4 pytania dot. składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej

Dzisiaj przyjrzymy się sprawie zapłaty przez spółdzielnię socjalną składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej. Przeczytaj, a jeśli jesteś w trakcie rejestracji spółdzielni, nie zaskoczy Cię pismo z Krajowej Rady Spółdzielczej wzywające do zapłaty. Dowiesz się: Czy składki te są obligatoryjne? Jaka jest ich wysokość? Czy można wnioskować o zwolnienie z opłat?

Czy składki dla Krajowej Rady Spółdzielczej są obligatoryjne dla wszystkich spółdzielni socjalnych?

Tak, każda spółdzielnia socjalna z mocy prawa należy do Krajowej Rady Spółdzielczej i w związku z tym ma obowiązek zapłaty składek z tytułu członkostwa. Wynika to wprost z prawa spółdzielczego.

Art. 266: Wydatki Krajowej Rady Spółdzielczej pokrywa się ze składek organizacji spółdzielczych według zasad określonych przez Kongres oraz z innych dochodów i darowizn.

Art. 258a. Kongres Spółdzielczości dokonuje oceny stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju, uchwala statut Krajowej Rady Spółdzielczej, zasady finansowania jej działalności przez organizacje spółdzielcze, dokonuje wyboru członków Rady oraz określa zasady odwoływania jej członków.

Tego zagadnienia, ale bardziej od strony podatkowej dotyczy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 290). Zgodnie z tym Rozporządzeniem składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej stanowią koszt uzyskania przychodów w spółdzielni do kwoty 360 zł rocznie.

Jaka jest wysokość składki?

Wysokość składek wynika z Uchwały nr 16/2012 V Kongresu Spółdzielczości z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2013-2016. W przypadku spółdzielni socjalnych, których przychody za poprzedni rok nie przekraczają 1 500 000 zł, będzie to 360 zł na rok. Składki wpłaca się do 15 lutego za dany rok. Składka w tej wysokości może zostać w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodów spółdzielni socjalnej.

Aktualizacja [3.02.2017]

Od 1 stycznia 2017 r. składka na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej wynosi 550 zł rocznie (uchwała nr 13/2016 VI Kongresu Spółdzielczości w sprawie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2017-2020). Składki w dalszym ciągu płatne są do 15 lutego za dany rok.

W przypadku spółdzielni, która powstała w ciągu roku kalendarzowego, składki nalicza się od 1 stycznia roku następnego.

Jeśli szukasz narzędzia, które pozwoli Ci:

 • zrozumieć zaawansowane aspekty prawne zarządzania spółdzielnią socjalną,
 • skrócić czas na przygotowanie dokumentacji wewnątrz spółdzielczej oraz składanej do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • prowadzić spółdzielnię socjalną zgodnie z prawem,

to polecam Twojej uwadze pakiet „Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”.

Czy można wnioskować o zwolnienie z opłaty?

Tak, ale najlepiej zrobić to zanim otrzyma się wezwanie do zapłaty z Krajowej Rady Spółdzielczej (czyli najlepiej zaraz po zarejestrowaniu), a dokładniej należałoby powiedzieć o możliwości zawieszenia, bądź odroczenia płatności składek. Zgodnie z treścią w/w uchwały Kongresu Spółdzielczości, zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej może na wniosek organizacji spółdzielczej podjąć decyzję o zawieszeniu bądź odroczeniu płatności składek (po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej).

Czy spółdzielnia, gdy jest członkiem związku rewizyjnego, nadal musi płacić składkę na Krajową Radę Spółdzielczą?

Tak, przynajmniej w aktualnym stanie prawnym. Jedna z propozycji zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych przewiduje, że członkowie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych nie będą musieli uiszczać składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej.

To tyle na temat składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej. Tradycyjnie zachęcam do dzielenia się swoim doświadczeniem.

Etykiety:, ,

2 komentarze do “4 pytania dot. składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej”

 1. 14 lutego 2017 na 15:12 #

  1) Hmm, czytam przepisy, które Pan przytoczył, zaglądam do ustawy Prawo Spółdzielcze – i nie widzę zapisu wprost, że spółdzielnia ma obowiązek przynależeć do KRS. To raczej wygląda na interpretację przepisu. 2) Z kolei jakoś kłóci mi się ze zdrowym rozsądkiem, że statut KRS czy jego inne, wewnętrzne uchwały miałyby mieć wpływ na podmioty, które nie wyraziły chęci przystąpienia do KRS. Zresztą Statut KRS tez nie mówi wprost o obowiązku przynależności. Podsumowując : nie jest zapisane wprost ( w ustawie czy statucie KRS) że każda spółdzielnia ma obowiązek należeć do Krajowej rady Spółdzielczej. Skoro nie ma obowiązku – jest dobrowolność. Skoro tak – to zasady finansowania zawarte w ustawie dotyczą związków spółdzielczych, które przystąpiły do KRS. Proszę mi wskazać, gdzie się mylę.

  • Waldemar Żbik
   14 lutego 2017 na 19:34 #

   Dzień dobry Panie Grzegorzu,

   Zgadzam się, że przytoczonego przepisu nie wynika bezpośrednio obowiązek zapłaty składek. Pytanie jest więc takie czy przynależność do Krajowej Rady Spółdzielczej jest obowiązkowa. Jeśli tak, to wówczas należałoby się pogodzić z obowiązkiem płatności składek. Jeśli nie, to składek faktycznie płacić nie trzeba.

   Według mojej wiedzy przynależność jest obowiązkowa, ale jest to wiedza, która wynika m.in. ze szkoleń organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą (aby mieć uprawnienia lustratora trzeba takie szkolenia przejść), więc możemy uznać, że w tej konkretnej sprawie moje myślenie jest wypaczone 🙂

   Myślę, że możemy się zgodzić, że tak naprawdę powyższa sprawa jest kwestią interpretacji. Nie ukrywam też, że mam w tej sprawie wątpliwości, bo przecież niektóre spółdzielnie nie płacą składek i nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami (nie znam np. sytuacji, w której składki byłyby dochodzone na drodze sądowej).

   Jak wymyślę coś innego w tej sprawie, to postaram się uzupełnić powyższą wypowiedź.

   pozdrawiam serdecznie,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Zabezpieczenie antyspamowe *

Zapisz się do naszego newslettera! Akceptuję 7 zasad prywatności