Magia prezentów, nie tylko w Święta…

Zbliżają się Święta. To czas m.in. dawania sobie prezentów. Jak mogłaby wyglądać sytuacja spółdzielni socjalnej, gdyby odpowiednie instytucje chciały ją obdarować? Dzisiaj przyjrzymy się, co mogłoby się stać gdyby urząd prac, gmina, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej itd. stały się św. Mikołajem dla spółdzielni socjalnej.

[Wpis zaktualizowany 15.12.2017 r.]

Pieniądze, zlecenia i inne udogodnienia

Rozważmy przykład Spółdzielni Socjalnej „Kolory Smaku” – w końcu branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej popularnych. Na co może liczyć ta spółdzielnia? Więc:

  • spółdzielnia bierze udział w projekcie i otrzymuje dotację ze środków unijnych – wsparcie finansowe na zakup wyposażenia kuchni oraz dostosowanie lokalu; łącznie 126 tys. zł (ponad 25 tys. na członka założyciela /  pracownika spółdzielni; grupa liczy 5 osób); jednocześnie w ramach projektu spółdzielnia otrzymuje wsparcie pomostowe, czyli 10 tys. zł / miesiąc (2 000 x 5 osób), które przeznacza na pokrycie kosztów bieżących – w naszym przypadku będzie to leasing samochodu osobowego (brakło środków z dotacji na jego zakup) oraz koszty mediów (więcej informacji w tym temacie znajdziesz tutaj); w ramach wsparcia pomostowego spółdzielnia nie pokrywa składek ZUS, więc…
  • urząd pracy na podstawie umowy przekazuje co miesiąc zaliczki na poczet zapłaty składek ZUS spółdzielni socjalnej, czyli co miesiąc ponad 3 tys. zł wędruje na konto spółdzielni socjalnej (ZUS liczony od minimalnej pensji x 5 osób) i tak przez dwa lata, a w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy (więcej informacji o refundacji składek ZUS w spółdzielni socjalnej),
  • urząd miasta wynajmuje lokal naszej spółdzielni za symboliczną złotówkę, spółdzielnia pokrywa tylko koszty mediów,
  • spółdzielnia otrzymuje zlecenia od urzędu miasta (obsługa gastronomiczna spotkania wigilijnego oraz kilku dużych imprez okolicznościowych w przyszłym roku; oferta spółdzielni została wybrana w przetargu z tzw. klauzulą społeczną) oraz instytucji realizującej projekt finansowany ze środków unijnych (obsługa gastronomiczna szkoleń w najbliższych miesiącach),
  • po kilku miesiącach spółdzielnia stwierdza, że warto rozszerzyć zakres działalności o pieczenie ciast i postanawia przyjąć do swojego grona osobę niepełnosprawną wraz z dotacją z PFRON; oznacza to, że spółdzielnia zostaje zasilona kolejnym kapitałem – pod 50 tys. zł.

Działania w zakresie pożytku publicznego

Dodatkowo Spółdzielnia socjalna „Kolory Smaku” podejmuje działania w zakresie pożytku publicznego, czyli będzie robić coś dla swojego otoczenia. I oczywiście tutaj również ze 100% skutecznością:

  • przygotowuje wniosek o dotację do urzędu miasta, podpisuje umowę i realizuje kilkugodzinne spotkania nt. zdrowego odżywiania dla różnych grup mieszkańców (m.in. przedszkolaków, matek oraz osób starszych),
  • wspólnie z partnerem przygotowuje wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i otrzymuje dofinansowanie na realizację projektu; zadania spółdzielni będą polegać np. na prowadzeniu warsztatów kulinarnych dla samotnych rodziców z szybkiego przygotowywania zdrowych posiłków.

Nierealne? Nie, jest to jak najbardziej realne, jednak mało prawdopodobne. Niezależnie od tego warto wiedzieć na co i od kogo można liczyć. Tylko wtedy będziesz w stanie „wychodzić” odpowiednie udogodnienia. Prawda też jest taka, że możliwość skorzystania z tych „prezentów” zależy w dużym stopniu od samych spółdzielców – trzeba umieć przekonać zainteresowane podmioty, ze warto pomóc spółdzielni socjalnej oraz np. przygotować dobry wniosek o dotacje czy biznes plan.

I na koniec jeszcze jedna rzecz, którą będę powtarzał bez końca 🙂 nawet tak szerokie wsparcie, bez przemyślanego i dopracowanego pomysłu na biznes oraz zgranego zespołu, nie zapewni nam trwałości wspieranej spółdzielni socjalnej.

Życzę Wam więc współgrania tych trzech elementów: dobrego pomysłu, zgranego zespołu i realnego wsparcia 🙂 I oczywiście Wesołych Świąt i spełnienia wszystkich planów (nie tylko spółdzielczych:)) w Nowym Roku 🙂

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *