2 błędy często występujące w statutach spółdzielni socjalnej

prawo w spółdzielni socjalnej

Dzisiaj przyjrzymy się błędom w statutach spółdzielni socjalnych. Można je znaleźć w przykładowych statutach spółdzielni dostępnych w internecie oraz nawet w statutach spółdzielni zarejestrowanych już w KRS. Sprawdź czy nie ma tych zapisów w Twoim statucie. A jeśli są, dowiesz się również co w takiej sytuacji zrobić.

1. Zapis, że warunkiem przyjęcia na członka jest wniesienie wpisowego

W statucie wygląda to najczęściej tak: „Warunkiem przyjęcia na członka jest: • złożenie deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni; • wpłacenie wpisowego.” Tymczasem wpłacenie wpisowego jest obowiązkiem członka spółdzielni, a nie osoby, która chciałaby tym członkiem zostać (dla dociekliwych: wynika to z art. 19 § 1 prawa spółdzielczego: członek spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego…”).

2. Zapis, że wykluczenie czy też wykreślenie członka ze spółdzielni stają się skuteczne z chwilą doręczenia zawiadomienia

Przypominam, że wykluczenie i wykreślenie to dwie formy pozbycia się członka ze spółdzielni przez spółdzielnię (o wykluczeniu pisałem wcześniej tutaj). Powyższy zapis jest sprytny :), ale niezgodny z prawem spółdzielczym, które wprost definiuje kiedy uchwała o wykluczeniu i wykreśleniu będzie skuteczna: Art. 24 § 10. Prawa spółdzielczego: Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

 1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;
 2. bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady; UWAGA: powyższe dotyczy sytuacji, w której organem uprawnionym do wykluczenia i wykreślenia (zgodnie ze statutem) jest rada nadzorcza; termin do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej wynosi 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem (Art. 24 § 6 pkt. 2 prawa spółdzielczego).
 3. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia (6 tygodni – Art. 42 § 6 prawa spółdzielczego);
 4. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.

Przygotowałem dla Ciebie wzór statutu spółdzielni socjalnej z komentarzem oraz wariantowymi zapisami. Zawiera on m.in. konkretne rozwiązania organizacyjne, które polecam oraz miejsca, które trzeba uzupełnić zależnie od decyzji członków.

 

Na koniec jeszcze kilka spraw związanych z powyższym:

 • Oczywiście sąd w postępowaniu rejestrowym sprawdza czy statut jest zgodny z prawem. Co nie znaczy, że fakt zarejestrowania spółdzielni jest jednoznaczny z tym, że statut jest w 100% zgodny z prawem. Sąd, a raczej osoby tam pracujące, też mogą się pomylić i nie znaleźć niezgodności. Powyższe błędy – jak pisałem wcześniej – można spotkać w statutach działających spółdzielni, ale z drugiej strony znam też sytuację, w której sąd je zakwestionował, co przedłużyło postępowanie rejestrowe.
 • Nawet jeśli statut zostanie zarejestrowany i zawiera błędy, to i tak obowiązują nas przepisy nadrzędne np. ustawa o spółdzielniach socjalnych czy też prawo spółdzielcze.
 • Tym samym – w razie niezgodności – powinniśmy stosować zapisy ustawy, a nie statutu (w naszym przykładzie trzymajmy się więc zapisów dot. skuteczności wykluczenia wynikających z ustawy, a nie ze statutu). Oczywiście taki statut powinniśmy jak najszybciej zmienić by dostosować go do przepisów prawa spółdzielczego (przypominam, że do zmiany statutu potrzebna jest uchwała walnego zgromadzenia podjęta większością 2/3 członków).

A jakich błędów dopatrzono się w Twoim statucie? Zachęcam do komentowania wpisu.

5/5 - (1 vote)

2 thoughts on “2 błędy często występujące w statutach spółdzielni socjalnej

 1. Dana says:

  Witam,jutro tj.10.03.br ponownie mam dzwonić do sądu w sprawie naszej rejestracji.Dokumenty zostały złożone 24.02..Statut jak Pan się domyśla sporządziłam na podstawie wzoru od Pana i od jednej miłej Estery,która mi go udostępniła,przez Pana stronę,Statut ten miał w ramach projektu sprawdzić prawnik,niestety tak się nie stało.Dzwonił do mnie kolega z innej spółdzielni,że odesłano im dokumenty rejestracyjne,ponieważ sąd nie zgodził się z zapisem w statucie,że organami spółdzielni są:walne Zgromadzenie,Zarząd,Rada Nadzorcza.(rozdział VII § 42).Chodzi o to,że członków spółdzielni jest 6 i nie tworzą oni Rady Nadzorczej ,Pani w sądzie ,powiedziała im,że musieliby zmienić KRS-WK. Myślę,że mnie też to czeka,bowiem udostępniłam im mój statut jako wzór.Ręce opadają Panie Waldku,jak to jest, że taki sam dokument w kilku miastach w Polsce jest dobry,a w innym nie?Logiczny jest przecież zapis o Radzie Nadzorczej,bowiem w § 55 dot.rady jest zapis ,że tworzy się ją w wypadku gdy liczba członków przekroczy 15 osób.No ale nasze dokumenty sprawdza inna osoba i wszystko się może zdarzyć…Pozdrawiam Dana

  • WaldemarZbik says:

   Dzień dobry,

   Niestety takie rzeczy się zdarzają. Statut, który spokojnie przechodzi w jednym sądzie w innym już niekoniecznie. Też tego doświadczyłem w zeszłym roku, a posługiwałem się wzorcowym statutem, który przechodził rejestrację w kilku sądach dla kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu spółdzielni.

   W opisywanej sytuacji można w § 42 w kontekście Rady Nadzorczej dodać zapis “z zastrzeżeniem § 55”. Nie wydaje mi się się to jednak niezbędne, skoro i tak jest tam to uregulowane. Ale jak sąd będzie chciał zmian, to wydaje mi się, że taki zapis wystarczy.

   pozdrawiam serdecznie,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *