8 dotacji dla istniejących spółdzielni socjalnych cz. 2

dotacje i preferencje dla spółdzielni socjalnych

Wracam do tematu dotacji dla istniejących spółdzielni socjalnych. W ostatnim wpisie pisałem o najbardziej znanych i oczywistych źródłach finansowania. Dzisiaj skupię się na rozwiązaniach mniej typowych, ale takich które są lub za chwilę będą możliwe do zastosowania w przypadku spółdzielni socjalnej. Więc do dzieła…

Dotacja na miejsce pracy na obszarach wiejskich (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Najważniejsze fakty dot. tej dotacji:

 • wypłatą środków zajmą się tzw. Lokalne Grupy Działania (poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020),
 • z dotacji będą mogły skorzystać wszystkie mikro i małe przedsiębiorstwa, które mają swoją siedzibę na terenie danej LGD,
 • warunkiem skorzystania jest utworzenie w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne przynajmniej jednego miejsca pracy, które musi być utrzymane przez minimum 3 lata,
 • minimalna całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 • maksymalna kwota wsparcia to 300 tys. zł, przy czym w przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność wsparcie nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 30% kosztów kwalifikowalnych to wkład własny (może być finansowy lub rzeczowy),
 • szczegóły wsparcia, w tym wysokość środków, wymagany wkład własny będą doprecyzowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest aktualnie przygotowywana w każdej z Lokalnych Grup Działania,
 • biorąc pod uwagę aktualny stan zaawansowania prac, środki te będą dostępne w II półroczu 2016 r.

O tej dotacji jeszcze nie pisałem w szczegółach. Jeśli Cię zainteresowało, daj mi znać (np. komentując poniżej), a napiszę w najbliższym czasie.

Dotacje na rozwój działalności i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw ze środków unijnych

Najważniejsze fakty dot. tej możliwości skorzystania z dotacji:

 • środki dostępne są dla przedsiębiorców w ramach regionalnego programu operacyjnego danego województwa, tam należy szukać szczegółów,
 • w tego rodzaju projektach wymagany jest wkład własny,
 • przykładowo w woj. świętokrzyskim na uwagę zasługuje:
  • działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw, w ramach tego działania będzie można ubiegać się o dotację dla firm na wprowadzenie usług elektronicznych w firmie, ale konkurs jest dla Instytucji Otoczenia Biznesu (dopiero w dalszym kroku będą konkursy organizowane przez IOB dla przedsiębiorstw),
  • działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – dotacja na projektu dot. wprowadzania zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach

Są to odrębne środki, z których mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, w tym spółdzielnie socjalne. Jeśli interesujesz się innowacjami i szukacz możliwości wdrożenia nowych pomysłów w spółdzielni socjalnej, polecam Ci przyjrzeć się bliżej poniższym programom. Zastrzegam, że w przypadku tego rodzaju projektów trzeba się liczyć z wkładem własnym.

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w tym zwłaszcza poddziałanie:
  • 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe),
  • 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, jednym z typów inicjatyw jest wsparcie finansowe projektów przedsiębiorców z sektora MŚP, obejmujących zakup licencji lub prawa własności do technologii oraz usługi doradcze przygotowujące przedsiębiorców do transakcji transferu technologii (twórcą systemu transferu technologii będzie Agencja Rozwoju Przemysłu),
  • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP (usługi te powinny przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych tzn. nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych).

Więcej o PO IR znajdziesz tutaj.

 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (dot. wyłącznie województw: lubelskiego,
  podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), w tym zwłaszcza poddziałanie:

  • 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP – wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Więcej nt. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia znajdziesz tutaj.

 • regionalne programy operacyjne poszczególnych województw – tutaj musisz sprawdzić, w jakim dokładnie priorytecie są tego rodzaju dotacje; przykładowo w woj. świętokrzyskim na uwagę zasługuje:
  • działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, wśród typów projektu jest m.in. zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej,
  • działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – wprowadzanie zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

To tyle nt. dotacji dla istniejących spółdzielni socjalnych. Z ciekawych możliwości, jakie nam zostają będą jeszcze pożyczki, ale o tym już innym razem. Tradycyjnie zachęcam do komentowania i dzielenia się tym wpisem.

2 komentarze o “8 dotacji dla istniejących spółdzielni socjalnych cz. 2

 1. Jarosław mówi:

  Witam. Bardzo ciekawy blog, kopalnia wiedzy o spółdzielni socjalnej i nie tylko. Jesteśmy zainteresowani dotacjami o tzw. Lokalne Grupy Działania, prosimy o więcej informacji na ten temat. Dziękuję i pozdrawiam.

  • Waldemar Żbik mówi:

   Dzień dobry,

   Dziękuję za opinię i zgłoszenie zainteresowania :). Na pewno zajmę się tymi dotacjami w przyszłym roku – w momencie, gdy już będziemy znać więcej szczegółów. Tymczasem polecam ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

   Wyślę również dodatkowy materiał na Pana maila.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *