Jak zlikwidować spółdzielnię socjalną? cz. 2

zakończenie działalności spółdzielni socjalnej

Postanowiłem dokończyć temat likwidacji spółdzielni socjalnej. Ostatnio zakończyliśmy na obowiązkach zgłoszeniowych związanych z rozpoczęciem likwidacji i innych obowiązkach likwidatora. Co jeszcze musi być zrobione by zakończyć ten proces?

Lustracja

Musimy pamiętać, że do całkowitego zakończenia procesu likwidacji spółdzielni socjalnej i wykreślenia spółdzielni z rejestru konieczne będzie przeprowadzenie lustracji (art. 91 § 1 prawa spółdzielczego: Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji).

Przypominam, że lustracja wykonywana jest na wniosek spółdzielni socjalnej. Należy go złożyć do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych lub Krajowej Rady Spółdzielczej. W/w organizacje wyznaczają lustratora lub lustratorów. Koszt lustracji ponosi spółdzielnia.

Zatwierdzenie sprawozdań na dzień zakończenia likwidacji spółdzielni socjalnej

Po zakończeniu likwidacji likwidator przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie ze swoich działań. Walne musi te sprawozdania zatwierdzić.

Walne podejmuje też uchwały o wypłacie udziałów członkom spółdzielni oraz o podziale środków pozostałych po likwidacji i wypłacie udziałów. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z prawem spółdzielczym wypłata udziałów członkom spółdzielni nie może nastąpić szybciej niż w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wzywającego wierzycieli w Monitorze Spółdzielczym.

Warto też wspomnieć, że jeżeli zwołanie walnego zgromadzenia napotyka poważne trudności, likwidator przedstawia sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia związkowi rewizyjnemu, w którym spółdzielnia jest zrzeszona (dla dociekliwych: art. 126 § 2 prawa spółdzielczego).

Wniosek o wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego

Po zatwierdzeniu w/w sprawozdania likwidator zgłasza do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wykreślenie spółdzielni socjalnej z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przekazuje księgi i dokumenty zlikwidowanej spółdzielni do przechowania (do Krajowej Rady Spółdzielczej, ewentualnie wyspecjalizowanej firmy).

Załącznikami do wniosku likwidatora o wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2) powinny być następujące dokumenty:

 • odpisy zawiadomień o ostatnim walnym zgromadzeniu członków spółdzielni wraz z dowodami nadania,
 • protokół ostatniego walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej w likwidacji wraz z listą obecności,
 • sprawozdanie finansowe spółdzielni socjalnej w likwidacji od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zakończenia,
 • sprawozdania likwidatora z działalności za okres od rozpoczęcia do zakończenia likwidacji,
 • uchwała ostatniego walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,
 • uchwała ostatniego walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania likwidatora z działalności,
 • protokół z przeprowadzonej lustracji spółdzielni socjalnej w likwidacji,
 • uchwała o wypłacie udziałów członkom spółdzielni,
 • uchwała ostatniego walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej w likwidacji o podziale środków pozostałych po likwidacji i wypłacie udziałów,
 • protokół przekazania akt spółdzielni w likwidacji do archiwum wraz z odpisem dowodu opłacenia za cały okres przechowywania,
 • odpis ogłoszenia i dowodu wniesienia opłaty w Monitorze Spółdzielczym (dot. zawiadomienia o otwarciu likwidacji spółdzielni i wezwania wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia).

Warto również dodać, że jeden egzemplarz spisu zdawczo–odbiorczego przekazanej dokumentacji likwidator przekazuje do Krajowej Rady Spółdzielczej. Oczywiście wcześniej trzeba przygotować i przekazać księgi i dokumenty zlikwidowanej spółdzielni do przechowania.

Ogłoszenie wykreślenia przez sąd

Wykreślenie powinno być ogłoszone przez Sąd (w tym celu Sąd wydaje stosowne postanowienie).

Co dalej?

Po prawomocnym wykreśleniu spółdzielni likwidator zawiadamia o tym fakcie co najmniej:

 • Krajową Radę Spółdzielczą,
 • Związek Rewizyjny, do którego spółdzielnia należała,
 • bank prowadzący rachunek spółdzielni.

To tyle na temat likwidacji spółdzielni socjalnej.

Chcesz wiedzieć więcej?

[Aktualizacja 17.11.2015]

W związku z licznymi pytaniami czytelników bloga, kilka miesięcy temu zacząłem przygotowywać szczegółowy opis procesu likwidacji spółdzielni socjalnej wraz ze wzorami dokumentów. Pakiet ten jest obecnie testowany podczas likwidacji dwóch spółdzielni socjalnych we wschodniej Polsce. Następnie zostanie rozbudowany i pojawi się w sprzedaży za pośrednictwem tej strony. Jeśli chcesz otrzymać informację na ten temat, napisz do mnie już teraz (nic tak nie motywuje do pracy, jak zainteresowanie klientów :)).

[Aktualizacja 2.06.2016]

Po pierwszych informacjach zwrotnych i wprowadzeniu zmian w pakiecie, postanowiłem udostępnić go na szczególnych warunkach, mimo że praca nad nim nie jest jeszcze ukończona. Jeśli jesteś zainteresowany/a, koniecznie napisz do mnie, a przekażę Ci szczegółowe informacje.

 

Rate this post

45 thoughts on “Jak zlikwidować spółdzielnię socjalną? cz. 2

 1. Janusz says:

  No tak. I dlatego życie pokazało, że przepisy są do d..py.
  Dzisiaj kilkadziesiąt, a śmiem twierdzić, że i więcej spółdzielni, którym się nie udało nigdy nie będą jej likwidowali. Krajowa Rada Spółdzielcza domaga się lustracji prze likwidacją. A te spółdzielnie już dawno nic nie mają. Paranoja jakaś. Koniecznie trzeba wprowadzić projekt/program wspierający likwidację spółdzielni socjalnych. Wyczyścić ten rejestr spółdzielni nieaktywnych i pokazać, ile, i w jaki sposób funkcjonują te co zostały. Pozdrawiam. Janusz Sulczewski. Żarska Spółdzielnia Socjalna. Żarska Spółdzielnia Socjalna “BIS”. https://www.facebook.com/herbaciarnia.zary?ref=hl

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Dziękuję za komentarz. Faktycznie przydałoby się uproszczenie przepisów dot. likwidacji, zwłaszcza w niektórych przypadkach. Co do samej lustracji przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego, to może mieć o tyle sens, że pozwala uniknąć błędów w samym procesie likwidacji.

   pozdrowienia,

 2. Anna says:

  Dzień dobry
  bardzo praktyczny wpis!
  Chciałabym dopytać o kilka rzeczy. W przypadku spółdzielni, która nie ma już majątku (oprócz pieniędzy, na koncie i w gotówce), jedynymi zaś zobowiązaniami będą koszty wypowiedzenia umowy o pracę (też spłacone w ciągu kilku tygodni) – czy należy także czekać te 3 miesiące? Brak zobowiązań będzie widać w sprawozdaniu z otwarcia likwidacji.
  De facto zatem będzie sprawozdanie na dzień otwarcia likwidacji, potem plan likwidacji, który będzie właściwie zawierał tylko spłatę wypowiedzenia oraz koszty likwidacji (Monitor, przechowywanie, likwidator, koszty administracyjne typu znaczki, itp.), a zaraz potem drugie sprawozdanie z zamknięcia likwidacji?
  Zatem potrzebne są dwa Walne w celu zatwierdzenia obu powyższych?
  I jeszcze pytanie o zwrot udziałów – skoro może to nastąpić po 6 miesiącach – to kto je wypłaci? Czy awansem nie można tego zrobić wcześniej? Przecież konto będzie już zlikwidowane.
  Ostatnie pytanie – jeśli likwidatorem będzie członek zarządu, to czy należy zgłosić w KRS zmianę funkcji i dopiero po zmianie wpisu rozpocząć likwidację? W kwestii tempa likwidacji to wychodzi na to samo, gdyby likwidatorem nie była osoba z zarządu.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Już odpowiadam:
   1. W każdym przypadku należy ogłosić w Monitorze Spółdzielczym zawiadomienie o otwarciu likwidacji i wezwać wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy (art. 122 pkt. 3 prawa spółdzielczego). Nie ma od tego wyjątku. Jest to ważne również z p.w. odpowiedzialności likwidatora.
   2. Sprawozdanie z zamknięcia likwidacji nie będzie “zaraz potem”, chociażby z uwagi na punkt powyżej + przepis (art. 125, par. 3), który mówi, że udziały nie mogą być wypłacone szybciej niż w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia, o którym pisałem powyżej.
   3. Tak, potrzebne są dwa walne, z uwagi na punkt powyżej.
   4. Nie można zrobić tego szybciej. Nie rozumiem pytania “kto je wypłaci”. Przecież dalej będzie likwidator spółdzielni.
   5. Najpierw są dwie uchwały o likwidacji, a dopiero potem (można to zrobić na drugim walnym) wyznacza się likwidatora i zgłasza się go do KRS.

   Mam nadzieję, że będzie to dla Pani jaśniejsze.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

   • Anna says:

    Dziękuję za odpowiedzi.
    Zacznę od pkt. 5 😉 – chodzi mi o to, czy – przy założeniu, że likwidatorem będzie np. prezes zarządu – wystarczy dołączyć do formularza krs z-61 formularz krs zr czy także krs zk? W przypadku osoby z zewnątrz to jest proste, oba formularze są niezbędne, bo reprezentować Spółdzielni nie będzie już prezes, zatem i zk i zr (zgłoszenie likwidatora) są niezbędne. A w przypadku gdy prezes tylko zmienia funkcję, tj. staje się likwidatorem?
    Moje pytanie o termin wypłaty wynika stąd, że, o ile dobrze rozumiem, likwidator powinien sporządzić drugie sprawozdanie, zamykające likwidację, jak najszybciej. Nawet przyjmując okres wymaganych 3 miesięcy, walne zatwierdzające owe sprawozdanie odbędzie się szybciej, niż termin 6 miesięcy od ogłoszenia wzywającego wierzycieli. Zatem droga do złożenia krs x-2 jest otwarta dużo szybciej. Wszystkie formalności załatwione (wypowiedziana umowa najmu lokalu, konto zamknięte, itp.). Czyżby zatem likwidator musiał czekać ponad 2 miesiące tylko po to, aby wypłacić udziały?
    Jeśli tak jest, to koszty likwidacji rosną – najem lokalu, opłata za konto bankowe, za telefon, itp. za kolejne miesiące. Niestety nie dziwi mnie, że wiele spółdzielni woli “wisieć” w rejestrze, niż się zlikwidować 🙁

    • Waldemar Żbik says:

     Witam ponownie,

     Należy złożyć zarówno KRS ZR (wpisanie informacji o likwidatorze), jak i ZK (wykreślenie zarządu i osób wchodzących w jego skład), niezależnie od tego, kto będzie pełnił funkcje likwidatora.

     Co do wypłaty udziałów, ja spotkałem się z rozwiązaniem, w którym wypłata udziałów następuje na podstawie decyzji walnego zgromadzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji. Skoro ustawa (art. 125 par. 3 prawa spółdzielczego) mówi, że wypłaty tej nie można dokonać wcześniej niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wzywającego wierzycieli, to zakładam że trzeba te 6 miesięcy poczekać. W innym przypadku faktycznie nie miałby kto ich wypłacać.

     Musimy tez pamiętać o brzmieniu art. 125 § 4 prawa spółdzielczego: Wierzyciele, którzy zgłosili wierzytelności po upływie tego terminu (6 miesięcy – przyp. WZ), mogą ich dochodzić z nierozdzielonego jeszcze majątku spółdzielni. Oznacza to (tak przynajmniej to rozumiem), że przez 6 miesięcy nie możemy tego majątku podzielić, czyli nie możemy też zatwierdzić sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji i podjąć decyzji co z pozostałym majątkiem, A to zamyka nam drogę do złożenia KRS X-2.

     Pytanie: co w takim razie można zrobić by zminimalizować koszty? Np. na pewno bez telefonu na spółdzielnię da się funkcjonować. Można też zmienić siedzibę spółdzielni w likwidacji (np. na dom / mieszkanie prywatne – unikniemy kosztów czynszu).

     pozdrowienia,
     Waldek Żbik

 3. Patrycja says:

  Dzień dobry 🙂
  Ja chciałabym zapytać o to czy likwidator może zrezygnować ze swoich obowiązków?
  I czy w takiej sytuacji istnieją jakieś przepisy, które zobowiązywałyby Sąd do wyznaczenia nowego likwidatora?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Patrycjo.

   Oczywiście likwidator może zrezygnować, natomiast powinien w takiej sytuacji zwołać walne zgromadzenie spółdzielnie, które przyjmie jego rezygnację i wyznaczy nowego likwidatora.

   Co do sądu, to nie znam takiego trybu, natomiast w określonej sytuacji kurator ustanowiony przez sąd może podjąć działania zmierzające do likwidacji osoby prawnej (art. 29 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 4. Marcin says:

  Witam

  Chciałbym się dowiedzieć, czy lustracja w trakcie likwidacji musi być przeprowadzona raz na rok kalendarzowy czy normalny? Jeżeli załóżmy mieliśmy lustrację w czerwcu b.r. to czy jeżeli zamkniemy spółdzielnię w lutym 2017 r. to czy będziemy musieli poddać się lustracji?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Panie Marcinie,

   Ustawa mówi o lustracji corocznej w przypadku spółdzielni pozostającej w stanie likwidacji. Moim zdaniem, jeśli zdążycie z wykreśleniem z KRS do czerwca 2017 r., to nikt nie będzie wymagał kolejnej lustracji.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

 5. Marcin says:

  Też tak myślałem 🙂 Dziękuję za potwierdzenie.

  Pozdrawiam

 6. Krzysztof says:

  Dzień dobry,

  chciałem podpytać o sytuację, w której likwidacja spółdzielni socjalnej nie wynika z zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i kłopotów finansowych, lecz wręcz przeciwnie – działalność spółdzielni okazuje się na tyle dużym sukcesem, że przedsiębiorstwo zaczyna “puchnąć” ponad liczbę 50 osób i chce się dalej rozwijać. Czy w takiej sytuacji proces likwidacji jest identyczny (włączając w to sprzedaż majątku i np. zwrot 80% w związku z dotacją) czy też istnieje jakaś forma przekształcenia spółdzielni socjalnej np. w spółdzielnię pracy, gdzie nie ma limitu członków?

  I przy okazji drugie pytanie – czy w przypadku likwidacji spółdzielni, która korzystała z dotacji z UE, zależy liczyć się ze zwrotem 80% czy dotyczy to tylko dotacji krajowych? I czy formuła zwrotu jest bezterminowa czy dotyczy jakiegoś konkretnego okresu (przykładowo czy zwrot z majątku jest konieczny gdy spółdzielni jest likwidowana np. 10 lat po otrzymaniu dotacji)?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Panie Krzysztofie,

   Niestety nie ma specjalnej ścieżki likwidacyjnej na taką okazję. Zakładam, że w takiej sytuacji można sprzedać majątek do nowo utworzonego podmiotu, jednak w pierwszej kolejności rozważyłbym podział na dwie spółdzielnie socjalne. Ustawa o spółdzielniach socjalnych nie przewiduje przekształcenia spółdzielni w inną formę prawną.

   Co do drugiego pytania, to w tej sprawie interpretacje są różne np. komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych mówi, że środki pozostające po procesie likwidacji (w przypadku korzystania z jakichkolwiek dotacji) będą zawsze podlegały zwrotowi w 80% (bez względu na to ile czasu upłynęło). Ja z kolei mam interpretacje, że można je w takiej sytuacji podzielić pomiędzy członków. Wszystko przez nieprecyzyjne zapisy ustawy.

   Spodziewać się też można zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych, zgodnie z którymi w przypadku korzystania z (jakichkolwiek) dotacji, środki pozostające po procesie likwidacji w większej części będzie trzeba oddać, chyba że minie 5 lat.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

   • Ewa says:

    Nie rozumiem, po co likwidować “interes”. który tak świetnie prosperuje. Czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem dokonanie podziału (powstanie de facto spółdzielnia – córka) z zarządem tak wybranym dla tej nowej, by z pełnym zaufaniem funkcjonować dalej? Pozdrawiam

    • Waldemar Żbik says:

     Dzień dobry Pani Ewo,

     Też sugerowałem powyżej wzięcie pod uwagę podziału spółdzielni. W sumie mogłoby to być też tak, że spółdzielnia zakłada np. spółkę z o.o. non profit, do której wydziela część działalności, o ile oczywiście spółdzielnia “matka” w dalszym ciągu będzie spełniała wszystkie wymogi ustawowe.

     pozdrawiam serdecznie,
     Waldek Żbik

 7. Magdalena says:

  Dzień dobry,

  Jestem w trakcie likwidacji spółdzielni socjalnej i mam pytanie: czy do wykreślenia spółdzielni ( druk krs-x2) należy OBOWIĄZKOWO dołączyć wszystkie dokumenty, które wymienił Pan w artykule powyżej? Pytam, gdyż dla Zarządu słowo “powinno się” nie oznacza obowiązku. Czy istnieje jakiś spis obowiązkowych załączników do tego dokumentu?

  dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.
  Magdalena

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Magdo,

   Faktycznie “powinno się” nie jest precyzyjnym określeniem 🙂 To jest komplet dokumentów, który jest wymagany przez sądy, więc należy go traktować jako obligatoryjny (z wyjątkiem ostatniej kropki, bo zmieniły się przepisy i nie ma już tamtego “jednego okienka”). Ewentualne wyjątki od tego pojawiają się rzadko.

   A który dokument wzbudził kontrowersje?

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

   • Magdalena says:

    Panie Waldku,

    Dziękuję za ekspresową odpowiedź. Zarząd miał nadzieję na pominięcie spośród wymienionych dokumentów protokołu z lustracji 🙂

    pozdrawiam,
    Magda

    • Waldemar Żbik says:

     Tak się właśnie spodziewałem 🙂 Znam 1 czy 2 przypadki, gdzie sąd na wniosek spółdzielni, wykreślił ją bez tego protokołu, ale trudno tego oczekiwać, bo jest to wprost niezgodne z prawem spółdzielczym.

     pozdrawiam,
     Waldek Żbik

 8. Magdalena says:

  Bardzo mnie ucieszyła Pana odpowiedź, mam nadzieję, że nasz przypadek będzie 3 🙂

  pozdrawiam,
  Magda

 9. Magdalena says:

  Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie zwrotu vatu przy likwidacji spółdzielni. US wykreślił spółdzielnię z czynnych podatników vat ( składane były przez powyżej 6mcy zerowe deklaracje), likwidacja jest otwarta, a w ok. połowie grudnia 2017 planujemy ją zakończyć ( nie ma zobowiązań, środków trwałych w zasadzie została jakaś resztka towarów oraz należność od us z vatu). I tu moje pytanie, skoro np. w deklaracji za grudzień 2017 wykażemy pozostałe towary do zapłaty vat oraz zwrot pozostałej części vat, to jak to się ma do czekania na zwrot pewnie 180 dni, czy to nie musi być też podzielone jako majątek i wykazane w dokumentach które będą wysyłane do KRS celem wykreślenia spółdzielni? Pytałam już wszędzie, gdzie to możliwe, Us nie wie- może oddzwonią za tydzień, KIP to samo, może tu?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry Pani Magdo,

   Tak, moim zdaniem musi to być wykazane w księgach rachunkowych spółdzielni, co oznacza że nie wykreślimy spółdzielni zanim ten zwrot VAY-u się dokona. Ostatnie walne zgromadzenie dot. bowiem sytuacji, w której cały majątek będzie spieniężony i wszystkie należności wpłyną na nasze konto. Wówczas możemy podjąć decyzję np. o podziale tych środków.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 10. Magdalena says:

  Witam Panie Waldku,

  Czy ma Pan doświadczenie z przekazywaniem akt zlikwidowanej spółdzielni do przechowywania? albo do Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego albo Archiwum? Pytam, gdyż otrzymałam dziś sprzeczne informacje- wygląda na to, że takich akt nie chce nikt, ani KRS ani archiwum Panstwowe 🙁 W archiwum pracownik przytoczył podstawę prawną ( nie pamiętam nie zapisałam) , że Krajowa Rada Spółdzielcza ma obowiązek bezpłatnie przechowywać dokumenty zlikwidowanej spółdzielni, a w KRS dowiedziałam się, że koszt przechowywania to ok 9tys zł 🙁

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak, powinno się je oddawać do archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej, ale jej stawki za przechowywanie są z reguły wyższe niż stawki firm specjalizujących się w takich usługach. Spotkałem się więc wielokrotnie z sytuacją, że spółdzielni socjalne po prostu oddawała akta do firm komercyjnych świadczących takie usługi.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

   • Magda says:

    Dziękuje za odpowiedz, a co w związku z zapisem o bezpłatnym przechowywaniu w krs tych dokumentów? Czy kojarzy Pan może jaka była postawa prawna tegoż zapisu? Pozdrawiam Magda

    • Waldemar Żbik says:

     Jeśli chodzi o spółdzielnie socjalne, to podstawą prawną archiwizacji dokumentacji jest przede wszystkim art. 51ab ustawy archiwalnej, który stanowi, że dokumentacja wytworzona przez zlikwidowane spółdzielnie i organizacje spółdzielcze jest przechowywana przez Związki rewizyjne zrzeszające spółdzielnie oraz Krajową Rade Spółdzielczą w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zmianami ) tj. na podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych z dnia 4 kwietnia 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 47, poz. 248).

     Według mojej wiedzy żaden z tych przepisów nie mówi wprost, że ma to być archiwizacja darmowa.

     pozdrawiam,
     Waldek Żbik

 11. Magdalena says:

  Panie Waldku,

  chciałam serdecznie podziękować za wszelką pomoc przy likwidacji spółdzielni socjalnej. Uroczyście oświadczam, że została po prawie roku walki wykreślona w KRS 🙂

  pozdrawiam,
  Magda

  • Waldemar Żbik says:

   Super. Gratuluję. Może kilka wniosków przydatnych dla innych? 🙂

   • Magda says:

    Do tych najważniejszych wniosków na pewno muszę zaliczyć to, żeby zawsze pytać u źródła, nie sugerować się doświadczeniem innych osób i uzbroić się w cierpliwość 😉 a tak serio to jeśli będę mogła komuś pomoc to z chęcią podpowiem 😉 zawsze to jakiś dodatkowy case- może pan nas opisać w swoim poradniku 😉

    • Waldemar Żbik says:

     OK, to zachęcam do opisania kilku wniosków w wolnej chwili i wysłania mi na maila (możemy się też umówić na rozmowę telefoniczną).

     pozdrawiam,
     Waldek Żbik

    • Spółdzielnia Socjalna says:

     Prośba jakie dokumenty należy dołączyć do KRS-X2 dotyczący zakończenia likwidacji spółdzielni socjalnej na dzień 31.12.2020r. i kiedy składam RG-2 i NIP-2, bardzo proszę o pilną podpowiedź.

     • Waldemar Żbik says:

      Dzień dobry,

      Załączniki do KRS-X2 wymienione są w tekście powyżej. NIP-2 i RG-2 już się teraz nie składa (usunąłem z listy), bo dane automatycznie trafiają tam z KRS.

      pozdrawiam,
      Waldek Żbik

  • Spółdzielnia Socjalna says:

   Prośba jakie dokumenty należy dołączyć do KRS-X2 dotyczący zakończenia likwidacji spółdzielni socjalnej na dzień 31.12.2020r. i kiedy składam RG-2 i NIP-2, bardzo proszę o pilną podpowiedź.

   • Waldemar Żbik says:

    Dzień dobry,

    Załączniki do KRS-X2 wymienione są w tekście powyżej. NIP-2 i RG-2 już się teraz nie składa (usunąłem z listy), bo dane automatycznie trafiają tam z KRS.

    pozdrawiam,
    Waldek Żbik

 12. Tomasz says:

  Witam
  Podobnie jak w przytoczonym przez Pana przypadku należymy do Spółdzielni które nie posiadają środków na jej likwidację i przeprowadzenie jej będzie wiązało się z nakładem finansowym z naszej strony. Czy ktoś z Państwa przechodzący przez ten proces posiada wiedze o kosztach tego przedsięwzięcia? Z tego co mi wiadomo sam koszt lustratora to kilka tysięcy, nie mówiąc już o przeprowadzeniu lustracji i innych kosztach fodatkowych. Jesteśmy przerażeni i w sytuacji bez wyjścia bo nie wpisujemy się w możliwość prostej likwidacj, majątek pożarły zobowiązania. Od 4 lat nie funkcjonujemy tylko “wisimy”.

 13. Tomasz says:

  Mam też pytanie o lustrację ?co w przypadku spółdzielni które z powodu braku środków nigdy takowej nie przeprowadziły? realnie nie funkcjonują?

  • Waldemar Żbik says:

   Przy likwidacji należy założyć, że konieczne będzie przeprowadzenie lustracji od początku działalności. Protokół z likwidacji dołączany jest do wniosku o wykreślenie spółdzielni z KRS, choć znam 1-2 przypadki, gdzie na wniosek spółdzielni sąd tego nie wymagał (jednak jest to niezgodne z prawem spółdzielczym, więc trudno założyć, że takie rozwiązanie jest powtarzalne).

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

   • Zbigniew says:

    Jeżeli spółdzielnia weszła w stan likwidacji (podjęła już dwie uchwały), a jej środki finansowe to kwota około 390 zł i brak innego majątku, to złożę do Krajowej Rady spółdzielczej -jako jedynego wierzyciela-wniosek o pokrycie kosztów postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.
    Wierzytelnośc wynika z kosztów:
    1-obowiazkowej lustracji
    2-obowiązku przechowania dokumentów
    3- zaległych składek dla krs, innych obowiązkowych opłat
    Czy w tej sytuacji KRS będzie przeprowadzał lustrację czy wystapi do sądu o wykreślenie z rejestru z powodu braku środków na likwidację/upadłość ?

    • Waldemar Żbik says:

     Dzień dobry,

     Ciekawe pytanie 🙂 1 i 2 to nie są jeszcze wierzytelności, bo jeszcze nie jesteście nic winni. Co do 3. to się zgadza, ale też pytanie, czy macie to wykazane w bilansie i generalnie, czy spełniacie całość przesłanek wynikających z art. 133 prawa spółdzielczego.

     Jeśli tak, to można próbować – co na to Krajowa Rada Spółdzielcza, tego nie wiem (słyszałem natomiast, że niechętnie wnioskują o wykreślenie na podstawie tego przepisu).

     pozdrawiam,
     Waldek Żbik

 14. Dorota says:

  Dzień dobry,
  po przeczytaniu komentarzy, mogę podpowiedzieć w kwestii zwrotu nadwyżki VAT. Likwiduję spółdzielnię, wykazana kwota do zwrotu w deklaracji VAT JPK w terminie 180 dni ( tutaj brak sprzedaży, termin obligatoryjny). Wniosek do Naczelnika US o przyśpieszony zwrot oraz inne nadpłaty z uwagi na likwidację Spółdzielni ( przybliżony termin likwidacji). Efekt murowany ;).
  pozdrawiam,
  Dorota

  • Waldemar Żbik says:

   Dziękuję za podzielenie się doświadczeniem.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *