O mikrodotacjach na działania w zakresie pożytku publicznego

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Dzisiaj przyjrzymy się możliwościom sfinansowania działań spółdzielni socjalnych w zakresie pożytku publicznego w ramach tzw. mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Kilka miesięcy temu pisałem o tym dlaczego warto realizować zadania w zakresie pożytku publicznego. Zwracałem wówczas uwagę na trwający konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Kilku spółdzielniom socjalnym udało się uzyskać dofinansowanie. Na tym jednak możliwości się nie skończyły. Co możemy zrobić w tym momencie?

Tytułem wstępu, czyli o priorytecie I Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wyodrębniono priorytet I, którego realizacja w całości odbywać się będzie za pośrednictwem tzw. „regrantingu”. Oznacza to, że w konkursie wyłonieni zostali operatorzy regionalni, którzy są zobowiązani do dalszej dystrybucji środków.

Kierunki działań w priorytecie I to:

 • zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych,
 • animowanie działań samopomocowych,
 • wspieranie młodych organizacji pozarządowych.

Podstawowym narzędziem służącym stymulowaniu aktywności obywatelskiej będą mikrodotacje.

Jak jest kwota mikrodotacji?

Kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000 zł. Można ubiegać się o mikrodotacje kilka razy, przy czym podmioty które otrzymały mikrodotację mogą ubiegać się o nią ponownie dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Nie są to oszałamiające pieniądze, jednak wystarczające by zrobić coś ciekawego dla otoczenia spółdzielni socjalnej.

Kto może się ubiegać?

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r. (str. 46) podmiotami objętymi wsparciem są:

 1. grupa nieformalna – to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej (grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego),
 2. grupa samopomocowa – to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
 3. młoda organizacja pozarządowa – to organizacja, która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację (ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł).

Zapytasz – a gdzie są spółdzielnie socjalne? Nie są one tutaj wprost wymienione. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by np. dwóch członków spółdzielni razem z dowolną osobą fizyczną (np. klientem spółdzielni, przedstawicielem organizacji, z którą spółdzielnia współpracuje lub pracownikiem urzędu miasta) stworzyły grupę nieformalną. Wystarczą do tego dowolne trzy osoby fizyczne.

W praktyce (w woj. świętokrzyskim) spotkałem się również z rozwiązaniem, w którym o środki ubiega się grupa nieformalna w porozumieniu z organizacją pozarządową lub innym, posiadającym osobowość prawną, podmiotem uprawnionym do aplikowania o środki w ramach FIO (czyli m.in. spółdzielnią socjalną).

Gdzie należy się zgłosić?

Po dalsze informacje należy udać się do podmiotu, który został wybrany w danym województwie jako operator mikrodotacji. Listę tego rodzaju podmiotów znajdziesz tutaj. Dodam jeszcze, że pierwsze mikrodotacje będą dzielone już w tym roku. Przykładowo w woj. świętokrzyskim pierwszy konkurs wystartuje w sierpniu.

Tryb przyznawania mikrodotacji w skrócie

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r. (str. 47) tryb przyznawania mikrodotacji będzie następujący:

 • operator opublikuje ogłoszenie o naborze ofert przynajmniej na swojej stronie internetowej,
 • ogłoszenie to zawiera m.in.: rodzaj zadania, wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji, terminy oraz warunki składania aplikacji, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów;
 • podmioty aplikujące o przyznanie mikrodotacji składają ofertę posługując się uproszczonym formularzem wniosku o dotację przygotowanym przez operatora,
 • operator dokonuje wyboru projektów na podstawie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w treści ogłoszenia,
 • po dokonaniu wyboru projektów przeznaczonych do dofinansowania operator zawiera niezwłocznie pisemne umowy z projektodawcami,
 • operator jest zobowiązany do udzielenia podmiotowi, którego projekt nie został przeznaczony do dofinansowania, informacji nt. oceny jego oferty,
 • w przypadku dofinansowania projektu, którego realizatorem jest grupa nieformalna, umowa zawierana jest między operatorem a liderem (lub liderami) grupy nieformalnej.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Mikrodotacje:

 • będą przyznawane przez trzy kolejne lata tj. 2014, 2015 i 2016 r. m.in. przez podmioty wybrane w tym roku,
 • muszą zostać wykorzystane do końca roku kalendarzowego w którym zostały przyznane (czyli jeśli dostaniesz mikrodotację we wrześniu b.r. musisz wydać te pieniądze do 31 grudnia b.r.),
 • przyznawane będą w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję.

To tyle nt. możliwości włączenia się spółdzielni socjalnych w mikrodotację i realizacji zadań w zakresie pożytku publicznego. Przypominam, że mile widziana jest popularyzacja tego tekstu oraz dzielenie się doświadczeniem, zwłaszcza jeśli uda Ci się z tych mikrodotacji skorzystać.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *