Spółdzielnia socjalna a spółka z o.o. non profit. Podobieństwa i różnice. cz. 2

co to jest spółdzielnia socjalna

W ostatnim wpisie opisałem podobieństwa między spółką z o.o. non profit, a spółdzielnią socjalną. Dzisiaj czas na różnice. Dowiesz się również jakie korzyści może mieć stowarzyszenie z założenia jednoosobowej spółki z o.o. Jeśli zastanawiasz się, czy założyć spółkę z o.o. non profit czy spółdzielnię socjalną, ten wpis będzie dla Ciebie pomocny.

Spółdzielnia socjalna a spółka z o.o. non profit. Różnice.

Podstawowa różnica jest taka, że spółdzielnia to zrzeszenie ludzi, a spółka to zrzeszenie kapitału. Z tego wynikają dalsze konsekwencje. Niektóre niuanse w tym zakresie oraz inne istotne różnice znajdziesz w poniższej tabeli.

 
Przedmiot porównania Spółka z o.o. non profitSpółdzielnia socjalna
minimalna liczba założycieli• dwie osoby fizyczne (jest też możliwość założenia spółki z o.o. przez jedną osobę fizyczną, ale trzeba wówczas płacić składki ZUS analogiczne, jak w przypadku samozatrudnienia, więc jest to rzadko wybierana forma) lub
• jedna jakakolwiek osoba prawna (za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o.)
 • pięć osób fizycznych (z czego co najmniej 50% muszą stanowić osoby defaworyzzowane np. osoby bezrobotne lub niepełnosprawne) lub
 • dwie osoby prawne (wyłącznie organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne)
podział dochodu / nadwyżki bilansowej
 • obowiązuje zakaz podziału dochodu pomiędzy wspólników (specyfika przedsiębiorstwa społecznego)
 • zakaz podziału nadwyżki bilansowej pomiędzy członków, przy czym ustawa o spółdzielniach socjalnych precyzyjnie reguluje, na co nadwyżka bilansowa może zostać przeznaczona
  • minimum 40% na fundusz zasobowy
  • minimum 40% na działania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej członków spółdzielni oraz zadania w zakresie pożytku publicznego
  • pozostała część na fundusz inwestycyjny)
minimalny kapitał założycielski
 •  5 tys. zł
 •  brak
minimalna wartość i liczba udziałów
 •  każdy udział jest warty 50 zł
 • każdy wspólnik wnosi kapitał odpowiadający jego udziałowi w spółce (jeśli ktoś ma mieć 50% udziałów, to wnosi 50% kapitału)
 •  wartość jednego udziału oraz liczba udziałów wnoszonych przez członków zależą od postanowień statutu
forma udziału
 • pieniężna lub
 • rzeczowa (dotyczy tradycyjnej rejestracji spółki z o.o.; w przypadku rejestracji spółki przez Internet, możliwe jest wniesienie kapitału wyłącznie w gotówce)
 • tylko pieniężna
 • rzeczowy charakter mogą mieć wkłady
 • o specyfice wszystkich form zaangażowania kapitałowego w spółdzielni socjalnej (udziały, wkłady wpisowe) poczytasz tutaj
koszty rejestracji i zmian wpisu w KRS
 •  tak, koszty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (wraz z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) to kwota 600 zł; zmiany wpisu (wraz z kosztami ogłoszenia w w/w Monitorze) to 350 zł
 •  nie, spółdzielnia socjalna jest zwolniona z tych kosztów
dodatkowe koszty rejestracji
 •  tak, sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, co wiąże się z kosztami średnio od kilkuset do tysiąc kilkuset złotych
 •  nie
specjalne formy wsparcia 
 •  nie
w trakcie rejestracji
 • z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (nie ma takiego tworu w przypadku spółdzielni socjalnej
 • za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie
 • za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie
 • osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego)
kwestia wynagrodzenia członków zarządu
 • w spółce z o.o. oprócz umowy o pracę (choć bywa kwestionowana w spółce z o.o.), umów cywilno-prawnych możliwe jest wynagrodzenie na podstawie uchwały wspólników
 • możliwe jest zatrudnienie członka zarządu na bazie spółdzielczej umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych
kwestia Rady Nadzorczej
 • powinno się ją powołać powyżej 25 wspólników lub w przypadku, gdy kapitał zakładowy przekracza 500 000 zł
 • obowiązkowa:
  • gdy liczba członków spółdzielni przekroczy 15 osób lub
  • jeśli statut tak stanowi w przypadku mniejszej liczby członków
możliwość wynagradzania członków zarządu za udział w posiedzeniach zarządu
 • tak
 • nie
odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania
 • większa niż w przypadku spółdzielni socjalnej
 • jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (art. 299 par. 1 ksh)
 • dotyczy jedynie zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego i jednej sytuacji (więcej o tym tutaj)
podstawa działania
 • umowa spółki, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (są do tego pewne niuanse np. umowa spółki powinna określać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników; w statucie spółdzielni z reguły nie wymienia się jej członków)
 • statut
odpowiedzialność wspólników / członków
 • ograniczona do wysokości wkładów
 • w określonych sytuacjach ta odpowiedzialność może być większa (więcej info),
 • ograniczona do wysokości wniesionych udziałów
równość udziałowców / członków (ich prawi obowiązków)
 •  tak, ale pod warunkiem, że ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej,
 •  tak

 

Jeśli interesują Cię inne formy prawne przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółka z o.o. non profit, to polecam Twojej uwadze poniższy poradnik. 

Bonus dla spółki z o.o. założonej przez stowarzyszenie

Ten rodzaj spółki może być szczególnie atrakcyjny dla stowarzyszeń. W przypadku założenia spółki z o.o. wyłącznie przez stowarzyszenie dochody spółki przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia, pod warunkiem że tym celem jest działalność:

 • naukowa,
 • naukowo-techniczna,
 • oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • kulturalna,
 • w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • obejmująca wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego,

będą zwolnione z podatku dochodowego (dla dociekliwych: art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

To tyle na temat różnić między spółdzielnią socjalną a spółką z o.o.. Jeśli dostrzegasz jeszcze jakieś lub chcesz o coś zapytać, skomentuj poniżej.

Rate this post

2 thoughts on “Spółdzielnia socjalna a spółka z o.o. non profit. Podobieństwa i różnice. cz. 2

 1. ecka24 says:

  Dzień dobry,

  Nurtuję mnie pytanie co w nowej perspektywie OWES-ów oznacza przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne? Czy w przypadku organizacji pozarządowych (prowadzących już działalność odpłatną i nieodpłatną) wystarczającym będzie podjęcie i zarejestrowanie w KRS działalności gospodarczej? A co w przypadku, gdy np. stowarzyszenie prowadzi tylko działalność nieodpłatną, czy żeby stać się przedsiębiorstwem społecznym musi prowadzić działalność odpłatną i działalność gospodarczą?

  Pozdrawiam,
  Ecka24

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Też tak to rozumiem tzn. jeśli NGO prowadzi działalność odpłatną przekształceniem będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności nieodpłatnej przekształceniem może być rozpoczęcie działalności gospodarczej, ewentualnie odpłatnej (o ile w ramach działalności kulturalnej lub oświatowej, bo w tych przypadkach przedsiębiorstwo społeczne nie musi prowadzić działalności gospodarczej). To oczywiście tylko moja opinia i najlepiej dopytać w swoim OWES.
   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *