A może bar mleczny w spółdzielni socjalnej?

Dzisiaj przyjrzymy się możliwościom prowadzenia baru mlecznego przez spółdzielnię socjalną. Bary mleczne stają się ostatnio coraz bardziej popularne, zwłaszcza w niektórych miastach. Wiele spółdzielni chce prowadzić działalność w branży gastronomicznej. Prowadzenie baru mlecznego może dać dodatkowe korzyści. Przyjrzymy się dzisiaj właśnie tym korzyściom oraz podstawowym uwarunkowaniom prawnym.

Stereotypy a rzeczywistość

Być może bar mleczny kojarzy Ci się z obskurną jadłodajnią z filmu „Miś”, gdzie łyżki są na łańcuszkach, a poziom obsługi jest poniżej granic wytrzymałości większości ludzi. Ten przerysowany obraz rodem z PRL nijak ma się do barów mlecznych, które aktualnie działają. Często są to miejsca, gdzie można zjeść zupę za 2 zł, a drugie danie za 5-6 zł. Przyciągają nie tylko osoby, które chcą zjeść tanio, ale również takie, które np. chcą zjeść na szybko – niekoniecznie fast foody.

Dotacje do posiłków

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (dla dociekliwych: art. 7a) jedną z form wsparcia osób i rodzin jest udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Dotacje te mogą być udzielane na wniosek przedsiębiorcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok. W bieżącym roku na tego rodzaju dotacje przeznaczono ok. 22 mln zł. Dotacje można uzyskać od izby skarbowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych stawka dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych wynosi 40% wartości zakupionych surowców, powiększonej o marżę gastronomiczną danej firmy nie większa jednak jak 30% (dla dociekliwych: należy przy tym wyłączyć ubytki naturalne, wartości towarów handlowych i surowców sprzedawanych w stanie nieprzetworzonym, wartość surowców zużytych do sporządzenia potraw w barze mlecznym i sprzedawanych innym odbiorcom niż konsumentom spożywającym posiłki w barze mlecznym).

Co zrobić by zacząć?

Jeśli chciałbyś skorzystać z dotacji, należy przed rozpoczęciem działalności objętej dotowaniem przedstawić właściwemu dyrektorowi izby skarbowej pisemny wniosek o udzielenie dotacji. Wniosek tego rodzaju zawiera:

  • szacowaną wartość zakupionych surowców,
  • szacowaną wartość surowców zużytych do sporządzanych (dotowanych) posiłków,
  • stawkę dotacji,
  • obliczoną należną kwotę dotacji wraz z podaniem sposobu jej obliczenia,
  • inne dane (np. datę sporządzenia wniosku, dane teleadresowe).

Wymogi

Jak to zwykle bywa w przypadku dotacji, skorzystanie z niej wymaga spełnienia specyficznych wymogów. I tak w tym przypadku np. dotacje mogą być udzielane wyłącznie do surowców wymienionych w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia (np. warzywa strączkowe, ziemniaki, cebula, pietruszka, jabłka).

Przedsiębiorca sporządza do 28 dnia każdego miesiąca obliczenia należnej dotacji za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sporządzenia obliczenia (w/w Rozporządzenie określa szczegółowo wzór tego obliczenia). Dwa egzemplarze obliczenia dotacji należy złożyć w urzędzie skarbowym (urząd ten ma 5 dni roboczych na sprawdzenie poprawności obliczenia). Następnie do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć jeden egzemplarz sprawdzonego i potwierdzonego przez urząd skarbowy obliczenia dotacji. Właściwy dyrektor izby skarbowej ma 14 dni na poinformowanie przedsiębiorcy o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Czy to jest proste?

Raczej nie. Trzeba to przećwiczyć i potem pilnować właściwego sposobu obliczania dotacji. Zdarzało się, że np. przedsiębiorca musiał oddać 70 tys. zł, bo dodawał mięsną okrasę do dań bezmięsnych, której to okrasy nie było w wykazie dotowanych surowców.

Czy warto?

Myślę, że temat wart jest zainteresowania, zwłaszcza jeśli wpisuje się w ogólną koncepcję działania spółdzielni (np. spółdzielni obsługuje podopiecznych GOPS, a dla pozostałych klientów mogłaby oferować dotowane produkty bezmięsne).

To tyle nt. prowadzenia barów mlecznych przez spółdzielnię socjalną. Zachęcam do komentowania wpisu, zwłaszcza jeśli masz doświadczenie w tym obszarze.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *