Likwidacja spółdzielni socjalnej. Odpowiadam na pytania czytelników.

zakończenie działalności spółdzielni socjalnej

Dzisiaj zapraszam do przyjrzenia się odpowiedziom na najczęściej pojawiające się pytania dot. likwidacji spółdzielni socjalnej.

Na początek przypominam, że o likwidacji spółdzielni socjalnej pisałem już trzykrotnie:

A teraz czas na pytania i odpowiedzi…

Ile trwa likwidacja spółdzielni socjalnej i dlaczego tak długo?

Generalnie trzeba liczyć na cały proces ok. 9-12 miesięcy, ale dużo będzie zależeć m.in. od:

 • wielkości majątku spółdzielni, którzy ma zostać sprzedany w procesie likwidacji,
 • stopnia trudności w upłynnieniu majątku, np. niektóre środki trwałe trudno będzie sprzedać (słyszałem o spółdzielni socjalnej, która w procesie likwidacji sprzedawała kajaki), co będzie wydłużać cały proces,
 • sprawności działania samego likwidatora.

Poza tym w całym procesie jest jeden istotny kamień milowy, który będzie miał wpływ na czas trwania likwidacji. Jest to ogłoszenie w Monitorze Spółdzielczym informacji o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Po tym ogłoszeniu wierzyciele mają 3 miesiące na zgłaszanie wierzytelności. Z drugie strony wypłata udziałów nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od tego ogłoszenia (art. 125 §3 prawa spółdzielczego).

Zakładając, że z reguły po II uchwale w sprawie likwidacji mija mniej więcej miesiąc do momentu ww. ogłoszenia w Monitorze Spółdzielczym, to mamy minimalną długość trwania procesu likwidacji w postaci 7 miesięcy.

Na pocieszenie dodam, że znam 1-2 przypadki, w których proces likwidacji został zakończony w 5-6 miesięcy (nie było wypłaty udziałów lub sąd nie zwrócił uwagi na ww. przepis).

Warto zauważyć, że skomplikowanie powyższego procesu wynika z faktu, że spółdzielnia ma osobowość prawną, a nie z jakiś specjalnych przepisów dot. spółdzielczości socjalnej. Innymi  słowy, podobny proces trzeba przejść chcąc zlikwidować np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym przypadku odpadnie nam tylko lustracja, która jednak nie musi wydłużać likwidacji).

Ile kosztuje likwidacja spółdzielni socjalnej?

Z reguły jest to koszt kilku tysięcy złotych (powyżej 5 tys. zł). Składa się na to głównie:

 • koszt sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień rozpoczęcia likwidacji / zakończenia likwidacji (z reguły ok. łącznie 500-600 zł netto),
 • koszt ogłoszenia w Monitorze Spółdzielczym informacji o rozpoczęciu likwidacji (koszt 250 zł netto),
 • koszt archiwizacji dokumentacji (z reguły minimum 500 zł netto, ale zależy to oczywiście od ilości tej dokumentacji)
 • wyrobienie nowych pieczątek spółdzielni z racji zmiany nazwy spółdzielni (kilkadziesiąt złotych),
 • koszt lustracji (ok. 3,5 tys. zł).

Do tego dojdzie jeszcze koszt likwidatora (stawki rynkowe zaczynają się od 1,5 tys. zł netto za przeprowadzenie likwidacji, ale słyszałem też o kosztach na poziomie kilkunastu tysięcy złotych), koszt prowadzenia księgowości w okresie likwidacji, koszt ewentualnego czynszu czy pracowników (jeśli ich zatrudnienie jest niezbędne do prowadzenia likwidacji).

Czy to musi tyle kosztować?

Przyglądając się powyższym kosztom można poszukać oszczędności. Przykładowo:

 • likwidatorem może być były prezes zarządu lub członek spółdzielni (decyzję w tym zakresie podejmuje walne zgromadzenie), którzy czasami podejmują się tej roli za mniejsze lub nawet bez wynagrodzenia,
 • siedzibę spółdzielni można zmienić na kilka miesięcy i zarejestrować ją na prywatny dom, czy na inkubator przedsiębiorczości (mniejszy koszt czynszu).

Czy lustracja spółdzielni socjalnej w likwidacji jest naprawdę konieczna?

Tak, gdyż przewiduje to wprost prawo spółdzielcze. Sąd w zasadzie nie powinien wykreślić spółdzielni bez protokołu z lustracji. I taka jest praktyka zdecydowanej większości sądów.

Prawo spółdzielcze art. 91:

§ 1 Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

§ 11. W spółdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także w spółdzielniach w stanie likwidacji, lustrację przeprowadza się corocznie.

Uczciwość jednak wymaga, by wspomnieć, że słyszałem o 1-2 przypadkach, w których sąd na wniosek spółdzielni wykreślił ją bez przeprowadzania lustracji. Uważam jednak, że są to wyjątki potwierdzające regułę. Innymi słowy, moim zdaniem nie warto liczyć na to, że sąd zdecyduje się wykreślić spółdzielnię niezgodnie z prawem spółdzielczym.

Jakie są inne opcje, jeśli nie chcemy przeprowadzać likwidacji?

Pisałem już o tym tutaj. Dodam tylko, że nie ma możliwości prostego (bez likwidacji, sprzedaży majątku i powołania nowego podmiotu) przekształcenia spółdzielni socjalnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, fundację czy w jakikolwiek inny podmiot.

Mogę Ci pomóc w całym procesie…

Jeśli zdecydujesz się na likwidację, koniecznie do mnie napisz. Mam opracowany pakiet likwidacyjny (opis likwidacji – 60 str. + kilkanaście plików z wzorami i przykładami dokumentów), który co prawda nie jest jeszcze skończony w 100%, ale udostępniam go na szczególnych warunkach (kilkanaście podmiotów już skorzystało z tych plików). Zainteresowana/y? Odezwij się, a przekażę szczegóły.

To tyle odpowiedzi na pytania dot. likwidacji spółdzielni socjalnej. Zachęcam standardowo do dzielenia się swoim doświadczeniem (jak u Ciebie przebiega likwidacja? jakie oszczędności udało Ci się znaleźć?) i popularyzowaniem wpisu np. w mediach społecznościowych.

 

5/5 - (1 vote)

19 thoughts on “Likwidacja spółdzielni socjalnej. Odpowiadam na pytania czytelników.

 1. Kuba says:

  Fajny blog. Pracuję od 5 miesięcy w Spółdzielni Socjalnej Forum w Zabrzu, wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, w tym są u nas zatrudnione osoby chore psychicznie, jesteśmy asystentami osób niepełnosprawnych i starszych. Ciężka praca – fizycznie i psychicznie. Nisko płatna jak na wymagania, 2 osoby już odeszły, ale jest wielka satysfakcja z pomagania.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Dziękuję za komentarz i opinię.

   pozdrawiam serdecznie i życzę wytrwałości,
   Waldek Żbik

 2. Ula says:

  Dzień dobry,
  mam pytanie – jeśli spółdzielnia nie posiada środków na działalność, to skąd ma wziąć kilkanaście tysięcy na lustrację?
  Pozdrawiam

 3. Spółdzielnia Socjalna says:

  chcę umieścić ogłoszenie o likwidacji socjalnej w Biuletynie Spółdzielczym, moje pytanie:
  1. Ile to kosztuje? może jest bezpłatne tak jak ogłoszenia w KRS?
  2. Czy składa się w tej sprawie jakiś wniosek o publikacje ogłoszenia , tak jak dla spółek z o.o. w monitorze sądowym i gospodarczym?
  bardzo proszę o pilną podpowiedź, z góry DZIĘKUJĘ.

 4. Kasia says:

  Witam jak liczylam koszty likwidacji naszej Spoldzielni to wychodzi okolo 100000,00zl przez okres 9mc trwania likwidacji.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Kasiu,

   100 tys. zł? Jakaś maskara. Co się składa na ten koszt w Waszym przypadku?

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 5. Anna says:

  Chciałabym się dowiedzieć czy pracownikom nie będącym członkami spółdzielni w razie jej likwidacji należy się udział w zyskach

  • Waldemar Żbik says:

   Rozumiem, że chodzi o podział majątku na koniec likwidacji… Nie raczej nie, choć jest to decyzja walnego zgromadzenia, więc nie jest to wykluczone. Oczywiście proszę pamiętać, że jeśli spółdzielnia korzystała z Funduszu Pracy, to podzielić można tylko 20% środków pozostałych na koniec procesu likwidacji.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 6. adam says:

  jak kształtują się obecnie w 2020 koszty likwidacji spółdzielni socjalnej? Czy nadal tak wysokie czy jakieś może zmiany zaszły

 7. Ecka says:

  Dzień dobry,

  Panie Waldemarze, czy jest możliwość, żeby spółdzielnia socjalna za pośrednictwem Krajowej Rady Spółdzielczej lub związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, wystąpiła do sądu o wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, ponieważ zaprzestała swojej działalności i nie posiada majątku oraz niespłaconych zobowiązań.
  W jednym z artykułów wspominał Pan o tym i nie wiem, czy istnieje już taka możliwość?

  Pozdrawiam,
  Ecka

 8. Spółdzielnia Socjalna says:

  na dzień 31.12.2020r. chcielibyśmy zakończyć likwidację spółdzielni socjalnej. Kiedy zwołuje się Walne w tej sprawie. Chodzi mi o kolejność działań. Co z wypłatą ewentualnych udziałów . Rozumie, że przed sporządzeniem bilansu zamknięcia. co z prowizjami za zamknięcie rachunku bankowego.
  Proszę o opisanie kolejności powyższych działań. Wszędzie jest to bardzo ogólnikowo opisane.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Aby zatwierdzić sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji bilans ma być zerowy (brak majątku, brak funduszy, brak zobowiązań). Spotkałem się z rozwiązaniem, w którym walne zwoływane jest na konkretny dzień (w Waszym przypadku byłby to 31.12). Najpierw podejmowana jest decyzja o zwrocie udziałów, ew. podziale majątku (jeśli dotyczy), następnie jest robiona przerwa w obradach, podczas której są robione przelewy, następnie księgowa robi odpowiednie zapisy na kontach księgowych i sporządza sprawozdanie na dzień zakończenia likwidacji (bilans zerowy).

   Nie wiem tylko kiedy otrzymacie potwierdzenie opłaty za rachunek bankowy. Jeśli 1.01 to raczej nie zatwierdzicie sprawozdania na 31.12 (upewnijcie się u księgowej).

   Oczywiście zwołanie walnego tak jak zawsze (zawiadomienia do członków / Krajowej Rady Spółdzielczej; sposób powiadomienia i termin zgodny ze statutem).

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 9. Iza says:

  A ja mam takie pytanie: przeczytałam u Pana, że sprawozdanie na dzień zakończenia likwidacji likwidator przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia, a jak jest z bilansem otwarcia likwidacji, czy też musi być zatwierdzone przez walne zgromadzenie?

  • Waldek Żbik says:

   Dzień dobry,

   Sprawozdanie finansowe na dzień rozpoczęcia likwidacji również podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 10. Artur K says:

  Przydatne informację. Czeka nas likwidacja, a dzięki materiałom że strony wiemy co i jak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *