Dotacje z Funduszu Pracy dla spółdzielni socjalnych 2019 r.

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

zarzyjrzymy się dzisiaj dotacjom dla spółdzielni socjalnych z Funduszu Pracy. Są to stosunkowo nowe możliwości wprowadzone lub zmienione przy okazji nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych w 2018 r. Poza tym są to możliwości dedykowane i dostępne wyłącznie dla spółdzielni socjalnych.

Opieram się tutaj przede wszystkim na Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej.

Z jakiego rodzaju dotacji możemy korzystać?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące możliwości otrzymania dotacji w kontekście spółdzielni socjalnej:

 • założenie spółdzielni socjalnej (maksymalna wysokość środków w tym momencie to 27 481,2 zł),
 • przystąpienie do spółdzielni socjalnej (maksymalna wysokość środków w tym momencie to 27 481,2 zł),
 • stworzenie stanowiska pracy (maksymalna wysokość środków w tym momencie to 27 481,2 zł),
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby (maksymalna wysokość środków to 2 250 zł x 6 miesięcy).

Jeśli chodzi o trzy pierwsze możliwości wysokość dotacji to maksymalnie kwota sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (a dokładniej przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale roku od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Stąd kwota 27 481,20 (6 x przeciętne wynagrodzenie, czyli na ten moment 4 580,20 zł).

Informacje o przeciętnym wynagrodzeniu znajdziesz na stronie GUS.

W przypadku ostatniej możliwości punktem odniesienia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

[

 

Dla kogo te środki są przeznaczone?

Jest tutaj kilka rodzajów osób:

 • bezrobotny – osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna,
 • absolwent centrum integracji społecznej – osoba, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała odpowiednie zaświadczenie, osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej (w dalszej części zwany absolwentem CIS),
 • absolwent klubu integracji społecznej – osoba, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne odpowiednie zaświadczenie oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego (w dalszej części zwany absolwentem KIS),
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (w dalszej części zwany opiekunem),
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej.

Nie wszystkie osoby mogą jednak korzystać z wyżej wymienionych form wsparcia. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Osoby uprawnioneZałożenie spółdzielni socjalnePrzystąpienie do spółdzielni socjalnejStanowisko pracyPokrycie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby
BezrobotnyTakTakTakTak
Absolwent centrum integracji społecznejTakTakNieNie
Absolwent klubu integracji społecznejTakTakNieNie
Opiekun osoby niepełnosprawnejTakTakTakTak
Poszukujący pracyTakTakTakTak

Wyjaśnię jeszcze, że w przypadku dwóch ostatnich dotacji wnioskodawcą i stroną umowy jest spółdzielnia socjalna, a wsparcie może być pozyskane w związku z zatrudnieniem wyżej wskazanych osób.

W jaki sposób zwrot środków musi zostać zabezpieczony?

Rozporządzenie przewiduje tutaj kilka możliwych form:

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

W praktyce zdarza się, że konkretny urząd preferuje np. weksel z poręczeniem, przy czym definiuje jeszcze zarobki poręczycieli. O szczegóły warto więc dopytać w swoim urzędzie pracy.
Więcej informacji nt. powyższych sposobów zabezpieczeń znajdziesz w tym wpisie na blogu.

Tyle informacji wprowadzających w kwestię dotacji z Funduszu Pracy dla spółdzielni socjalnej. W kolejnych wpisach będę się bliżej przyglądał poszczególnym formom wsparcia. Jeśli więc nie chcesz, by coś Cię przegapiło zachęcam do zapisania się na newsletter.

5/5 - (1 vote)

2 thoughts on “Dotacje z Funduszu Pracy dla spółdzielni socjalnych 2019 r.

 1. Ludwik says:

  Witam
  Fundacja wraz ze spółką z o.o. zamierza utworzyć spółdzielnie socjalną. Czy mogą skorzystać z dofinansowania na utworzenie takiej spółdzielni?

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Tak, przy czym:
   a) z dotacji na stanowiska pracy, a nie z dotacji na założenie, bo ta jest dla osób fizycznych, które są założycielami,
   b) moje wątpliwości wzbudza kwestia założenia spółdzielni przez spółkę, nie doprecyzował Pan o jaką spółkę chodzi, ale nawet zakładając że chodzi o spółkę non profit, to są różne interpretacje w tej sprawie (kluczowe pytanie brzmi, czy możemy taką spółkę traktować jak organizację pozarządową, bo tylko wtedy mogłaby być założycielem).

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *