6 pytań o pracę, zarobki i wynagrodzenia w spółdzielni socjalnej [wideo i infografika]

Zajmiemy się dzisiaj kwestią prac, zarobków i wynagrodzenia członków / pracowników spółdzielni socjalnej. Przygotowałem odpowiedzi na pytania czytelników zadane mi drogą mailową lub w ankiecie, którą otrzymuje się przy zapisie na newsletter. Do dzieła więc.

W jaki sposób zarabia się w spółdzielni socjalnej?

Na początek przytoczę pytanie od czytelnika: „Nie mogę zrozumieć formy wynagrodzenia dla członków spółdzielni socjalnej: czy to jest comiesięczna pensja na ustalonym poziomie? Od tej pensji odprowadza się od pierwszego miesiąca składki ZUS i podatek? Czy można przyjąć inną formę wynagrodzenia np. płacimy, jak pojawią się wpływy?”

Zaczniemy od podstaw. Na początek zachęcam do obejrzenia nagrania poniżej:

Podsumowując, członkowie spółdzielni pracują na umowach (możliwe formy zatrudnienia członka to spółdzielcza umowa o pracę, zwykła umowa o pracę oraz umowa cywilno prawna – więcej info tutaj), na podstawie których otrzymują wynagrodzenie. Od tego wynagrodzenia odprowadzane są składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych (na takich samych zasadach, jak w każdej innej firmie).

Forma „płacimy, jak pojawią się wpływy” nie jest wprost możliwa, aczkolwiek jej podstawowe założenie można zrealizować głównie poprzez:

  • zawarcie umów w momencie, gdy wiemy, skąd będą środki na wypłatę,
  • zmiany umów w drodze aneksów w przypadku, gdy jest potrzeba zwiększenia / zmniejszenia wynagrodzenia (strony umowy muszą się oczywiście zgodzić na taki ruch),
  • w przypadku spółdzielni składającej się z osób fizycznych możliwe jest też podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie dot. zmniejszenia etatu i proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia (taka uchwała musi mieć poparcie większości członków, ale niekoniecznie wszystkich).

Więcej informacji nt. co zrobić, gdy mamy mniejsze przychody niż zakładaliśmy znajdziesz w kilku innych wpisach na moim blogu

Czy każdy członek spółdzielni socjalnej płaci składki ZUS? W jaki sposób spółdzielnia opłaca ZUS?

Płatnikiem składek ZUS nie jest członek spółdzielni, ale spółdzielnia jako pracodawca. Składki ZUS płacone od konkretnego pracownika będą zależeć od wysokości wynagrodzenia, jakie ma on na umowie.

Sposób opłacania składek ZUS (wysokość, terminy) nie odbiega od rozwiązań stosowanych w zwykłych firmach (więcej info poniżej).

Ile spółdzielnia musi zarobić, by pokryć pełne koszty wynagrodzenia?

W powyższym nagraniu wspominałem już, że koszt zatrudnienia pracownika przy minimalnej pensji w 2017 r. to ok. 2 412 zł (pensja brutto na umowie to 2 000 zł). Poniższa infografika przedstawia co składa się na ten koszt.

pełny koszt zatrudnienia w spółdzielni socjalnejŹródło: Waldemar Żbik, „Spółdzielczość Socjalna. Poradnik skrajnie praktyczny”, Wydanie IV, Katowice, styczeń 2017 r.
 
Jak łatwo zauważyć, pracownik spółdzielni otrzymuje „na rękę” tylko ok. 60% wydatku, który musi ponieść pracodawca w związku z zatrudnieniem.

Jakie są terminy płatności poszczególnych składników wynagrodzenia?

Rozważmy to na przykładzie. Załóżmy, że spółdzielnia zatrudnia pracowników na umowach o pracę od 1 sierpnia 2017 r. W takiej sytuacji:

  • wynagrodzenie netto (na rękę) pracownika musi zostać wypłacone najpóźniej do 10 września 2017 r.,
  • składki ZUS od tego wynagrodzenia (w części dot. zarówno pracownika, jak i pracodawcy) płacone są najpóźniej do 15 października 2017 r. (do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia pracownikowi),
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 października 2017 r. (pobrane od wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy płatne są w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono wynagrodzenie).

Czy członek spółdzielni zawsze co do zasady musi być w niej zatrudniony?

Tak, każdy członek (osoba fizyczna) powinien pracować w spółdzielni. Z drugiej strony obowiązkiem spółdzielni jest zapewnienie pracy dla swoich członków. Zatrudnienie ma odpowiadać m.in. możliwościom gospodarczym spółdzielni.

W praktyce oznacza to, że mogą być okresy, gdzie zatrudnienie będzie np. tylko na część etatu lub nawet nie będzie go wcale (zdarza się to w szczególności w okresie rozruchu spółdzielni, gdy nie ma jeszcze wystarczających przychodów).

Czy liczba zatrudnionych osób w spółdzielni socjalnej musi wynosić minimum 5 osób czy też może to być mniejsza liczba w jakiś okresach czasu?

Tak, w zasadzie należy przyjąć, że liczba zatrudnionych pracowników wynosi minimum 5 osób:

  • spółdzielnia socjalna osób fizycznych składa się co najmniej z 5 członków, a każdy członek – jak już wiemy – powinien pracować w spółdzielni,
  • spółdzielnia socjalna osób prawnych ma obowiązek zatrudnić 5 osób defaworyzowanych w ciągu 6 miesięcy od dnia rejestracji w KRS (pod rygorem konieczności likwidacji spółdzielni), a potem utrzymać ten stan zatrudnienia.

Z drugiej strony ani ustawa o spółdzielniach socjalnych, ani prawo spółdzielcze nie przewiduje szczególnych sankcji za nieutrzymanie stanu zatrudnienia na poziomie 5 osób (za wyjątkiem wskazanym powyżej). W praktyce zdarzają się więc okresy, gdy np. mamy tylko 3 czy 4 pracowników w spółdzielni socjalnej.

Tyle nt. zarobków, pracy i wynagrodzenia w spółdzielni socjalnej. Jeśli masz pytania, pisz poniżej. Jeśli uważasz ten wpis za wartościowy zachęcam Cię do podzielenia się nim, np. w mediach społecznościowych.

Etykiety:

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Zabezpieczenie antyspamowe *

Zapisz się do naszego newslettera! Akceptuję 7 zasad prywatności