5 pytań o konsultacje z pracownikami po nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych

prawo w spółdzielni socjalnej

Dzisiaj przyjrzę się nieco kwestii konsultacji z pracownikami w spółdzielni socjalnej. Konsultacje to cykliczne spotkania zarządu spółdzielni socjalnej z jej pracownikami. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych wprowadziła tutaj kilka obowiązków dla niektórych spółdzielni. Przyjrzyjmy się bliżej tej sprawie…

Pytanie #1: W jakich spółdzielniach socjalnych konsultacje są obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych (dla dociekliwych: art. 7a ust. 1) konsultacje będą obowiązkowe w przypadku:

  • spółdzielni socjalnej założonej przez osoby prawne np. dwie fundacje lub fundację i gminę,
  • gdy liczba członków spółdzielni socjalnej jest mniejsza niż liczba pracowników niebędących członkami.

Ostatni przypadek dotyczy sytuacji, w której mamy np. 5 członków spółdzielni i 6 lub więcej pracowników niebędących członkami spółdzielni. Tym samym konsultacje będą obowiązkowe również w niektórych spółdzielniach socjalnych osób fizycznych.

Jeśli natomiast wszyscy pracownicy są jednocześnie członkami (lub liczba pracowników niebędących członkami jest mniejsza lub równa liczbie członków), to nie ma obowiązku przeprowadzania konsultacji.

Pytanie #2: Jaki jest cel konsultacji?

Spotkanie konsultacyjne ma dotyczyć informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej spółdzielni oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian. Krótko mówiąc chodzi o to, by pracownicy wiedzieli:

  • co się w firmie dzieje,
  • jaka jest sytuacja finansowa,
  • czego można się spodziewać w przyszłości.

Z jednej strony daje to poczucie bezpieczeństwa pracownikom, może powodować ich większe zaangażowanie, z drugiej strony można wykorzystać to spotkanie, by np. wspólnie poszukać możliwych usprawnień realizowanych działań.

Bezpośrednim celem wprowadzenia tych regulacji jest natomiast przygotowanie pracowników spółdzielni socjalnej do świadomego i odpowiedzialnego wstąpienia do grona członków spółdzielni (zgodnie z uzasadnieniem do zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych z 2018 r.). Ustawodawca pośrednio wskazuje więc, że przyjęcie pracowników w poczet członków spółdzielni socjalnej osób prawnych jest działaniem mile widzianym i daje kolejne narzędzie, które może zachęcić pracowników do złożenia deklaracji członkowskiej.

Pytanie #3: Kiedy konsultacje muszą być przeprowadzone?

Ustawa narzuca tutaj konsultacje co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Oznacza to, że jeśli sprawozdanie zostało zatwierdzone 30 czerwca, to konsultacje powinny się odbyć do końca września danego roku.

Tym samym np. w spółdzielniach socjalnych osób prawnych w tym roku tego rodzaju konsultacje powinny już się odbyć.

Pytanie #4: W jaki sposób konsultacje będą się odbywać?

Ustawa nie reguluje szczegółów. Określa cel i termin konsultacji. Natomiast szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których wspomniałem powyżej oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami określa regulamin przyjęty przez walne zgromadzenie spółdzielni. Oznacza to, że m.in. w spółdzielniach socjalnych osób prawnych należy przyjąć tego rodzaju dokument.

Przypominam, że do 7 grudnia 2018 r. trwa przedsprzedaż pakietu “Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka“. Na pakiet składa się zeszyt treningowy (z w nim m.in. pytania przydatne przy konstruowaniu regulaminu konsultacji z pracownikami) oraz płyta z wzorami i przykładami dokumentów (w tym m.in. przykładowy ramowy regulamin konsultacji z pracownikami). Więcej info tutaj.

Pytanie #5: Jakie działania należy podjąć po przeprowadzeniu konsultacji?

Nie wystarczy przeprowadzenie samego spotkania, bo ustawa przewiduje, że z konsultacji mogą wynikać pewne wnioski, które będą podlegać dalszemu procedowaniu.

Po pierwsze, wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają dyskusji na zebraniu zarządu.

Po drugie, zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom oraz walnemu zgromadzeniu pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.

Może to wyglądać np. tak, że wnioski ze spotkania będą przedyskutowane na najbliższym posiedzeniu zarządu, a podczas najbliższego spotkania z pracownikami oraz podczas najbliższego walnego zarząd przedstawi informację z wykorzystania tych wniosków. Szczegóły będzie określał regulamin konsultacji przyjęty w konkretnej spółdzielni.

 

To tyle nt. konsultacji z pracownikami w spółdzielni socjalnej. Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, zachęcam do komentowania poniżej.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *