4 pytania o niepotrzebny sprzęt w spółdzielni socjalnej sfinansowany dotacją unijną

prawo w spółdzielni socjalnej

Pytanie o to czy można sprzedać sprzęt / majątek spółdzielni socjalnej sfinansowany z dotacji jest jednym z najczęściej powtarzających się pytań, jakie otrzymałem w ostatnich latach. Najwyższy czas zająć się tym tematem na blogu. Dowiesz się m.in. czy, kiedy i jak można sprzedać sfinansowany z dotacji sprzęt należący do spółdzielni socjalnej.

Czy sprzęt, który spółdzielnia socjalna kupiła za środki unijne może być sprzedany?

Tak, ale oczywiście nie zawsze. Możliwość taka pojawi się w sytuacji gdy spółdzielnia wykonała już wszystkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy o dotację. Z reguły oznacza to, że minął już okres 12 miesięcy od otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu unijnego i spółdzielnia utrzymała w tym okresie stanowisko pracy, na które została wzięta dotacja (ew. dana osoba pozostawała członkiem spółdzielni przez ten okres).

Warto jednak sprawdzić w umowie, która została podpisana z projektodawcą (podmiotem, który przyznał dotację) czy nie ma tam specyficznych wymagań (np. aktualnie niektórzy projektodawcy stawiają wymóg utrzymania miejsc pracy przez 13 miesięcy, a planowane jest wydłużenie tego okresu do 18 miesięcy, jeśli spółdzielnia korzysta ze wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy). Sądzę, że dobrym sygnałem, że wykonaliśmy wszystkie zobowiązania wynikające z tej umowy jest zwrot weksla, który zwykle jest zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy.

Nie musisz czekać 5 lat…

Sporo zamieszania wywołują głosy, że ponoć spółdzielnia socjalna musi utrzymywać sprzęt przez 5 lat od momentu otrzymania dotacji. Wymóg od początku wydawał mi się absurdalny (bo niby z czego miałoby to wynikać?), ale ponieważ takie głosy powtórzyły się kilka razy postanowiłem bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Skierowałem więc pytanie do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Poniżej cytuję (za zgodą autora) najważniejsze części odpowiedzi:

„Jeśli utrzymali Państwo miejsce pracy przez wymagany okres czasu i wywiązali się Państwo ze wszystkich zobowiązań określonych w umowie z projektodawcą i nie ma żadnych innych indywidualnych przesłanek, to oznacza to, że nie obowiązuje już Państwa trwałość projektu.

Rozporządzenie WE nr 1083/2006, które w art. 57 odnosi się do trwałości projektu w programach na lata 2007 – 2013, wskazuje przede wszystkim, że obowiązek zachowania trwałości projektu dotyczy beneficjenta (projektodawcy przyznającego dotacje – przyp. WZ), a nie uczestników projektu (członków / pracowników spółdzielni – przyp. WZ). Beneficjent może jedynie w umowie z uczestnikiem projektu cedować jakieś obowiązki na uczestników projektu. Dlatego proszę w pierwszej kolejności jeszcze raz przeanalizować treść Państwa umowy z beneficjentem.”

W tej sprawie mamy jasność, więc pora na kolejne pytanie.

Jak wycenić i sprzedać sprzęt należący do spółdzielni?

Pomyśl o tym, jakbyś miał sprzedawać używany samochód. Jak oszacować jego wartość? W tym przypadku jest to dosyć proste. Wystarczy wziąć rocznik i podstawowe parametry, a następnie sprawdzić w jakiej cenie można kupić podobne auto. W przypadku spółdzielni socjalnej, która kupiła mniej popularny sprzęt będzie już trudniej. Ale zawsze podejmij wysiłek, by taką informację zdobyć. Pomocne może być np. przejrzenie ofert używanego sprzętu na allegro czy poszukanie innych miejsc, w których można nabyć używany sprzęt podobnego rodzaju.

Punktem odniesienia w przypadku środka trwałego, który był amortyzowany może być jego wartość bieżąca (wartość początkowa środka trwałego minus amortyzacja).

Na pewno na cenę sprzedaży będą miały wpływ następujące czynniki:

 • okres i intensywność użytkowania,
 • czy minął okres gwarancyjny,
 • liczba potencjalnie zainteresowanych kupnem,
 • spodziewana awaryjność sprzętu danego rodzaju.

Ostatecznie jednak wszystko sprowadza się do pytania: czy ktoś będzie zainteresowany naszym używanym sprzętem w okolicach proponowanej przez spółdzielnię ceny. Przygotuj się więc na konieczność opisu i zrobienia zdjęć sprzętu, które następnie umieścisz na portalach ogłoszeniowych. Potem pozostaje już tylko czekać, patrząc z przymrużonymi oczami na telefon 🙂

Czy spółdzielnia może sprzedać ten sprzęt komukolwiek, w tym również swoim członkom?

Tak. Na miejscu członka zarządu zadbałabym przy tym o możliwość wykazania, że nie było to działanie na szkodę spółdzielni (jak np. sprzedaż za znacznie zaniżoną stawkę).

Czy potrzebna będzie uchwała jakiegoś organu spółdzielni, by sprzedać sprzęt?

Naturalnym rozwiązaniem wydaje mi się podjęcie w tej sprawie uchwały przez zarząd (przypominam, że zarząd jako organ kolegialny podejmuje decyzje w formie uchwał). Można się przy tym pokusić o podanie w uchwale szacowanej wartości sprzętu lub wskazać minimalną cenę sprzętu, za którą zarząd zgadza się ten sprzęt sprzedać.

Warto też pamiętać, że uchwała walnego zgromadzenia będzie wymagana w przypadku sprzedaży nieruchomości lub w przypadku, gdy wynika to ze specyficznych regulacji statutu.

 

To tyle nt. sprzedaży majątku spółdzielni finansowanego z dotacji. Tradycyjnie zachęcam do dzielenia się własnym doświadczeniem oraz popularyzacji wpisu np. z wykorzystaniem przycisków społecznościowych poniżej.

5/5 - (1 vote)

4 thoughts on “4 pytania o niepotrzebny sprzęt w spółdzielni socjalnej sfinansowany dotacją unijną

 1. Erdmute Sobaszek says:

  Czy istnieją ograniczenia w przeznaczeniu przychodów pochodzących ze sprzedaży sprzętów, których spółdzielnia otrzymała w ramach dotacji? Czy istnieje możliwość pokrycia z tych przychodów nie tylko nowych inwestycji ale i bieżących kosztów działalności spółdzielni? (Np. kosztów osobowych)

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Generalnie nie ma, chyba że co innego wynika z podpisanych umów lub wytycznych regionalnych.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa says:

  Witam
  Spółdzielnia Mieszkaniowa pposiada stare piece olejowe po wymianie na węglowe. Mam pytanie czy jako spółdzielnia możemy sprzedać te piece i wystawić fakturę sprzedaży i jak ją zaksięgować? Czy odprowadzamy wówczas podatek od sprzedaży.

  • Waldemar Żbik says:

   Dzień dobry,

   Nie zajmuje się spółdzielniami mieszkaniowymi. Według mojej wiedzy niepotrzebny w firmie sprzęt można sprzedać (możliwe są wyjątki, jeśli np. sprzęt finansowany był dotacją i jego utrzymanie wynika z zawartych umów), będzie to przychód podatkowy, a z punktu widzenia księgowego pozostałych przychód operacyjny.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *