3 kolejne pytania dot. zatrudnienia i wynagradzania członków spółdzielni socjalnej

prawo w spółdzielni socjalnej

Kilka dni temu otrzymałem pytania od czytelników bloga dot. zatrudniania i wynagrodzenia w spółdzielni socjalnej. Postanowiłem rozprawić się z nimi (pytaniami oczywiście :)) w tym miejscu. Więc do dzieła.

Czy spółdzielnia może przestać wypłacać wynagrodzenie?

Nie ma takiej możliwości, a dokładniej technicznie możliwość oczywiście istnieje, ale praktycznie będzie się to wiązać z rosnącymi zobowiązaniami wobec pracowników spółdzielni. Warto więc zadbać o to, by odpowiednio wcześnie podjąć zdecydowane kroki. Dużo zależy też od tego, na jakiej umowie są zatrudnieni członkowie spółdzielni.

Istniejące możliwości zostały przeze mnie omówione w cyklu wpisów: „Co zrobić, gdy w spółdzielni socjalnej źle się dzieje?”.

Czy możemy wypłacić premię pracownikom / członkom spółdzielni? Na razie nie chcemy zwiększać etatów, bo spodziewamy się, że za kilka miesięcy znowu będzie trudny okres?

Nie ma żadnych przeszkód formalnych, by przyznać pracownikom premię uznaniową. Można to zrobić decyzją zarządu.

Z drugiej strony z pytania wynika, że z większym wynagrodzeniem będzie się wiązała większa ilość pracy, więc tak naprawdę, z punktu widzenia prawa pracy, będziemy mieli do czynienia z nadgodzinami, a nie z premię uznaniową. Pamiętając o tych uwarunkowaniach prawnych, prościej i taniej będzie zwiększyć etat (praca w godzinach nadliczbowych jest dodatkowo płatna, zwykle pracownik otrzymuje dodatek w wysokości 50% swojego normalnego wynagrodzenia; dla dociekliwych: art. 1511 § 1 kodeksu pracy) lub np. dać dodatkowo pracownikowi umowę zlecenia (pod warunkiem, że w ramach tej umowy pracownik będzie miał inne zadania niż w ramach umowy o pracę).

Zwracam też uwagę na fakt, że nie ma żadnych przeszkód, by w drodze porozumienia stron zwiększyć, a następnie zmniejszyć wymiar czasu pracy i wynagrodzenie danego pracownika i członka spółdzielni. Oczywiście wymaga to zrozumienia i współpracy ze strony członków spółdzielni.

Kiedy mam zawrzeć umowy z członkami spółdzielni wziąwszy pod uwagę, że na początku działalności możemy nie wypracować pensji w wymiarze najniższej krajowej? Czy można świadczyć usługi bez w/w umowy?

Proszę pamiętać, że członek spółdzielni nie musi być zatrudniony na umowę o pracę. Pisałem już o tym tutaj. W kontekście opisywanej sytuacji warto pamiętać o tym, że:

  • w przypadku umowy zlecenia nie obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę, możemy też elastycznie ustalać termin wypłaty wynagrodzenia, polecam też tę opowieść,
  • umowy cywilno-prawne różnią się od umowy o pracę, więcej informacji o tej różnicy można znaleźć np. tutaj (zwłaszcza od slajdu 19).

Nie widzę możliwości świadczenia usług przez spółdzielnię bez zatrudnienia żadnego pracownika na podstawie w/w umów. W takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia z pracą „na czarno”.

Oczywiście zdarzają się sytuacje (zwłaszcza na początku działalności), w których członkowie spółdzielni są zaangażowani bez żadnej umowy i wynagrodzenia, ale powinno to mieć ograniczony charakter i bardziej odnosić się do działań przygotowawczych, niż do faktycznego świadczenia usług.

To tyle na temat zatrudniania i wynagrodzeń członków w spółdzielni socjalnej. W razie wątpliwości, skomentuj wpis poniżej. Jeśli uznasz tekst za wartościowy, zachęcam Cię do podzielenia się nim np. korzystając z przycisków społeczniościowych poniżej.

Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *