3 rzeczy dot. zatrudnienia w spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych

prawo w spółdzielni socjalnej

Dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się wybranym aspektom zatrudniania osób niepełnosprawnych w spółdzielni socjalnej. Dowiesz się m.in. czy osoba, która ma rentę / emeryturę może ją stracić po zatrudnieniu w spółdzielni? ile godzin dziennie po ostatniej nowelizacji ustawy może pracować osoba niepełnosprawna oraz jakie dofinansowanie do wynagrodzeń można dostać w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych? Więc po kolei..

Czy osoba, która ma rentę może ją stracić po zatrudnieniu w spółdzielni?

Prawo do renty można stracić po przekroczeniu pewnego poziomu zarobków, przy czym chodzi tutaj o tzw. przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi (czyli osiągany w ramach np. umowy o pracę czy umowy zlecenia). Przypominam, że rencista zobowiązany jest złożyć w ZUS zawiadomienie o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej (należy podać m.in. datę podjęcia tej pracy) i o zamiarze osiągania z tego tytułu przychodu w określonej wysokości.

Jeżeli z tego zawiadomienia wynika, że przychód ten będzie osiągany w kwocie:

 • nie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w tej chwili, od 1 czerwca 2014 r. – 2 726,80 zł), Oddział ZUS wypłaca świadczenie w pełnej przysługującej wysokości,
 • przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, Oddział ZUS wyda decyzję o zmniejszeniu wysokości świadczenia,
 • przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w tej chwili, od 1 czerwca 2014 r. – 5 063,90 zł) następuje zawieszenie prawa do renty.

Rentę z tytułu niezdolności do pracy zmniejsza się o kwotę przekroczenia przychodu, tj. kwotę stanowiącą różnicę między osiąganym przychodem a progiem zarobkowym, określonym wskaźnikiem 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przykładowo, jeśli rencista zarobi w tym momencie 3 000 zł britto, jego renta zostanie pomniejszona o 273,2 zł (3 000 – 2 726,70 zł).

Niezależnie od wysokości przychodu osiąganego przez rencistę, zawieszeniu ani zmniejszeniu nie podlegają świadczenia osób, które osiągały przychód z tytułu pracy nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. samoistna, a więc nie wykonywana na rzecz pracodawcy, umowa o dzieło), bowiem przychody z takiej pracy pozostają bez wpływu na wysokość należnych świadczeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

I na koniec jeszcze jedna istotna uwaga: powyższe uwarunkowania nie oznaczają jednak, że podjęcie pracy nie może mieć żadnego wpływu na sytuację rencisty. Przykładowo wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej przez określoną osobę, która ma orzeczoną okresową niezdolność do pracy, może mieć wpływ na treść orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, podczas kolejnych badań.

Ile godzin dziennie może pracować osoba niepełnosprawna?

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Powyższa regulacja wchodzi właśnie w życie (wcześniej tj. przed nowelizacją ustawy o z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 10 czerwca 2014 r. stosowanie skróconej normy czasu pracy uzależnione było od decyzji lekarza).

Jakie dofinansowanie do wynagrodzeń można dostać w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych?

W tej chwili w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określone są stałe kwoty dofinansowań (dla dociekliwych: zagadnienia te reguluje art. 26a i dalsze przytoczonej ustawy). I tak miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

 • 1 800 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1 125 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 450 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

Powyższe kwoty zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w stosunku do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz do niewidomych.

Dofinansowanie wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

Dodam jeszcze , że uzyskiwanie dofinansowań wymaga składania wniosków i – jak twierdzą osoby, które się tym zajmują – jest dosyć skomplikowane.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Dofinansowanie nie przysługuje m.in. na pracowników zaliczanych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub w przypadku niewypłacenia wynagrodzenia w terminie.

To tyle nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych w spółdzielni socjalnej. Tradycyjnie zachęcam do dzielenia się własnym doświadczeniem. Jeśli artykuł uznasz za wartościowy, mile widziana jest jego popularyzacja, np. korzystając z poniższych przycisków społecznościowych.

5/5 - (1 vote)

2 thoughts on “3 rzeczy dot. zatrudnienia w spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych

 1. Janusz says:

  Panie WALDEMARZE proszę mi wierzyć, podczas kilkuletniej pracy z osobami niepełnosprawnymi w spółdzielni socjalnej, problem nie polega na wysokości ich zarobków i przepisach ZUS co do wysokości zarobków, lecz na tym, czy orzecznik widząc, że pracują nie cofnie im renty.
  To jest największą barierą zatrudniania w spółdzielni socjalnej. Choć mam też dobre przykłady, choćby Odrzańska Spółdzielnia Socjalna. Pomagałem przy jej założeniu i uruchomieniu działalności. Działa do dzisiaj. Została założona przez same osoby niepełnosprawne. Jedna z osób poszła do ZUS i stwierdziła, że nie chce renty, bo spółdzielnia socjalna daje jej więcej. Pozdrawiam. Janusz Sulczewski. Żarska Spółdzielnia Socjalna “BIS”. Jednocześnie zapraszam na https://www.facebook.com/herbaciarnia.zary?ref=hl
  Tutaj opisujemy naszą nową działalność. I na razie nie znajdzie się wzmianki o spółdzielni socjalnej. Promujemy naszą działalność a nie formę prawną. Klienci podczas rozmowy z nami otrzymują info o spółdzielniach socjalnych. Zatrudniamy osobę niepełnosprawną, która przymierza się do wstrzymania renty. Z nami chyba ma dobrze 🙂

  • Waldemar Żbik says:

   Witam,

   Dziękuję za uwagi. Zgadzam się, że zwykle (zwłaszcza w kontekście średnich płac w spółdzielniach socjalnych) większym problemem będzie kolejne badanie przez lekarza orzecznika ZUS niż limity wynagrodzeń. Zawsze cieszą pozytywne przykłady działających spółdzielni. Oby takich więcej.

   Życzę powodzenia i pozdrawiam,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *