Książka: Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny. V wydanie (2019 r.)

67,00 

Poradnik zawiera wszystkie najważniejsze informacje, które sam chciałbym mieć, gdy w 2007 r. zakładałem spółdzielnię socjalną.

Poradnik jest kierowany przede wszystkim dla:

  • osób, które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej (osób fizycznych, organizacji pozarządowych czy jednostek samorządu terytorialnego, które chcą założyć spółdzielnię socjalną),
  • osób, które są członkami spółdzielni socjalnej lub ją prowadzą,
  • instytucji i podmiotów wspierających spółdzielnie socjalne lub udzielające dotacji na ten cel (np. ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – OWES, powiatowych urzędów pracy).