie fizycznej) powinien w niej pracować. Jest to obowiązek dwustronny (spółdzielnia ma obowiązek zapewnić pracę, a członek tę pracę wykonywać). Ramy tego obowiązku wyznaczają możliwości gospodarcze spółdzielni oraz kwalifikacje osobiste i zawodowe członka (praca w spółdzielni ma odpowiadać tym kwalifikacjom).

   Jeśli zdarzą się okresy bez zatrudnienia, to powinny mieć one charakter przejściowy i muszą być uzasadnione (mogą wynikać np. z trudności gospodarczych spółdzielni).

   Przytoczę jeszcze stosowne przepisy prawa spółdzielczego (art. 182.):
   § 1. Spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy. Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach ustawy odmowa nawiązania stosunku pracy lub pozostawania w takim stosunku stanowi naruszenie istotnych praw i obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa.
   § 2. Członek ma prawo do zatrudnienia stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz aktualnych możliwości gospodarczych spółdzielni.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 22. oendzik says:

  Mam zapytanie odnośnie SPOŁEM PSS (Powszechna Spółdzielnia Spożywców) której Mama jest członkiem ponieważ zakupiła dwa udziały w 1992 roku , jak na dzień dzisiejszy oszacować wartość tych udziałów ? , bierze się pod uwagę wartość nieruchomości i sprzętu jakie współdzielnia posiada i się dzieli przez liczbę liczbę udziałów i wypłaca w zależność kto ile ma ?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Specjalizuję się w spółdzielniach socjalnych, więc nie pomogę w tym temacie.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 23. Władysława says:

  Dzień Dobry.
  Proszę o informacje czy jednostka samorządu terytorialnego będąca jednym z członków założycielskich spółdzielni socjalnej może użyczyć spółdzielni samochód czy musi go wnieść jako wkład rzeczowy ?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak, można użyczyć. Sam wkład również może mieć formę użyczenia.

   Należy przy tym wszystkim pamiętać o skutkach podatkowych wniesienia wkładu / użyczenia.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 24. Pingback: Top 27 Wniosek O Wypłatę Udziałów W Spółdzielni The 151 Top Answers

 25. cair says:

  Proszę o odpowiedz na następujące pytanie — – jeżeli członek Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych odchodzi na emeryturę i wypłaca się jemu wkłady członkowskie. Czy są one ozusowane czy też nie ?

  • Waldek Żbik says:

   Wydaje mi się, że nie, ale sformułowanie “wydaje mi się” jest tutaj adekwatne – specjalizuję się w spółdzielniach socjalnych.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *