Jak założyć spółdzielnię socjalną? [Prezentacja]

Kwestia zakładania spółdzielni socjalnej była już kilkukrotnie przeze mnie poruszana. Dzisiaj wracam do tematu zarówno zakładania spółdzielni socjalnej osób fizycznych, jaki i spółdzielni osób prawnych. Po ostatnich zmianach w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym warto przyjrzeć się całemu procesowi jeszcze raz, zwłaszcza że większość informacji  dostępnych w Internecie na ten temat jest już częściowo nieaktualna. Poza tym kilka osób prosiło mnie o opisanie procesu przygotowań i zakładania spółdzielni socjalnej, a że staram się słuchać czytelników :), to do dzieła…

Zakładanie spółdzielni socjalnej krok po kroku

Poniżej znajdziesz prezentację dotyczącą całego procesu od przygotowań, przez walne zgromadzenie założycielskie, rejestrację spółdzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym i rozpoczęcie przez nią działalności gospodarczej.

Kliknij “Start Prezi”, a następnie posługuj się strzałkami (←,→), by przechodzić do dalszej części prezentacji (najwygodniej będzie przeglądać ją w trybie pełnoekranowym – kliknij przycisk w prawym dolnym rogu prezentacji i zezwól na odczyt pełnoekranowy).

 

Jeśli wolisz zobaczyć prezentację w formie wydruku PDF, to zapraszam tutaj. Niemniej jednak polecam przejście przez powyższą prezentację – łatwiej będzie zrozumieć cały proces. 

Po zarejestrowaniu spółdzielni w KRS pamiętaj o wpisie jej w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Rejestracja spółdzielni socjalnej w KRS – zmiany od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. istotnej zmianie uległ proces składania dokumentów związanych z założeniem spółdzielni socjalnej w KRS. Nie składamy już formularzy papierowych (KRS W5, KRS WK i KRS WM), tylko wypełniamy formularz on-line na Portalu Rejestrów Sądowych (zakładka e-formularze KRS). Wymaga to zalogowania np. przez ePuap. Więcej informacji o tych zmianach pod tym linkiem

Do jakiego sądu należy się udać, chcąc zarejestrować spółdzielnię socjalną?

Dokumenty (które pokazałem w powyższej prezentacji) należy złożyć w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli zastanawiasz się, gdzie znajduje się siedziba Wydziału Gospodarczego KRS właściwa dla Twojej gminy, to polecam ten plik.

W praktyce składając wniosek w portalu rejestrów sądowych system sam podpowie Ci, do jakiego sądu skierować wniosek. Do tego sądu zaniesiesz więc np. podpisaną dokumentację z walnego zgromadzenia. 

Jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych?

Z punktu widzenia formalnego zakładanie spółdzielni socjalnej osób prawnych nie odbiega od zakładania spółdzielni przez osoby fizyczne. Jedyna różnica to fakt, że nie składa się dokumentów potwierdzających posiadanie statusu osoby uprawnionej do założenia spółdzielni (np. zaświadczenia o bezrobociu, orzeczenia niepełnosprawności  czy zaświadczenia o posiadaniu statusu absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej). Zamiast tego założyciele przedkładają uchwały organów stanowiących o powołaniu spółdzielni socjalnej (uchwałę Rady Gminy czy walnego zebrania stowarzyszenia).

Warto też pamiętać o aspektach organizacyjnych typowych dla spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne. Przykładowo:

  • zaangażowanie przyszłych pracowników będzie z reguły oddalone w czasie, tzn. w proces zakładania będą zaangażowane tylko osoby prawne, nie znaczy to jednak, że nie musimy myśleć o pracownikach na etapie zakładania – musimy, oni będą stanowić o sile spółdzielni,
  • założyciele powinni być tak dobrani, by każdy miał interes w prowadzeniu i powodzeniu spółdzielni (warto na ten temat porozmawiać; teoretycznie wspólnym celem jest aktywizacja osób, które wypadły z rynku pracy, ale praktyka wskazuje, że założyciele często przy tej okazji realizują również inne cele).

Polecam też jeden z poprzednich wpisów dot. planowania procesu zakładania spółdzielni socjalnej składającej się z osób prawnych. Tutaj z kolei znajdziesz odpowiedzi na pytania czytelników dotyczące tego tematu.

[Aktualizacja 3 lipca 2017 r.] Jeszcze jedna uwaga praktyczna

Praktyka wskazuje, że najpóźniej na etapie składania NIP 8 w urzędzie skarbowym powinniśmy dysponować potwierdzeniem prawa do lokalu, w którym znajduje się siedziba spółdzielni. Urząd skarbowy najczęściej będzie od nas chciał odpowiednią umowę np. najmu czy użyczenia. Co więcej spotkałem się też z oczekiwaniem, by ta umowa była z datą sprzed złożenia dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. z datą walnego zgromadzenia założycielskiego). Przypominam, że w takiej sytuacji tego rodzaju umowę można oczywiście podpisać, ale spółdzielnia powinna być reprezentowana przez założycieli oraz członków zarządu działających łącznie.

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej o  przygotowaniach i zakładaniu spółdzielni socjalnej?

Polecam Ci moją książkę “Spółdzielczość socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny”. Opisałem w niej cały proces przygotowań, w tym tworzenia modelu biznesowego spółdzielni socjalnej oraz szczegółowo wszystkie kwestie formalne. W formie bonusu dla czytelników poradnika udostępniam też gotowe wzory wypełnionych dokumentów (pakiet założycielski), oddzielnie dla spółdzielni osób prawnych i fizycznych.

Jeśli z kolei chcesz wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przeze mnie, to polecam CI kurs on-line “Spółdzielnia socjalna bez tajemnic“:

To tyle nt. zakładania spółdzielni socjalnej. Oczywiście komentowanie wpisu i dzielenie się tą treścią (jak zawsze) mile widziane 🙂

4.7/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *