8 dotacji dla istniejących spółdzielni socjalnych cz. 2

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Wracam do tematu dotacji dla istniejących spółdzielni socjalnych. W ostatnim wpisie pisałem o najbardziej znanych i oczywistych źródłach finansowania. Dzisiaj skupię się na rozwiązaniach mniej typowych, ale takich które są lub za chwilę będą możliwe do zastosowania w przypadku spółdzielni socjalnej. Więc do dzieła…

Dotacja na miejsce pracy na obszarach wiejskich (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Najważniejsze fakty dot. tej dotacji:

 • wypłatą środków zajmą się tzw. Lokalne Grupy Działania (poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020),
 • z dotacji będą mogły skorzystać wszystkie mikro i małe przedsiębiorstwa, które mają swoją siedzibę na terenie danej LGD,
 • warunkiem skorzystania jest utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne przynajmniej jednego miejsca pracy, które musi być utrzymane przez minimum 3 lata,
 • minimalna całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 • maksymalna kwota wsparcia to 300 tys. zł, przy czym w przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność wsparcie nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 30% kosztów kwalifikowalnych to wkład własny (może być finansowy lub rzeczowy),
 • szczegóły wsparcia, w tym wysokość środków, wymagany wkład własny będą doprecyzowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest aktualnie przygotowywana w każdej z Lokalnych Grup Działania,
 • biorąc pod uwagę aktualny stan zaawansowania prac, środki te będą dostępne w II półroczu 2016 r.

O tej dotacji jeszcze nie pisałem w szczegółach. Jeśli Cię zainteresowało, daj mi znać (np. komentując poniżej), a napiszę w najbliższym czasie.

Dotacje na rozwój działalności i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw ze środków unijnych

Najważniejsze fakty dot. tej możliwości skorzystania z dotacji:

 • środki dostępne są dla przedsiębiorców w ramach regionalnego programu operacyjnego danego województwa, tam należy szukać szczegółów,
 • w tego rodzaju projektach wymagany jest wkład własny,
 • przykładowo w woj. świętokrzyskim na uwagę zasługuje:
  • działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw, w ramach tego działania będzie można ubiegać się o dotację dla firm na wprowadzenie usług elektronicznych w firmie, ale konkurs jest dla Instytucji Otoczenia Biznesu (dopiero w dalszym kroku będą konkursy organizowane przez IOB dla przedsiębiorstw),
  • działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – dotacja na projektu dot. wprowadzania zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach

Są to odrębne środki, z których mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, w tym spółdzielnie socjalne. Jeśli interesujesz się innowacjami i szukacz możliwości wdrożenia nowych pomysłów w spółdzielni socjalnej, polecam Ci przyjrzeć się bliżej poniższym programom. Zastrzegam, że w przypadku tego rodzaju projektów trzeba się liczyć z wkładem własnym.

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w tym zwłaszcza poddziałanie:
  • 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe),
  • 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, jednym z typów inicjatyw jest wsparcie finansowe projektów przedsiębiorców z sektora MŚP, obejmujących zakup licencji lub prawa własności do technologii oraz usługi doradcze przygotowujące przedsiębiorców do transakcji transferu technologii (twórcą systemu transferu technologii będzie Agencja Rozwoju Przemysłu),
  • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP (usługi te powinny przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych tzn. nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych).

Więcej o PO IR znajdziesz tutaj.

 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (dot. wyłącznie województw: lubelskiego,
  podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), w tym zwłaszcza poddziałanie:

  • 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP – wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Więcej nt. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia znajdziesz tutaj.

 • regionalne programy operacyjne poszczególnych województw – tutaj musisz sprawdzić, w jakim dokładnie priorytecie są tego rodzaju dotacje; przykładowo w woj. świętokrzyskim na uwagę zasługuje:
  • działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, wśród typów projektu jest m.in. zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej,
  • działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – wprowadzanie zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

To tyle nt. dotacji dla istniejących spółdzielni socjalnych. Z ciekawych możliwości, jakie nam zostają będą jeszcze pożyczki, ale o tym już innym razem. Tradycyjnie zachęcam do komentowania i dzielenia się tym wpisem.

Rate this post

2 thoughts on “8 dotacji dla istniejących spółdzielni socjalnych cz. 2

 1. Jarosław says:

  Witam. Bardzo ciekawy blog, kopalnia wiedzy o spółdzielni socjalnej i nie tylko. Jesteśmy zainteresowani dotacjami o tzw. Lokalne Grupy Działania, prosimy o więcej informacji na ten temat. Dziękuję i pozdrawiam.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Dziękuję za opinię i zgłoszenie zainteresowania :). Na pewno zajmę się tymi dotacjami w przyszłym roku – w momencie, gdy już będziemy znać więcej szczegółów. Tymczasem polecam ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

   Wyślę również dodatkowy materiał na Pana maila.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *