Jak szybko założyć spółdzielnię socjalną?

zakładaniu spółdzielni socjalnej napisano już wiele. Po co więc piszę o tym po raz kolejny? Spokojnie, to dopiero trzeci wpis – jeszcze mam kilka pomysłów na wpisy na tym blogu :). O co więc chodzi?

Pomagając w zakładaniu spółdzielni socjalnej zauważyłem, że jest kilka rzeczy, które są zaskakujące dla założycieli lub sprawiają im problem. Dzisiaj skupię się na jednej z takich rzeczy.

Od 31 marca 2009 r. funkcjonuje tzw. jedno okienko przy rejestracji działalności gospodarczej. Zasadami jednego okienka zostały również objęte osoby prawne, w tym także spółdzielnie socjalne. Celem tego rozwiązania miało być ułatwienie zakładania firmy. Przyjrzyjmy się co tak naprawdę nam to daje.

Na początek nuda, czyli trochę formalności….  Z punktu widzenia założycieli najważniejsze jest, że do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca musi dołączyć:

  • wniosek o wpis do systemu REGON tzw. RG 1
  • zgłoszenie płatnika składek do ZUS tzw. ZUS ZPA
  • zgłoszenie identyfikacyjnego NIP tzw. NIP 2
  • dodatkowy egzemplarz statutu spółdzielni
  • dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba spółdzielni.

Trzy ostatnie dokumenty sąd prześle do urzędu skarbowego po dokonaniu wpisu spółdzielni do rejestru przedsiębiorców. Pozostałe dokumenty sąd przekaże odpowiednio do Urzędu Statystycznego i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 Jak zmiana sposobu postępowania wpływa na rejestrację spółdzielni?

Przede wszystkim spółdzielcy muszą podpisać umowę najmu czy użyczenia lokalu już na etapie składania dokumentów w sądzie (wcześniej prawo do lokalu było sprawdzane dopiero w momencie składania zgłoszenia NIP-2). Aby nie wpadać tutaj w niepotrzebne koszty (od złożenia dokumentów w sądzie do faktycznego rozpoczęcia działalność  może minąć kilka miesięcy) warto by na początku była to umowa użyczenia. Jak myślisz kto podpisuje umowę użyczenia w imieniu spółdzielni, skoro tak naprawdę jeszcze nie istnieje jako niezależny podmiot? Zarząd? Ciepło. Prawnicy zalecają by w imieniu spółdzielni umowę podpisali wszyscy członkowie spółdzielni.

Wyobraźmy sobie teraz, że dokumenty które złożyła nasza spółdzielnia – dajmy na to Spółdzielnia Socjalna „Wzorzec” (wiem – bardzo finezyjna nazwaJ) – zawierają błędy, a ściślej błędnie wypełniono dokument RG-1. Co się dzieje w takiej sytuacji? Niestety sąd rejestrowy nie jest uprawniony do badania poprawności tych dodatkowych załączników (RG-1, ZUS ZPA, NIP 2), ponieważ nie jest organem powołanym do ich rozpoznania, nie może np. wezwać spółdzielców do uzupełnienia braków formalnych wniosku o nadanie REGON. Tym samym nawet wadliwie wypełniony wniosek sąd przekaże do właściwego organu, który będzie wzywał do uzupełnienia braków. Tym samym RG-1 Spółdzielni Socjalnej „Wzorzec” powędruje z błędem do urzędu statystycznego.

Łatwo sobie wyobrazić, że wydłuży to całą procedurę. Oznacza to, że dużą wadą jednego okienka jest pozbawienie spółdzielców możliwości pełnej weryfikacji dokumentów przez urzędnika bezpośrednio przed jego złożeniem.

Na szczęście praktyka wskazuje, że czasem sądy (trzeba tam po prostu iść i zapytać) pozwalają by po zarejestrowaniu spółdzielni zarząd odebrał te dodatkowe załączniki i samodzielnie dostarczył je do odpowiednich instytucji (urząd skarbowy, statystyczny, ZUS). Inny sposób by zmniejszyć ryzyko wydłużenia pełnej rejestracji to podawanie numerów telefonów we wszystkich wnioskach – jest wówczas szansa, że ktoś np. z urzędu statystycznego skontaktuje się z nami i będziemy mogli na miejscu uzupełnić ewentualne braki.

Niezależnie od tego musimy pamiętać, że gdyby Spółdzielnia Socjalna „Wzorzec” nie załączyła RG-1, ZUS ZPA, NIP 2 sąd mógłby odmówić wpisu ze względu na niekompletność wniosku (ustawa o krajowym rejestrze sądowym wymaga w/w załączników).

Uwaga: ZMIANA PRAWA – powyższy wpis w głównej części jest już nieaktualny

Polecam aktualne informacje dot. zakładania spółdzielni socjalnej:

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *